Mistä kasvua vakiintuneeseen liiketoimintaan?

Mistä kasvua vakiintuneeseen liiketoimintaan?

Loppuvuosi on useasti uuden luomisen aikaa yrityksille. Keskitymme kirkastamaan strategiaa tai ainakin rakentamaan budjetteja ja toimintasuunnitelmia tulevalle vuodelle. Mutta miten kasvattaa edelleen liiketoimintaa, joka on jo vakiintunutta ja kenties merkittävääkin?

Prosessien tehostaminen ja uuden liiketoiminnan kehittäminen

Elämme kiinnostavia aikoja, sillä liiketoimintamallit kehittyvät ja uudistuvat huimaa vauhtia. Digitalisaation ansioista softakehitys näkyy kaikilla toimialoilla ja kaikkien kokoluokkien yrityksissä. Startupien tuodessa markkinoille uusia innovatiivisia tuotteita ja palvelumalleja, joutuvat perinteiset yritykset miettimään, miten he voisivat kasvattaa olemassa olevan liiketoimintansa kannattavuutta tai asiakkaalle tuotettua lisäarvoa. Näemme miten perinteiset yritykset automatisoivat prosessejaan tai rikastavat tuotekehitystään yhdistämällä tuotteisiin järjestelmiä, applikaatioita tai vaikkapa tekoälyä.

 

"Muuttamalla liiketoimintaa vaikkapa prosessiautomaation kautta tai jopa kokonaan uuden palvelumallin myötä, voidaan nykyisistäkin markkinoista saada paljon enemmän irti."

 

Autoteollisuudessa on esimerkiksi viime vuosina kehitetty paljon teknologiaa, joka tähtää ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja toivottavasti tulevaisuudessa myös vähentämään kuolonuhrien määrää liikenteessä. Vastaavasti esimerkiksi rekrytoinnissa on tekoäly ottanut jo ensimmäisiä askeliaan sekä nopeuttaen että parantaen esivalintaa ja jättäen ihmisille aikaa keskittyä itse henkilön ja persoonan arviointiin tukien näin parempia henkilövalintoja. Muuttamalla liiketoimintaa vaikkapa prosessiautomaation kautta tai jopa kokonaan uuden palvelumallin myötä, voidaan nykyisistäkin markkinoista saada paljon enemmän irti.

Kasvua Pohjoismaista

Kasvua haetaan nykypäivänä yhä helpommin Suomen rajojen ulkopuolelta ja tällöin katseet usein kohdistuvat ensimmäisinä muihin Pohjoismaihin. Pohjoismaat muodostavat kokonaisuudessaan 26 miljoonan asukkaan markkinan ja varsin mielenkiintoisen kokonaisuuden useimmille palveluille tai tuotteille.

Digitalisaatio on mahdollistanut palveluiden skaalaamisen kansainvälisiksi (ja globaaleiksikin) hyvinkin helposti ja tehokkaasti. On kuitenkin käytännön tosiasia, että useimmiten liiketoiminnan laajentaminen uusille maantieteellisille markkinoille vaatii kaikesta huolimatta hyvin lokaalin lähestymisen. Holvin A-J Suominen nosti hyvin webinaarissamme esille sen miten ainakin pinnallisesti hyvin kansainvälinen ja helposti skaalattava palvelu, kuten taloushallinto, vaatii lopulta paljon työtä, jotta palvelu saatetaan vastaamaan paikallisia toimintatapoja ja tottumuksia (laeista ja säädöksistä puhumattakaan).

Sopiva kombinaatio kulttuuria ja uusia ihmisiä

Miten maantieteellinen laajentuminen sitten tehdään, jos pelkkä palveluiden digitalisoituminen ja verkkoon lataaminen ei riitä? Vastaus lienee melko ilmeinen. On mentävä paikan päälle ja tehtävä sitä paljon puhuttua jalkatyötä. Oleellisinta on tutustua markkinaan ja paikalliseen kulttuuriin. Tuotteiden, palveluiden ja yrityksen toimintamallien lokalisoimiseen tulisikin käyttää aikaa, mutta toisaalta jotain omaa tulee säilyttääkin – onhan yrityskulttuuri useasti yrityksen yksi suurimmista voimavaroista.

 

"On mentävä paikan päälle, tutustuttava markkinaan ja paikalliseen kulttuuriin, ja tehtävä sitä paljon puhuttua jalkatyötä." 

 

Asioita ei voi pakottaa ulkoapäin, mutta jo olemassa olevien vahvuuksien hyödyntämättä jättäminenkin olisi varsin hölmöä. Itse uskonkin vahvasti malliin, jossa koko organisaatio osallistetaan kulttuurin jalkauttamiseen ja toisaalta olemassa olevat maat ovat vahvassa roolissa uusien maiden avaamisessa. Hyvin tuttuna esimerkkinä itselle tästä vaikkapa se kuinka Barona IT:llä Ruotsiin jalkautumisen kulmakivenä oli kahden henkilön siirtyminen Suomesta Ruotsiin liiketoimintaa käynnistämään. Toisaalta vähintään yhtä keskiössä oli ja on oikeiden paikallisten vahvistusten löytäminen. Näin varmistamme, että esimerkiksi kyseinen Ruotsin organisaatio muotoutuu optimaaliseksi nimenomaan paikalliseen markkinaan eikä vain suoraksi kopioiksi Suomesta. Onnistumisen edellytys on kuitenkin asiakkaan ymmärtäminen ja kulttuurin sisältä tulevalla henkilöllä on tässä aina etulyöntiasema. Miten teillä on otettu kansainvälisen kasvun ensiaskeleet?

Henri Pynnönen on intohimoinen it-alan asiakashaasteiden ratkaisija Pohjoismaisessa kentässä. Missiona on auttaa yrityksiä kasvamaan digitalisoituvassa maailmassa tuomalla yhteen tulevaisuuden tekijät ja tulevaisuuden palveluita rakentavat yritykset. 


Muutos ei tapahdu itsestään ja ilman johtamista. Lue oppaastamme, miten johtaa muutosta yrityksen digitaalisessa transformaatiossa. 

Johtajan opas yrityksen digitaaliseen transformaatioon

 

Aiheet: Kansainvälisyys

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

Lataa-webinaaritallenne-miten-kansainvalistetaan-digitaalinen-palvelu