Työilmapiiriä voi pohtia – ja vaalia – jokainen

Työilmapiiriä voi pohtia – ja vaalia – jokainen

Hyvä työilmapiiri on jokaisen vastuulla ja siksi Barona Salesin rekrytoijat Teemu Kytölä ja Johannes Salminen halusivat istua alas ja miettiä yhdessä, millainen henki meillä on. Joskus on hyvä sanallistaa ja summata, mitä hyvä työilmapiiri juuri meillä tarkoittaa – sitten vain jatkamaan sen vaalimista.

Niin Teemu kuin Johannes ovat suhteellisen tuoreita baronalaisia, olleet talossa vajaan vuoden. Lasken itsenikin uusien työntekijöiden joukkoon ja tämän vuoksi pystyimme tarkastelemaan kolmistaan Baronan vallitsevaa yrityskulttuuria vielä tuorein silmin. Peilasimme tätä päivää aiempiin kokemuksiin työelämässä.


"Kävin työhöntulotarkastuksessa ja lääkäri kysyi, onko työilmapiirimme hyvä? Vastasin, että ei - se on mahtava!"

 


Työilmapiiriin panostaessa ei saa tuijottaa peräpeiliin

Työilmapiiriksi lasketaan kaikki se, mitä tapahtuu esimerkiksi toimistolla ja työtä tehdessä. Emme alkaneet rajaamaan tarkemmin, mikä ei kuulu sen alle tai mikä kuuluu, mutta esimerkiksi käytäväpuheet juontuvat arvoistamme, asenteestamme sekä tavasta toimia ja kohdata toisia ihmisiä – laajemmin koko yrityskulttuurista. 

"Yrityskulttuuri juontuu paljon historiasta, mutta se ei ole syy olla panostamatta siihen."

Teemu ja Johannes pohtivat, että arjessa Baronan hyvä työilmapiiri näkyy muun muassa siten, että aamulla kun tulee töihin, kaikki tervehtivät toisiaan. ”Myös toisen toimialan ihmiset, vaikka ovat esimerkiksi puhelimessa.” Pienistä onnistumisista iloitaan ääneen ja työkavereita autetaan vilpittömästi. Epäonnistumisten kohdalla tuetaan. ”Ei ole todellakaan itsestäänselvyys”, totesi Teemu.

”Ilmapiiri on kauttaaltaan sellainen että ihmisiä on helppo lähestyä, vaikka henkilön tapaisi vasta ensimmäistä kertaa. Lisäksi mieleen tulee yhdessä tekemisen merkitys ja se että kaikkia arvostetaan tasapuolisesti toimenkuvaan katsomatta”, Johannes summasi. ”Myös johto on aidosti kiinnostunut työntekijöistä ja heidän työstään”, Teemu pohti.

 

Hyvä työilmapiiri luo sitoutuneisuutta

Pohdimme yhdessä myös työilmapiirin merkitystä ja se oli helppo todeta valtavaksi: ihminen on joko matkalla töihin, töissä tai tulossa töistä, joten on sanomattakin selvää, kuinka paljon aikaa vietämme työelämässä -ja paikassa elämämme aikana.

Yrityksissä, joissa on huono työilmapiiri, ei hyvät tyypit pysy pitkään. Sama pätee toisinpäin. Hyvä työilmapiiri voi pullauttaa huonon asenteen omaavat työntekijät itsestään pois. Jos yhdessä tehden huomataan, että tiimin sisällä on kollega, joka raivaa pelkästään omaa latua "kyynerpäätaktiikalla", ennemmin tai myöhemmin hän hakeutuu tai ohjautuu tekemään soolouraa jonnekin muualle.

Työilmapiirin johtamisessa olennaista ei ehkä ole, millainen kunkin yrityksen organisaatiokaavio on, vaan päivittäinen arki määrittää miten hyvin se toimi. Matalan hierarkian organisaatiot hyötyvät siitä, että palaute kulkee suoraan palautteen antajalta palautteen saajalle. Tämä estää kätevästi selän takana juoruilut ja jokainen voi mennä toisen puheelle helposti.

