Varmistamme huolto-, asennus- ja kunnossapidon toiminnot epävarmanakin aikana

barona_kunnossapito_koronavirus_epidemia_toiminnot_huoltoseisakkiVallitseva koronatilanne vaikuttaa selkeästi teollisuuden kunnossapito- ja projektipuolella. Tulevia huoltoseisakkeja on jo peruutettu ja siirretty syksylle. Useat siirrot ovat täysin ymmärrettäviä – ei voida riskeerata ja pitää satoja ihmisiä kattavia huoltoryhmiä vallitsevassa tilanteessa työmaalla, missä riski tartuntoihin kohoaisi henkilöstömäärän lisääntyessä. Myös tehtaiden omaa henkilöstöä halutaan suojata tehtaiden ulkopuolelta saapuvien työntekijöiden aiheuttamalta tartuntariskiltä.

 

Lisäksi paljon on kysymysmerkkejä ilmassa ulkomaisen työvoiman saatavuudesta huoltoseisakkeihin ja projekteihin. Huomattava osa laitosten huoltoseisakeista ja tehdasprojekteista on toteutettu ulkomaisen työvoiman turvin.  

 

Vaikka tilanne on epävarma, niin kaikki työ, mikä on mahdollista teettää, tulisi teettää. Huoltoseisakkien ja projektien lykkääminen aiheuttavat ketjureaktiota todella pitkälle yritysten alihankintaketjuun. Ulkomaisen työvoiman saatavuudesta johtuvaa resurssivajetta pystytään täyttämään kotimaisella osaamisella. Siitä olemme saaneet jo useita yhteydenottopyyntöjä ja vastaus on, että niissä pystymme varmasti auttamaan. 

 

Miksi resursointi? 


Huolto-, asennus- ja kunnossapidon toimintojen ulkoisilla resurssoinneilla vastataan tyypillisesti lyhytaikaisiin ja projektiluontoisiin resursointitarpeisiin. Niiden täyttäminen resursointiyrityksen kautta on joustavaa ja kustannustehokasta.
Teknisten alojen työntekijöissä on paljon projektimaisesta työskentelystä kiinnostuneita eri tekniikan alojen kokeneita ammattilaisia, jotka haluavat työskennellä resursointiyrityksen kautta huoltotöissä ja projekteissa sekä hakevat vaihtelua työtehtäviinsä ja työympäristöönsä. 

 

Baronan palveluvalmius pysyy samana 


Baronan palvelukyvykkyyteen pandemiatilanne ei ole vaikuttanut. Palvelumme toteutetaan kokonaan etätyönä tällä hetkellä ja kunnossapitotoimintaan erikoistunut henkilöstömme paiskii hommia entiseen tapaan. Käytössämme on erinomaiset videohaastattelutyökalut, joilla hoidamme kaikki työhaastattelut. Kasvokkain emme tee myöskään asiakastapaamisia, vaan kaikki hoituu hyvin videoyhteyksien kautta.
 

 

Katseet tulevaisuuteen 


Vaikka tilanne on hyvinkin haastava, kannustan kaikkia katsomaan tulevaisuuteen. Tehdään epävarmanakin hetkenä päätöksiä tulevaisuudesta. Peruuntuneita huoltoja tullaan joka tapauksessa toteuttamaan kiireisellä aikataululla tilanteen normalisoiduttua. Tärkeää olisi niihin varautuminen jo kriisin keskellä.

 

Mikäli työtä löytyy – niihin löytyy myös tekijöitä. Olemme täällä auttamassa kaikkien toimialojen resurssoinneissa. 

 

Markku Leinonen
Palvelujohtaja, Barona Kunnossapito

+358504726723

 

 

Katso teollisuuden työpaikat!

Aiheet: Kunnossapitob2bteollisuusKoronaPoikkeustilaCovid-19