Kilpailukykyä kansainvälisestä osaamisesta (Tapahtumakooste)

helsinki-nordic-talent-show

Pohjoismaat painiskelevat kasvavan IT-osaajapulan kanssa ja kilpailu parhaista tekijöistä on kovempaa kuin koskaan. Kokosimme yhteen ison joukon kansainvälisestä rekrytoinnista kiinnostunutta ammattilaista ja järjestimme aiheesta ilmaisen Nordic IT talent shortage -tapahtumasarjan Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa.

Helsingin tilaisuudessa kuultiin muun muassa F-Securen Sari Holopaista ja Karmina Aquinoa, Frosmon Marjo Kivistöä, EDI:n Cesar Averia sekä Barona IT:n Arja Martikaista.

Lue alta kooste tapahtuman puheenvuoroista.

IT-OSAAJAPULA NÄKYY JO NYT SUOMESSA

Tapahtuman aloitti Barona IT:n Arja Martikainen, joka paneutui tilanteeseen uusimpien tutkimusten kautta. Tutkimukset kertovat synkkää tarinaa. Pohjoismaat tulevat tarvitsemaan uusia tekijöitä, sillä jo pelkästään Suomessa tarvitaan 25 000 uutta ohjelmistokehittäjää vuoteen 2022 mennessä (Nollaksi vai ykköseksi - Eva). Osaratkaisu ongelman ratkaisemiseen löytyy kansainvälisestä rekrytoinnissa. Osaajien houkuttelu ei ole kuitenkaan täysin ongelmatonta, sillä vastassa ovat Euroopan isot pelurit. 

"Eurooppa on pitkälti kierrättänyt osaajia. Samaan aikaan perinteiset vapaiden osaajien markkinat esimerkiksi Itä-Euroopassa ovat jo tyhjentyneet ja ison osan näistä tekijöistä ovat saaneet muun muassa Saksa, Ranska ja nritit."

Arja toi puheenvuoronsa aikana hyvin esille, että tässä kilpailutilanteessa on tärkeää ymmärtää, että kansainvälinen rekrytointi ei pitkällä tähtäimellä onnistu Euroopan sisältä tai lähialueilta. Yritysten tulee suunnata katsetta myös uusiin maihin, kuten esimerkiksi Filippiineihin tai vaikkapa Brasiliaan. 

Digitalisaation myötä kansainvälinen kilpailu osaajista kovenee. Suomalaisten on tärkeää varmistaa, että toimimme mahdollisimman läpinäkyvästi ja huolehdimme siitä, että niin Suomi kuin muut pohjoismaat saadaan kiinnostavasti esille.

"Meillä on kaikki mahdollisuudet olla Euroopan kiinnostavin paikka tehdä töitä", toteaa Arja puheenvuoronsa päätteeksi.

 

KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN MAHDOLLISTAA MENESTYVIÄ YRITYKSIÄ

Seuraavaksi lavalle astuivat F-Securelta Sari Holopainen, Director, People Operations and Culture,  sekä Filippiineiltä kotoisin oleva Senior Manager Karmina Aquino. He paneutuivat puheenvuoroissaan niin diversiteettiin kuin uusien työtekijöiden perehdytyksen tärkeyteen.

Sari Holopainen totesi, että diversiteetti on kasvun sekä menestymisen mahdollistaja. Vaikkakin diversiteetissa ei ole yksinään kyse eri kulttuureista, niin kansainvälinen rekrytointi on avaintekijä monimuotoisen yrityskulttuurin rakentamisessa.

Sari tiivistää diversiteetin hyödyt yritykselle viiteen kokonaisuuteen:

  • Enemmän osaamista: kansainvälinen ja monipuolinen rekrytointi tarjoaa yrityksille enemmän osaamista.
  • Onnellisempi ja sitoutuneempia henkilöstö: ihmiset ovat onnellisempia, kun he kokevat, että heitä arvostetaan iästä, sukupuolesta tai taustasta riippumatta. Onnelliset työntekijät ovat todistetusti tehokkaampia ja sitoutuneempia yritykseen. 
  • Monimuotoisuus lisää luovuutta: erilaiset työtavat, kokemukset ja taustat mahdollistavat uudenlaisia innovaatioita.
  • Parempi työnantajamielikuva: kun yritys on aidosti monimuotoinen, se kannustaa niin uusia työntekijöitä kuin asiakkaitakin hakeutumaan teille.
  • Monimuotoisuus auttaa palvelemaan monimuotoisempaa asiakaskuntaa.

Sarin puheenvuoron lopuksi saimme vielä kuulla, mitä kaikkea F-Secure on oppinut kansainvälisestä rekrytoinnista sekä uusien työntekijöiden perehdytyksestä.

"On hyvä ymmärtää, että Suomi ei ole kovinkaan tunnettu Pohjoismaiden ulkopuolella ja meistä liikkuu hyvin monenlaisia huhuja. Tästä syystä meidän on tärkeää myydä koko paketti työnhakijoille - kerro Suomesta, työpaikasta ja roolista. Jokainen näistä osa-alueista on työnhakijalle tärkeää tietoa, jotta he tietävät millainen todellisuus heitä odottaa."


