Millaista on työskennellä softarobottien kanssa?

softarobottien kanssa työskentely

Automatisoimalla taloushallinnon rutiineja voidaan säästää jopa 36% kustannuksissa. Mutta miten ohjelmistorobotit vaikuttavat taloushallinnon osaajien työhön nyt ja tulevaisuudessa? Kirjoitukseen on haastateltu Pasi Pölöstä, joka on toinen Aitomationin perustajista.

Ohjelmistorobotiikka (RPA), softarobotiikka tai älykäs automaatio, tarkoittaa teknologiaa, jonka avulla automatisoidaan tietotyön rutiiniprosesseja. Sen avulla käytetään erilaisia tietojärjestelmiä ilman ihmistä, mutta samoin kuin ihminen tekisi. 

Taloushallinnossa on paljon tehtäviä eri järjestelmien välillä, eli dataa siirretään toisesta järjestelmästä toiseen ja tehdään paljon muun muassa täsmäytystä yhä uudestaan ja uudestaan. Tällainen työ on suhteellisen helposti automatisoitavissa robotilla ja muilla sen kaltaisilla työkaluilla. Automatisoimalla näitä rutiineja voidaankin säästää jopa 36% kustannuksissa (Tulevaisuuden taloushallinto, PwC).

Suuret liiketoiminnalliset hyödyt saadaan esimerkiksi siitä, että robotit laitetaan korvaamaan tietyt manuaaliset aamurutiinit. Tästä tulee huomattavaa tehokkuutta työpäivien kulkuun, koska kaikista tuottavimpina aamutunteina ihmiset pystyvät keskittymään esimerkiksi haastavampaan ongelmanratkaisuun.

"Robotin kanssa työskentelyn tulisi nostaa työn mielenkiintoisuutta ja poistaa rutiineita." 

Taloushallinnon henkilöstön näkökulmasta tavoitteena on, että robotti tekee "kliksuttelut" ja henkilöstö aivotyön eli etsii taustasyyt ja analysoi. Voisikin siis sanoa, että robotti tekee tarkasti ja laadukkaasti sellaiset taloushallinnon rutiinit, jotka ovat puuduttavan tylsiä. Eikä se koskaan valita.

 

UUSIA TYÖMAHDOLLISUUKSIA JA NOPEAMPAA URAKEHITYSTÄ

On selvää, että robotiikka muokkaa taloushallinnon rooleja ja luo täysin uusia tehtäviä. Tietotekniikan kehitys on jo kaiken kaikkiaan vähentänyt taloushallinnon perinteisiä rutiinitöitä ja nykyään taloushallinnon osaajilta odotetaan enevissä määrin bisnesymmärrystä ja analytiikkaosaamista sekä johtopäätöksiä operatiivisen johdon tueksi. Nopeasti.

Uusiin tehtäviin kuuluu muun muassa robotin valvojan rooli, joka esimies- tai järjestelmänvalvojamaisesti seuraa sen toimivuutta. Robotiikka ei ole koskaan pelkkää robotiikkaa, siihen kuuluu aina prosessien ja toiminnan mietintämallit, jotka ovat tiimien vastuulla. Jos on teknisesti orientoitunut, voi päästä jatkokehittämään teknologioita – eli miettimään, mitä robotti voisi vielä tehdä ja miten sitä voisi paremmin hyödyntää.  

Robottien kehitystehtävissä looginen ja systemaattinen ajattelu on tärkeää: pitää olla kykyä hahmottaa robotin tekemiset tehtävinä ja asetettuja tavoitteita vasten. Lean-tyyppisestä prosessiosaamisesta on paljon hyötyä. 

"Kaikkien ei tarvitse olla kiinnostuneita robotiikasta teknisessä mielessä. Voi vaan ottaa sen tuomat hyödyt ja keskittyä analysoimaan havainnoituja epäkohtia."

Robotiikka voi auttaa myös nopeampaan urakehitykseen, sillä jos on halua siirtyä taloushallinnossa ongelmanratkaisun suuntaan niin robotiikka avaa ovia sinne nopeammin.

 

OHJELMISTOROBOTIIKAN TULEVAISUUS – MITEN TALOUSHALLINTO MUUTTUU?

Ennen roboteille annettiin omat nimet ja ne tekivät aika yksittäisiä tehtäviä. Nykyään kevyttä automaatioteknologiaa voidaan soveltaa erilaisiin pidempiinkin tehtäväketjuihin ja robotit ovat osa annettua työympäristöä ja kuuluvat taloushallinnon työkalupakkiin. Taloushallinnossa on aina ollut paljon järjestelmiä ja työkaluja – se oli ensimmäinen funktio, joka aikoinaan alkoi käyttää Exceliä.

”Voisi sanoa, että robotti on ikään kuin paljon paljon kyvykkäämpi Excel.”

Tulevaisuudessa markkinoille tulee enenevissä määrin parempia kyvykkyyksiä, joita jokaisen on helpompi hyödyntää myös oman työn automatisoinnissa. Tämä mahdollistaa ”citizen developer" eli kansalaiskehittämistoiminnan, jonka seurauksena jokainen voi itse automatisoida esimerkiksi omat aamurutiininsa haluamallaan tavalla. Vähän niinkuin Excel makroja hyödynnetään tällä hetkellä.

Robotiikka tulee siis massatehtävien lisäksi soveltumaan myös hyvin henkilökohtaiseen käyttöön ja sen avulla voi itse vaikuttaa oman tuottavuuden nostamiseen. Tällainen automaatio on taas uusi keino taloushallinnon läpimenoaikojen nopeuttamiseksi entisestään.

Softarobotiikka taipuu moneen, mutta samalla siinä on rajoitteensa, eikä se ole kaikkiin tehtäviin erityisen kustannustehokas ratkaisu. Valitsemalla oikeat työkalut myös automaatioratkaisusta tulee kustannustehokkaampi. Yhdistämällä erilaisia digitaalisia työkaluja, kuten integraatiota, tekoälyä ja pilvipalveluita voidaan automatisoida pidempiä työnkulkuja ja siten parantaa läpimenoaikoja, työn mielekkyyttä sekä tehokkuutta.

Tutustu Barona Financen työpaikkoihin ja muihin talousaiheisiin sisältöihin täältä.

Pasi Pölönen on toinen Aitomationin perustajista. Aitomation on toimintamalleihin ja tietotyön automaatioon keskittynyt praktiikka, jonka missio on laittaa asiat virtaamaan. Pasilla on pitkä tausta liiketoimintatehtävissä Nokialla ja OP Ryhmässä. Molemmissa yhtiöissä hän on toiminut liiketoiminnan ja teknologian rajapinnassa.


Haluatko kuulla lisää älykkäästä automaatiosta taloushallinnossa? Lataa webinaaritallenne ja opi Storan Enson kokemuksista. 

New call-to-action

Aiheet: TaloushallintoAITekoälyFinance Careers