Tiimityötä on kaikkialla ja siksi siihen kannattaa panostaa

raksanporukka

Tiimityö ei ole aina helppoa, mutta siinä piilee valtavava voima. Siksi jokaisen kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, millaisissa tiimeissä toimii ja miten voisi itse kehittyä tiimin jäsenenä.

Kävin kollegoiden kanssa eräänä päivänä lounaalla. Mainitsin siinä samalla rakastavani tiimityötä sekä yhdessä tekemistä. Se haastaa välillä eikä se aina ole niin helppoa, kuin sen ajattelisi ja toivoisi olevan.

Kollega heitti, että siinä se on: tuleva aihe blogillesi. Näinpä! Tiimityö on nimittäin aiheena minulle nyt hyvin ajankohtainen ja tärkeä: toimialamme on hiljattain organisoitunut tiimiorganisaatioksi. Meitä on nyt useampia eri tiimejä, joista osa on pääkaupunkiseudulla ja osa maakunnissa. Iso laiva on nyt jakautunut pienempiin paatteihin, joiden sisällä on helpompaa toimia ja jakaa osaamista.

Siirtyminen tiimiorganisaatioon on opettanut ja saanut näkemään etenkin neljä tärkeää asiaa:  

1. Elämä on täynnä tiimityötä

Työelämässä työskentelen vahvasti myynnin parissa ja ympärilläni on suuri työyhteisö. Arkityötä teen oman rakennustoimialamme työyhteisön kanssa ja koko Baronan sisällä olevien kollegoiden kanssa.

Olen perheellinen ja minulla on suuri ystäväjoukko sekä sukulaisia löytyy ympäri Suomea. Kaikissa näissä edellä mainituissa ryhmissä tarvitaan myös tiimityötä. Hyvin toimiva tiimityö ja sen tuoma yhteisöllisyys tuovat helppoutta olemiseen, tekemiseen ja lisäävät viihtyvyyttä kaikissa näissä ryhmissä.

raksanporukka3Barona Rakennuksen tiimiä, Tiina Vepsäläinen keskellä. 

”Jo pelkästään jaksamisen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta toimivan tiimityön vaikutus on suuri."

Ryhmätyötaitoja ja tiimityötä opetellaan koulun penkiltä asti, mutta siinä voi kehittyä koko ajan eteenpäin. Lue vinkkejä esimerkiksi täältä.


2. Yhteiset pelisäännöt on klisee, jolla on valtava merkitys

 Tiimityöskentelyn edut verrattuna yksin työskentelyyn ovat tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella tuottavimmat, jos ryhmän dynamiikka kehittyy huipputiimimäiseen yhtenäiseen toimintaan. Toiminnan saavuttaminen vaatii töitä ja myös ristiriitojen sietokykyä. Parhaimmillaan tiimin jäsenet täydentävät toistensa osaamista ja tukevat toinen toisiansa tiiminä. Kun on useampi henkilö työskentelemässä yhdessä ja kaikilla on sama, yhteinen suunta ja tavoite, on vaikutus valtava.

Tässä esimerkiksi Ilmarisen tuottama pohja yleisten pelisääntöjen rakentamiseen. 

Olen huomannut, että aina tämä ei olekaan niin helppoa ja yksinkertaista, vaikka kovin haluaisimmekin. Itse työskentelen useimmiten omien kollegoiden ja asiakkaiden välikädessä. Tässä tiimityön tärkeys korostuu erityisesti. Yhteiset pelisäännöt ja niissä pysyminen. Molempiin suuntiin olisi toimittava hyvin, jotta luottamus keskellämme säilyy. Tämän kokonaisuuden saaminen toimivaksi on ollut hyvinkin opettavaa – positiivisella tavalla.

3. Jos roolit eivät ole selkeitä tai yksilöt eivät pysy yhteisissä tavoitteissa, syntyy helposti turhia konflikteja

 Yleensä tiimit asettavat yhdessä jonkun tavoitteen ja päämäärän mihin kuljetaan. Jotta tiimissä kaikki toimisi hyvin, olisi jokaisella sen jäsenellä oltava oma rooli selkeästi tiedossa. Tiimin jäsenen tulisi tietää mitä hänen on tehtävä päivittäin, jotta yhteinen tavoite on saavutettavissa ja siihen myös päästäisiin. Kun sitoudumme tähän yhdessä tekemiseen sekä siinä pysymiseen aikataulut pysyvät kurissa ja negatiiviset vaikutukset sekä ristiriidat etäällä.