Suomi on tutkimusten mukaan maailman onnellisiin maa, täällä on turvallista ja puhdas luonto. Sari korostaa, että tällaiset myyntiargumentit ovat tärkeitä, kun verrataan Suomea muihin paikkoihin maailmalla. Suomikuvan markkinoinnissa on kuitenkin tärkeää vastata myös hankaliin kysymyksiin kuten verotukseen.

"Suomalainen verotus voi tuntua hieman oudolta, mikäli sen tuomat edut ja palvelut eivät ole tiedossa."

Sari toteaa, että paras teho viestinnästä saadaan irti osallistamalla kaikki mukaan viestintään. Ihmiset kuuntelevat paremmin, kun viesti tulee suoraan ihmiseltä ihmiselle. Esimiesten on tärkeää muistaa, että muuttaminen Suomeen vaatii tukea ja on tärkeä huolehtia, että ulkomailta tullut osaaja tuntee olonsa kotoisaksi.

"Älä missään nimessä oleta, että tänne on helppo kotoutua. Tukemalla henkilön ja mahdollisen perheen kotoutumista varmistatte, että henkilö voi keskittyä rauhassa töihin. Kaksisuuntainen palaute auttaa sekä ymmärtämään että kehittämään toimintaa jatkossa."

 

MONIMUOTOINEN YRITYSKULTTUURI ON KILPAILUETU

Sarin ja Karminan puheenvuoron jälkeen saimme tutustua Frosmon tarinaan Marjo Kivistön kertomana. Marjo halusi korostaa, että kansainvälistyvien yritysten tulee rakentaa monimuotoinen ja erilaisuutta arvostava yrityskulttuuri.

Sarin tavoin Marjo korosti, että henkilöstön monimuotoisuus on avainasemassa, kun rakennetaan tulevaisuudessa menestyvää yritystä.  Menestyvien yritysten kulttuuri huomioi eri yksilöiden taustat ja kokemukset. 

"Divesiteetti ei ole osa prosessia. Se on osa meitä."

Puheenvuorossaan Marjo korosti, että jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi. Ennen kun yrityskulttuuri voidaan rakentaa, on hyvä määrittää millainen on yrityksen ihmiskäsitys. Kaikkien tulee ymmärtää mitä se tarkoittaa.

Menestyminen kansainvälisessä rekrytoinnissa vaatii päätöksenteon lisäksi nöyryyttä.

"Me emme voi tehdä oletuksia kansalaisuuden tai taustan perusteella. Jokainen meistä on yksilö ja ainoastaan kysymällä asiat voi aidosti saada selville."

Kun kansainvälinen kulttuuri on syntymässä on tärkeää ymmärtää, että kulttuuri tapahtuu kun kukaan ei valvo. Arvot ovat osa arkea, eivät ohjekirjaa. 

UUDET MARKKINAT TARJOAVAT UUTTA OSAAMISTA

Viimeisenä lavalla nähtiin EDI:n Cesar Averi. Hän kertoi osalle vielä tuntemattomasta osaajapoolista eli Filippiineistä. Filippiineissä valmistuu vuosittain jopa 80 000 IT-alan opiskelijaa ja suuri osa heistä olisi kiinnostunut työskentelemään ulkomailla. Laadukkaan koulutuksen lisäksi Flippiiineiltä löytyy monia kansainvälisiä yrityksiä, jotka kouluttavat sekä työllistävät IT-alan osaajia.  

“Kansainvälinen rekrytointi mahdollistaa, että nuoret pääsevät oppimaan paikallisiin yrityksiin, kun kokemuksen keränneet tekijät pääsevät näyttämään omat kykynsä eri puolilla maailmaa”, toteaa Cesar.

Filippiineillä on hyvin eurooppalainen kulttuuri, johtuen niin espanjalaisten kuin yhdysvaltalaisten vaikutuksesta maan kulttuuriin.  

Kansainvälisessä rekrytoinnissa on tärkeää huomioida myös eettiset kysymykset. Maailmalta löytyy paljon tapauksia, joissa työnhakija joutuu maksamaan rekrytointiyritykselle pääsystä ulkomaille töihin. Tällaista toimintaa vastaan EDI pyrkii taistelemaan Filippiineillä.

"Eettisen kumppanin valintaan on hyvä käyttää aikaa ja varmistaa, että työntekijä saa riittävästi tukea ja apua, jo ennen lähtöä."

 

Mikäli aihe kiinnostaa, niin tutustu webinaariimme aiheesta. Webinaarissa paneudutaan keinoihin, joilla erittäin haastavassa osaajamarkkinassa organisaatio kykenee löytämään parhaat osaajat kansainvälisesti. Kuulemme Supercellin sekä HappyOrNotin rekrytointimenetelmistä ja keskustelemme vieraidemme omakohtaisista kokemuksista kansainvälisen rekrytoinnin saralla.

Webinaari 19. 3. 2019: kilpailukykyä kansainvälisestä osaamisesta – case supercell & happyornot

Aiheet: RekrytointiKansainvälisyys

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New Call-to-action