Kuntien työllistämishaasteisiin apua Arffmanilta ja Baronalta

Tari-Solla-blogikuva

Baronaan kuuluvan Arffmanin asiakkuusjohtaja Tari Solla on tutustunut laajasti kuntakenttään ja sen haasteisiin mm. työllisyyden hoidossa. Barona ja Arffman haluavat olla tiiviisti mukana tulevassa kuntakokeilussa ja apuna erilaisten työllistämispalvelujen kuten työnhakuvalmennuksen, osaamisen kehittämisen ja työkykypalveluiden tuottamisessa.  Sollan mukaan tavoitteena on tuottaa sekä laajoja kokonaisratkaisuja että yksilöllisiä palvelupolkuja, jotka nopeuttavat esimerkiksi ihmisten uudelleentyöllistymistä muutostilanteiden jälkeen.

Tari Solla – avaisitko lyhyesti: Miksi kunnat tarvitsevat apua työllistämiseen yksityiseltä toimijalta?

Tähän on varmasti monta syytä. Työmarkkinat ovat eriytyneet alueellisesti ja kunnissa on hyvin erilaisia valmiuksia itse hoitaa työllistämispalveluja. Me pyrimme yhdessä Baronan kanssa rakentamaan kuntakentälle kokonaispalvelukonseptia, joka huomioi kuntien alueelliset piirteet ja tarpeet. Yksityisenä toimijana meillä on enemmän vapauksia suunnitella toimintaamme ja mahdollisuuksia räätälöidä palveluitamme niin täsmätarpeisiin kuin laajempiin kokonaisuuksiin. Kaikki tapahtuu vuoropuhelun kautta, eli käymme aktiivista keskustelua kuntapuolen edustajien kanssa siitä, mihin työmarkkinat kehittyvät ja millaista tukea he meiltä odottavat.

Voitko mainita jotain esimerkkejä?

En halua nimetä yhtä yksittäistä esimerkkiä, vaan ehkä korostaa, että jos esimerkiksi tietyllä alueella on pulaa tietynlaisesta osaamisesta, niin meillä on monia mahdollisuuksia löytää osaavaa työvoimaa asiakasyrityksiin esimerkiksi erilaisten valmennus-, koulutus- ja työllistämispalvelujen kautta sekä hyödyntämällä vahvaa paikallista verkostoamme sekä alueellista tuntemusta. Nopeilla ja ketterillä työnantaja- ja työelmälähtöisillä täsmäkoulutuksilla ja esim. työssäoppimalla voimme valjastaa nopeasti työvoimaa yritysten tarpeisiin. Näissä projekteissa ovat vahvasti mukana myös paikalliset oppilaitokset sekä ELY- ja TE-keskukset.

Miten korona on näyttäytynyt kuntapuolen työllistämisen hoidossa?

Jo ennen koronaa monessa kunnassa oli haasteena se, mistä löydetään tekijöitä omalle alueelle. Muuttoliike on ollut viime vuodet isoihin kasvukeskuksiin painottuvaa. Sen lisäksi digitalisaatio ja muut isot ilmiöt ovat vaikuttaneet ratkaisevasti siihen, mitkä toimialat ovat eri alueilla pystyneet työllistämään ja mitkä ovat ns. hiipuneet pois. Korona on vain kiihdyttänyt tarvetta uudenlaiselle innovoinnille ja ennaltaehkäisevälle toiminnalle myös kuntien toiminnassa. Ei pidä jäädä odottelemaan, että jotain tapahtuu vaan lähteä toteuttamaan muutoksia jo varhaisessa vaiheessa.

 

Minkä näet olevan avaintekijöitä onnistumisessa?

Miten voidaan tukea ihmisten elinikäistä oppimista ja mukautumista työuralta toiselle? On ymmärrettävää, että esim. tietyntyyppiseen tuotantotyöhön erikoistuneen henkilön ei ole pienellä paikkakunnalla helppoa työllistyä vastaaviin tehtäviin, vaikka ammattitaitoa ja motivaatiota olisikin. Siksi pitäisi heti pystyä tarjoamaan apua ja tukea näille ihmisille, jotta he eivät syrjäydy työmarkkinoilta pitkäksi aikaa. Usein lyhyt täydennyskoulutus tai henkilökohtainen työnhakuvalmennuskin voi riittää, että ihminen pääsee nopeasti uuteen työhön kiinni. Koronan myötä yleistynyt etätyö on myös lisännyt työmahdollisuuksia asiantuntijatehtävissä, kun kotipaikkaa ei ole tarvinnut vaihtaa työpaikan takia.

 

Onko siis nähtävissä, että pienetkin kunnat tulevat pärjäämään tulevaisuudessa?

Tämä on hyvä kysymys. Meillä on yksittäisiä elinvoimaisia alueita, jotka eivät ole pelkästään suuria kaupunkeja. Toivon, että vaikka kuntien talous on tiukoilla ja koronakriisin kokonaisvaikutusten arvioiminen on hankalaa, päätöksentekijöiltä löytyy rohkeutta tehdä yhteistyötä meidän yksityisten toimijoiden kanssa ja lähteä uudistamaan omaa toimintaansa. Selvää on, että muutostahti ei tule tästä hidastumaan. Loppukädessä osaavat ihmiset ja yritykset ratkaisevat kuntien elinvoimaisuuden ja pärjäämisen globaalissa kilpailussa. Uskon, että jos voimme Arffmanilla ja Baronalla olla mukana alusta asti uusien työllistämiseen tähtäävien palvelumallien suunnittelussa ja toteuttamisessa, pystymme yhdessä saavuttamaan paikallisesti vaikuttavia tuloksia.


Haastatteluun vastasi Arffmanilla asiakkuusjohtaja Tari Solla. Solla on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri, ja työskennellyt pitkään mm. ICT-ja henkilöstöpuolella myynnin johdon ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä sekä julkishallintoon erikoistuneessa liiketoimintayksikössä.

Arffman on yksi maan suurimmista aikuiskoulutukseen keskittyneistä yrityksistä.

Aiheet: TyöelämäAjankohtaistaTyömarkkinatKuntien työllistäminen