Olen kokenut, että työtehtävien tarkka raamittaminen ja niihin sitoutuminen alkavat helposti vuotamaan itse käytännön tekemisessä. Tällaisissa tilanteissa negatiivisilta vaikutuksilta, kuten tiimiläisten keskinäisen luottamuksen heikkenemiseltä, vältytään jos asiasta keskustellaan avoimesti ja tiedotetaan tiimissä hyvissä ajoin.

Pidän myös erittäin tärkeänä seikkana sitä, että työtehtävät jakaantuvat henkilökohtaisen osaamisen ja vahvuuksien ympärille. Erilaisten persoonien voimavarojen ja osaamisten yhdistämisessä on mieletön voima tiimityössä! Onneksi on monia tapoja hahmottaa omia vahvuuksiaan. Kouluissakin tehdään nyt positiivisia CV:itä, joiden avulla lapset hahmottavat omia taitojaan monipuolisemmin, eivät vain koulutodistuksen kautta. 

Nautin työskennellä yhdessä niin, että jokaisen tiimissä työskentelevän vahvuudet pääsevät loistamaan. Tiimi, jossa osaaminen ja vastuut jakaantuvat näkyy tekemisen helppoudessa. Oma osaamiseni ja tietämys on tietyissä asioissa vahvaa: omiin vahvuuksiini kuuluvat esimerkiksi myyntityö ja asiakasrajapinnassa työskentely.

Jotta tiimityö olisi toimivaa, kaipaan rinnalleni ihmistä, jolla rekrytointi on hallussa tai joka tuntee toimialan kokonaisuudessaan. Tykkään jakaa vastuuta ja haluan vaihtoehtoisesti oppia lisää muiden osaamisista.

"Se onkin Barona Rakennuksen uudessa tiimimallissa juuri hyvää, että osaaminen kasvaa, kun ihmiset tukevat toisiaan."

 

4. Hyvässäkin tiimissä tulee panostaa viestintään ja kysyä suoraan

Tiimeissä työskentely on jo nyt opettanut minua valtavasti. Olen kehittynyt esimerkiksi kommunikoinnissa ja vuorovaikutustaidoissa entisestään. Ehkä siksi olen kiinnittänyt nyt erityistä huomiota juuri viestintään. Viestinnän ja tiedottamisen on nimittäin oltava avointa ja kaikille läpinäkyvää, jotta tiimityön henki pysyy hyvänä.

Me olemme yksilöitä ja tulkitsemme asioita eri tavoin, ja aina emme ymmärrä toisiamme halutulla tavalla viestinnässä.

Olen törmännyt sekä työ- että siviilielämässä siihen, että viestinnän sisältö tai asioista tiedottaminen on voinut herättää paljon lisäkysymyksiä tai jopa hämmennystä. Etenkin työelämässä asioita voi jäädä helpommin yksin pähkäilemään ja ratkomaan, kuin että kysyisi reilusti ja avoimesti tarkennusta: anteeksi, nyt en ymmärtänyt, mitä tarkoitit?

”Hyvä tiimi kestää avoimet lisäkysymykset ja niihin myös reagoidaan.”

Yhteiset pelisäännöt lisäävät tiimityön toimivuutta. Tämä onkin nyt se syy, miksi niin arvostan tiimityötä: haluan toimia selkeiden yhdessä laadittujen pelisääntöjen mukaisesti ja vähentää tekemisen tieltä turhia haasteita, kantaa vastuuta ja marssia samaan suuntaan kohti tavoitettamme jokaisen yksilön vahvuuksia hyödyntäen. Toisin sanoen haluan puhaltaa tiimin kanssa yhteen hiileen ja saada suurempaa liikettä aikaan.

Uuden tiimiorganisaation vuoksi meidän Barona Rakennuksen tiimityön toimivuus ja sen merkitys tulevat jatkossa korostumaan. Haluamme saada isosta porukastamme tehon ja osaamisen irti – ja niitä meissä on valtavasti.

Hyvä tiimi rokkaa! Tuetaan toinen toisiamme ja annetaan myös toistemme loistaa.


Eri toimialojen asiantuntijamme kirjoittavat työelämästä monipuolisesti. Jos haluat tarinamme sähköpostiisi, tilaa blogikoosteemme tästä. 

TILAA BLOGIKOOSTE TÄÄLTÄ
 

Aiheet: Työhyvinvointi

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

urheiluvalmentaminen_työelämä