Baronan palvelualojen kick-off

Tänään lauantaina 3.2.2018 Baronan Kodille kokoontui n. 80 toimihenkilön joukko viettämään Baronan palvelualojen kick-offia. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat toimialoina asiakaspalvelu, myynti, kauppa, horeca ja palvelukeskukset. Palvelualojen vetäjä Juha Martiskainen avasi tilaisuuden yhteisen osion ja Valtteri markkinoinnista kirjoitti päivästä koosteen. Lue alta mistä päivän aikana puhuttiin.

Baronan_palvelualat.png

Baronan palvelualojen kick-offin tavoitteena oli lisätä palvelualojen välistä yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta - esimerkiksi vuoden vaihteessa tehdyn Opteamin integraation jälkeen. Aamupäivän yhteisen session jälkeen toimialakohtaisessa osuudessa jokainen toimiala kirkasti strategioitaan. Kuten Mikael Nuotio sanoi, strategia tarkoitti tekemistä.

Baronan palvelualat haluavat osaltaan jakaa koko Baronan laajemman ja yhteisen strategian; rakentaa parempaa työelämää ja yhteiskuntaa auttamalla ihmisiä ja yrityksiä kasvamaan. Haluamme Baronalla olla paras käyttöliittymä työhön. Minulle henkilökohtaisesti ja työntekijänä se voisi tarkoittaa jopa työelämän korkeakoulua, kuten Esko Kilpi visioi eräässä tapahtumassamme.

"Tänä päivänä toimimme mm. 30:llä paikkakunnalla ja yli kymmenessä maassa. Kansainvälisyys on iso teemamme." - Juha Martiskainen

Yksittäisen toimihenkilön päivittäisenä draiverina toimii osaavan työvoiman löytäminen ja parhaasta työntekijäkokemuksesta huolehtiminen. Tuotamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia palveluita, jotka nojaavat aina asiakaskokemukseen. Apuna onnistumisessa meillä on käytössä digitaaliset järjestelmät ja palvelut.

Muutosvoimat ovat samalla mahdollisuuksia

Työelämää jylläävistä muutosvoimista nousi esiin mm. työurien pirstaloituminen, työn keskittyminen kasvukeskuksiin ja epätyypilliset työsuhteet. Työvoiman saatavuus vaikeutuu ja työntekijät valitsevat yritykset. Siksi Baronallakin halutaan panostaa yrityskulttuurin kehittämiseen ja maineeseen eritoten työnhakijoiden keskuudessa.

Yhtenä palvelualoja koskettavana muutosvoimana myös asiakasodotukset nousevat. Asiakkaat odottavat monipuolisempaa ja kokonaisvaltaisempaa palvelua, jolloin myös asiakaspalvelun ja myynnin raja hämärtyy. Digitalisaation myötä itsepalvelu kasvaa, työ muuttaa muotoaan ja työt automatisoituvat.

"Asiakkaat haluavat siirtää vastuuta meille lopputuloksesta ja me vastaamme siihen." - Harri Alamäki

Boston Consulting Groupin tekemässä tutkimuksessa Baronan asiakkaille, asiakkaat pitivät yleisesti tärkeänä työntekijöiden saatavuutta ja laatua. Tähän arvostukseen sisältyivät yhteistyön nopeus, joustavuus ja mukautuvuus asiakkaan arkeen. Palvelun laatuun vaikuttivat myös sen helppous ja kunkin toimialan syvempi osaaminen omasta kentästä. Asiakkaat mittaavat kuinka paljon kehitämme toimintoja ja tuotamme kehitysideoita.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen...

Krista_Barona_Sales (1).png

 

Vahvuudet edellä - Heikkouksia kehittäen

Tunnettuina Baronan vahvuuksina ovat olleet jo pitkään valtakunnallisuus, pitkät asiakas-suhteet ja ison talon selkänoja. Olemme brändinä Suomessa tunnettu ja iso, mutta haluamme vaikuttaa ihmisten mielikuviin ja tunnettuuteen myös siinä, että meidät tunnettaisiin muustakin kuin pelkästä henkilöstövuokrauksesta. Se on toki yksi ja merkittävä palvelu, josta toimintamme on aloitettu, mutta ei suinkaan ainoa mitä teemme.

"Horecan missio on yhdistää asiakkaamme ja työntekijöidemme tavoitteet elämää kestäväksi arjeksi." - Mikael Nuotio

Baronan kyvykkyys isojen kokonaisuuksien hoitamiseen juontuu eri toimialojen yhteistyöstä, teknologian hyödyntämisestä sekä jatkuvasti kehittyneistä ja kustannustehokkaista palveluista. Jo tänään haluamme parantaa KV-markkinoiden ymmärrystä, antaa aikaa ja investointeja omalle kehitystyölle sekä säilyttää ketteryytemme kasvun keskellä. 

Mitä kick-offista jäi näppiin?

Ennen vapaamuotoisten iltatoimien alkamista, kiteytimme vielä päivän annin. Toimialakohtaisia esittelyjä läpikäydessä esiin nousi kaikkien halu pitää jatkossakin kiinni siitä, mitä lupaamme asiakkaille, työnhakijoille ja työntekijöille. Ketteryyden säilyttämiseksi yksittäistä baronalaista ohjaavat arvot. Niissä kannustetaan vapauteen, vastuullisuuteen, rohkeuteen sekä yhdessä tekemiseen.

"Kansainvälisen onnellisuustutkimuksen mukaan innostunut työntekijä on 31% tuottavampi ja 300% innovatiivisempi. Hänellä on myös 60% vähemmän sairauspoissaoloja." - Tommi Lehtiniemi

Ajattelemme niin, että on vaikea erotella työ ja elämä toisistaan, sillä molemmat vaikuttavat niin paljon toisiinsa. Tavoitteena on löytää kuitenkin jokaiselle mieluisa työ. Päivän aikana paljon toistettu lause "Kasvun kestävä ja tuloksellinen johtaminen" tarkoittaa minulle esimerkiksi työntekijätyytyväisyyttä, toiminnan vakautta sekä selviytymistä muutoksen keskellä. Ei kannata pelästyä, mutta tämän päivän liiketoiminta voi olla ihan erilaista viiden vuoden päästä.


Jotta tiedät mitä meillä tapahtuu.

TILAA BLOGIKOOSTE TÄÄLTÄ

KATSO PALVELUALOJEN AVOIMET TYÖPAIKAT

Aiheet: KansainvälisyysTulevaisuuden työdigitalisaatio