Valmentava esimiestyö luo monia hyötyjä asiakaspalveluun

Valmentavaesimiestyo.png

Työelämässä ja etenkin asiakaspalvelussa puhutaan valmentavasta esimiestyöstä. Sen keskiössä ovat henkilöstön hyvinvointi ja kehittyminen. Asiakaspalveluun kohdistuvat kovat tavoitteet ja tehty näkyvä työ yritysten eturintamassa lisäävät painetta johtamiseen. Tekeminen on tukemista, rohkaisemista, kuuntelua ja yksilöiden vahvuuksien löytämistä, mutta mitkä ovat valmentavan esimiestyön hyödyt?

Valmentavan esimiestyön idealogian mukaan esimies on yhtä haavoittuvainen kuin hänen tiiminsä. Se rakentuu avoimuuden, empatian ja positiivisen asenteen ympärille. Empatian ja inhimillisyyden kautta esimies toimii sekä joukon johtajana että jäsenenä. Olemalla osa joukkoa ja jakamalla yhteiset tavoitteet, vuorovaikutus ja kunnioitus rakentuvat turvallisten lähtökohtien päälle.

 

AsiakaspalveluTiimi rakentuu luottamuksesta

Kestää aikansa, kun työntekijät oppivat luottamaan esimieheensä ja kertomaan työasioiden lisäksi vapaa-ajan haasteista. 360-asteisten keskusteluiden jälkeen esimies voi kuitenkin kartuttaa omaa ymmärrystä työntekijäänsä kohtaan, pelkän työelämän pohjalta karttuneen tiedon lisäksi. Tällöin esimies ymmärtää, milloin jollekin pitää olla armollisempi ja laittaa hetkeksi mittarit tai tavoitteet taka-alalle.

“Asiakaspalvelijan työelämän ja vapaa-ajan balanssin palauduttua kuntoon työntekijä on entistä valmiimpi ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden eteen." 

Kertomalla työntekijöille päivittäin, miksi jokaisen panos on tärkeä yhteisten tavoitteiden eteen, työntekijöiden luottamus tiimiä ja sen saavutettuja tuloksia kohtaan kasvaa. Kun työntekijään luotetaan, hän haluaa olla luottamuksen arvoinen. Näin työntekijä antaa myös isomman panoksen koko tiimin ja työyhteisön hyväksi.

Jo tiimin rakentumisvaiheessa on hyvä nostaa esiin, miten eri asioita ja ongelmia voi ottaa puheeksi jo varhain. Ihmiset yleensä toivovat avointa ja rehellistä otetta, joten yksittäisellä työntekijälläkin on vastuu tuoda pienimmätkin huolet ja murheet esiin ennen asioiden ja vyyhtien paisumista. Monella pienellä asialla on laajemmassa mittakuvassa todella isot vaikutukset. On siis parempi toimia ennakkoon, kuin alkaa tekemään toimia, kun voi olla jo myöhäistä.

 

Esimiehen on osattava kysyä ja kuunnella 

Koska ihmiset motivoituvat eri asioista, yhteiseksi tekijäksi jää yksilöiden tunne onnistumisesta. Esimies pystyy  vahvistamaan yksittäisten ihmisten luonnollisia vahvuuksia ja nostamaan niitä entistä paremmin esiin. Asiakaspalvelussa kyky kuunnella korostuu, jolloin myös esimiehen kannattaa keskittyä kuuntelemiseen ja uusien vahvuuksien löytämiseen. Kysymällä alaisiltaan esimies voi olla muutakin kuin vastaus-automaatti. 

“Kysymällä työntekijöiltä onnistumisen tunteeseen vaikuttavia asioita voit saada yllättäviäkin vastauksia."

Positiivisen palautteen antaminen on myös osa onnistumisen tunnetta. Palautteen antaminen on meille joskus hiukan kiusallista, mutta onneksi tätä taitoa voi harjoittaa. Lauseet ”Hyvää työtä” tai ”Sinun ammattitaitoosi voi aina luottaa” toimivat, mikäli palautetta antaessa katsotaan silmiin ja asiat esitetään aidosti - niiden luonnollisessa valossa.

 

Yksilö on mahdollista nostaa aivan uudelle tasolle 

Esimies voi omalla toiminnallaan nostaa yksilön uudelle tasolle, vaikka lähtökohdat eivät tuntuisikaan siltä. Tosielämän kokemuksista tiedämme, että kahdenkeskisten keskusteluiden pohjalta voimme peilata työelämää vapaa-aikaan ja urheiluun. Jos yksilö saa urheilussa onnistumisen tunteita toisten kannustamisesta, asiakaspalvelussa auttaminen perustuu tähän samaan tunteeseen.

Valmentavan esimiestyön tarkoitus on löytää yksilön vahvuudet ja hyödyntää ne mahdollisimman hyvin. Itseohjautuvat tiimit ottavat roolia päivittäisessä työskentelyssä ja tavastaan tehdä töitä asetettujen tavoitteiden ja puitteiden sisällä.

Valmentavan esimiestyön hyödyt asiakaspalvelutyöhön kiteytetysti

  • Työhyvinvointi ja motivaatio kasvavat, työn merkityksellisyys nousee
  • Sairauspoissaolot vähenevät
  • Tehokkuus ja asiakastyytyväisyys parantuu
  • Esimiehen aikaa vapautuu kehitystyöhön
  • Työntekijät suosittelevat yritystä = työnantajamielikuva
  •  Työntekijöiden hyvinvointi alkaa heijastua myös esimiehiin

Osana Nuori Mieli Työssä -ohjelmaa S-ryhmän nuorille työntekijöille toteutettiin keväällä 2018 kysely heidän työelämäodotuksista. Katso asiantuntijoiden B-talk (20min) havainnoista: 

Nuori_mieli_työssä

Aiheet: TyöhyvinvointiAsiakaspalveluTuottavuus

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

Nuori_mieli_työssä