 

Uutta, innostunutta työntekijää ei saa lannistaa

Johannes osasi kertoa, että koska rekrytointi on yksi yrityksen tärkeimpiä tehtäviä, sen yhteydessä on myös suuri vastuu valjastaa uusi työntekijä yrityskulttuurin pariin. Uuden työntekijän saavuttua taloon lähin esimies ja muut tiimiläiset määrittävät pitkälti millaiseen toimintaan ja kulttuuriin ihminen totutetaan.

"Se herkkä hetki, kun uusi ihminen aloittaa työnsä; minkälaista tietoa hänelle annetaan, millaiset toiminnan rajat asetetaan ja miten yrityksen arvot viestitään?"

Teemu kehuikin Baronan tapaa kannustaa ihmisiä tekemään mielummin virheitä, kuin olla tekemättä mitään. Työssä kenenkään ei tarvitse toimia yksin, sillä apu löytyy aina läheltä. Vaikka vieressä istuvalta kollegalta.

 

"Ei sinun kuulu puhua tuollaista. Ei sinun pidä miettiä edes tuollaista. Tuo on mietitty jo. Silloin kun tämä yritys on perustettu niin nuo asiat on mietitty.""


Ylläoleva sitaatti Johanneksen suusta kiteytti mielestäni mainiosti sen, minkä virheen esimies tai työkaveri voi uuden tulokkaan kanssa tehdä. Uudella työntekijällä on tuoretta pestiään kohtaan aitoa paloa ja innostuneisuutta, joka ei suuresta määrästä huolimatta kestä kauaa, mikäli se tapetaan ylläolevan sitaatin kaltaisilla heitoilla.

Teemun mukaan työilmapiiriä voidaan johtaa yrityksen sisällä myös siten, että työntekijöitä kannustetaan puuttumaan epäkohtiin ja löytämään niihin ratkaisu. Samalla siihen kuuluu parempi johtaminen, arvojen kertominen, hyvät rekrytoinnit sekä aito kiinnostus toisia ihmisiä kohtaan. Yrityskulttuuri ja työilmapiiri elävät ja hengittävät näitä arjen toimenpiteitä.

 

Millä sitten on väliä?

Koko keskustelumme tarkoitus oli mitata meidän oman työilmapiirimme taso, jotta voimme jatkaa sen vaalimista. Vastuu työilmapiiristä on jokaisella ja näin ollen tärkeintä on kaikkien kuuntelu. Emme voi koskaan kieltää yksittäisen ihmisen omaa kokemusta, oli se sitten hyvä tai huono, mutta näiden pohjalta voimme vain keskittyä parantamaan toimintaamme. Työilmapiirin parantaminen ei ole vain yksi tempaus vaan se on jatkuvaa kehittämistä.

Myös rekrytointia kannattaa tehdä niin, että osaamista ja uutta ihmistä peilataan siihen, miten hyvin hän soveltuu vallitsevaan yrityskulttuuriin. Baronan mallina on tunnetusti ollut vapauden ja vastuun teema, missä jokaiselle työntekijälle kerrotaan hänen vastuunsa itse miettiä miten tehdä ja toteuttaa oma työnsä. Yksilöistä riippuen raameja voidaan ja pystytään antaa enemmän tai vähemmän, mutta ongelmat ja haasteet ratkotaan yhdessä kaikkien kanssa.

Teemu ja Johannes näkivät Baronan vahvuutena olevan se, että työntekijöiden energia ja fokus suuntautuivat työtehtäviin ja yhteistyöhön. Jos jotain halutaan muuttaa, laiva kyllä kääntyy, kun riittävän monella on aito halu soutaa yhteiseen suuntaan. Välillä siihen tarvitaan vision voimaa, välillä hauskuuden lisäämistä työssä. Hyvä kasvualusta vaatii luottamusta itseensä, mutta ennen kaikkea toisiinsa.

Jos olet rekrytoimassa uutta väkeä, katso webinaaristamme vinkkejä jouhevaan prosessiin: 

New Call-to-action

Aiheet: TyöhyvinvointiMyynti

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New Call-to-action