Pidä ICT-liiketoimintasi pystyssä epävarmoina aikoina

resursointi-it-osaaja

Epävarmuutta on selkeästi nähtävissä nyt kaikilla aloilla ja se heijastuu myös IT-markkinaan. Kilpailu IT-osaajista kuitenkin jatkuu ja uutta kehitettävää sekä ylläpidettävää löytyy epävarmuustekijöistä huolimatta. Osaajatarpeiden suuresta vaihtelusta johtuen yritykset tarvitsevat myös vakituisten työntekijöiden lisäksi osaajia eri pituisiin projekteihin tai yksinkertaisesti vain lisätyökaluja tuomaan joustoa epävarmoissa tilanteissa.

Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää pitää rattaat pyörimässä. Mikäli rekrytointi ei tässä tilanteessa ole vaihtoehto voivat yritykset tukeutua esimerkiksi resursointiin, joka tarjoaa vaihteleviin tilanteisiin erinomaisen ratkaisun. Mikäli resursointi ja sen mahdollisuudet eivät ole ennestään tuttuja, niin tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin ja vastauksiin.

 

Mistä resursoinnissa on kysymys?

Resursointi tarkoittaa käytännössä osaajan “vuokraamista” joko hetkelliseen tarpeeseen tai pidemmäksi aikaa. Toisin kuin esimerkiksi konsultointipalvelussa, mallin ytimessä on etsiä kuhunkin projektiin tai tehtävään markkinoiden paras osaaja ei vain paras vapaana oleva resurssi. Tästä syystä johtuen resursointi voi myös toimia tehokkaana rekrytoinnin väylänä erityisesti epävarmoissa tilanteissa, uutta liiketoimintaa rakennettaessa tai toimintaympäristön muuttuessa. Resursointi on osa osaajastrategiaa ja siihen liittyvää arviointia siitä, mitä osaamista halutaan pitää omilla palkkalistoilla ja mitä halutaan ostaa kumppanilta.

 

Mihin tilanteeseen resursointi sopii?

Resursointi sopii hyvin monenlaisiin tilanteisiin. Keskeisimmät kysymykset, joiden kautta voi tunnistaa onko resursointi oikea tapa ovat:

  • Onko tarvittava osaaminen toiminnan kannalta strategista nyt ja/tai tulevassa?
  • Onko tarve pysyvä?

Jos vastaus molempiin kysymyksiin on vahva ”kyllä” ei resursointi välttämättä sovi tilanteeseen. Mikäli sen sijaan vastasit jompaan kumpaan ”ei” tai epäröit vastausta, on resursointi loistava työkalu tilanteeseen.

Tilanteita joihin resursointi sopii loistavasti ovat esimerkiksi:

  • Lyhyet projektit
  • Pidemmät hankkeet
  • Ei strategisen osaamisen tarve nykyiseen liiketoimintaan
  • Uuden liiketoiminnan rakentamisen vaatima uusi osaaminen
  • Rekrytoinnit epävarmassa toimintaympäristössä

Kuinka nopeasti resursointi onnistuu?

Saatavuus ja reagointiaika riippuu aina haettavasta profiilista/osaamisesta, osaajien määrästä sekä tehtävän sijainnista. Tyypillisesti osaaja pyritään löytämään muutamassa päivässä, mutta osaajaprofiilista riippuen voi haku myös kestää pidempään.

Mahdollinen hieman pidempi hakuaikataulu johtuu ensisijaisesti siitä, että toisin kuin perinteisillä konsulttitaloilla resursoinnissa asiakkaalle ei tarjota penkillä tai vapautumassa olevaa osaaja vaan oikea osaaja kartoitetaan koko työmarkkinasta. Näin asiakas pääsee hyödyntämään laajempaa verkostoa osaajan löytämisessä.

Avainasemassa nopeaan ja onnistuneeseen resursointiin onkin valita kumppani, joka paitsi tuntee haetun osaamisen riittävän hyvin, myös omaa toimivat, ajantasaiset ja relevantit verkostot, joista hyvät tekijät on löydettävissä.


Onko resursointi kallista?


Asiakas voi suoraan vaikuttaa siihen minkälainen kustannus resursoinnista syntyy. Hinnoittelu on hyvin läpinäkyvä ja perustuu tuntihintaan sekä asiakas maksaa aina vain tehdystä työstä.

Toimittajan vastuulle jää henkilöiden lakisääteiset työnantajan velvoitteet, kuten esimerkiksi palkanmaksu, työterveyshuolto, sairaspoissaolot, tapaturmavakuutukset sekä eläke- ja sosiaaliturvamaksut. Toisaalta mallista johtuen tuntihintaan ei ole tarvetta hinnoitella kiinteitä toimitiloja, työvälineitä, kokisautomaatteja tai biljardipöytiä, joten lähtökohtaisesti resursoinnin kustannustaso on erittäin kilpailukykyinen verrattuna esimerkiksi konsulttimarkkinaan.


Voiko resursoinnin kautta olevan henkilön myöhemmin rekrytoida?

Perinteisestä konsultoinnista poiketen, asiakkaalla on aina myös mahdollista palkata resursoinnin kautta hankitun osaajan itselleen mikäli esimerkiksi projekti pitkittyy tai osaaminen osoittautuu strategiseksi.

 

Aiheet: IT