Kadettikoulun opiskelijat tutustumassa johtamiseen Barona Rakennuksella

kadetti-blogi-kuva

Kadettikoulun johtamisen opiskelijat vierailivat kadettien teemapäivänä Baronalla tutustumassa Barona Rakennus Oy:n johtamiseen laajentaakseen heidän näkemystään johtamisesta ja organisaatioista myös puolustusvoimien ulkopuolella. Teemapäivän tavoitteena oli antaa valmiuksia kadeteille analysoida johtamista ja ymmärtää toimintaympäristön vaikutuksia organisaation rakenteeseen, kulttuuriin ja johtamiseen.

Barona Rakennuksen operatiivisella johtajalla Rami Collinilla on pitkä historia puolustusvoimista. Hän valmistui Maanpuolustuskorkeakoulusta vuonna 1999 rannikkotykistöupseeriksi. Kadettikoulusta valmistumisen jälkeen Ramin työvuodet puolustusvoimissa olivat vahvasti sidoksissa johtamisen esimies- ja opetustehtävissä sekä puolustusvoimien johtajakoulutuksen kehitystehtävissä. Rami työskenteli puolustusvoimissa aina vuoteen 2015 asti, jolloin hän siirtyi töihin siviilipuolelle Barona Rakennus Oy:n telineliiketoiminnan vetäjäksi. Nykyään Rami toimii Rakennuksen operatiivisena johtajana. Hän on toiminut myös sivutoimisena yrittäjänä noin 15 vuoden ajan johtamis- ja vuorovaikutusvalmentajana. Kokemusta johtamisen ja johtajien valmentamisesta on kertynyt useista kymmenistä eri johtoryhmistä ja työyhteisöistä. 

”Puolustusvoimissa en pitkän uran jälkeen enää kokenut tarpeeksi ammatillisia haasteita, joten tartuin mahdollisuuteen lähteä kokeilemaan työelämää siviilipuolella Baronalla. Vuoden ajan sitä mietin, eikä päätös ollut helppo. Välillä on ikävä takaisin puolustusvoimiin ja välillä ei yhtään”, Rami naureskelee.

Rami on aina katsonut asioita tiiviisti johtamisen ja johtajuuden kautta. Hän tarkastelee ja kehittää niin omaa kuin yrityksen johtamista johtamisen nelikentän pohjalta, jossa johtaminen jakautuu organisaatiokulttuurin, organisaatiorakenteen, asioiden johtamisen ja ihmisten johtamisen kehittämiseen. Johtamisen problematiikka on samankaltainen, niin puolustusvoimissa kuin siviilipuolella – johtamisen tulee mukautua toimintaympäristön vaatimuksiin. Suurin ero hänen mukaansa nykyisessä työssä puolustusvoimien työtehtäviin verrattuna on suunnitelmallisuudessa. Puolustusvoimissa johtamisen prosessissa tarkalla suunnittelulla oli vahva rooli, mutta siviilipuolella taas suunnittelulle ei usein jää aikaa ja keskitytään enemmän toteutukseen ja vaikutusten arviointiin.

 

JOHTAMISEN FILOSOFIA BARONA RAKENNUKSELLA

Barona Rakennus Oy on rakennusalan suurin henkilöstöpalvelualan yritys. Vuonna 2018 Barona Rakennus tulee työllistämään yhteensä noin 2500 ihmistä ja palkansaajia oli kuukausittain keskimäärin 850. Toiminta on merkittävästi kasvanut siitä, kun Rami aloitti kolme ja puoli vuotta sitten. Vuoteen 2018 saakka Rakennuksella oli perinteinen organisaatiomalli, jossa organisaatio oli jaettu kahden ison toiminnon, rakennusalan ja teline-alan, mukaan. Toiminnan kasvaessa huomattiin, että organisaatiomalli ei ollut enää tarpeeksi ketterä. Organisaatiossa oli havaittavissa siiloutumista ja päällekkäisiä vastuita. Yksittäisessä liiketoiminnossa oli liikaa ihmisiä, jolloin ei muodostunut kiinteitä pienryhmiä, organisaatio ei ollut ketterä sekä johtaminen oli haastavaa. Näiden syiden pohjalta päätettiin vuoden 2018 alusta muuttaa Rakennuksen organisaatio kymmeneksi tiimiksi kahden toiminnon sijaan, joissa yhdessä tiimissä on kahdesta viiteen ihmistä. Ihmisten tehtävien kuvaukset muodostettiin uudelleen ja tiimeistä tehtiin omat itsenäiset kustannuspaikat.

”Itselleni tärkeä ja mielenkiintoinen kysymys johtamisessa on juuri kasvua kestävän organisaation luominen. Jos haluamme yrityksenä elää, meidän pitää kasvaa, ja kun kasvamme, meidän organisaation tulee olla joustava, dynaaminen ja kasvua kestävä. Organisaation rakenteen ja muutoksen läpivieminen on raskasta ja se on vuosia kestävä prosessi. Tämän vuoksi on tärkeää ja merkityksellistä luoda organisaatio, joka kestää kasvua”, Rami kertoo.

Tiimiorganisaatiossa johtaminen on matalaa ja päätöksiä tehdään tiimien tasolla. Jos tiimi kasvaa liian isoksi, muodostetaan uusia tiimejä, jotta ryhmäkiinteys toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Organisaatio tulee rakentaa periaatteella, että kasvun tarve ei lisää kontrollin määrää. Helposti yrityksen kasvaessa tehdään lisää sääntöjä, jotta sen johtaminen olisi mahdollisimman helppoa, mutta todellisuudessa tämä saattaa kääntyä yritystä vastaan, koska säännöt ovat jälkijättöisiä. Virheitä ei tulisi korjata säännöillä vaan tärkeämpää on, että ihmiset ymmärtävät yrityksen suunnan ja että heillä on tiimissä sekä vapaus että vastuu. Kasvavassa organisaatiossa tulisi varmistaa, että yksilö tuntee arvostusta ja tuntee kuuluvansa joukkoon. Tärkeää on tukea muutosta arjessa muun muassa lisäämällä keskinäistä vuorovaikutusta, sopimalla oppimiskäytänteitä ja jakamalla vastuuta mahdollisimman paljon tiimeille.

”Kasvun kestävä organisaatio on läpinäkyvä, vuorovaikutuksellinen, joustava että ketterä. Kun toiminta on läpinäkyvää, ei tarvita kontrollia.” 

Ramin käydessä läpi organisaatiomuutosta kadeteille, he eivät päästäneet häntä helpolla vaan esittivät kiperiä kysymyksiä: Mitä heikkouksia on ilmennyt tiimiorganisaatiossa? Onko tiimien välillä kilpailua, kun tiimit ovat tasavertaisia? Miten ihmiset sitoutuvat tällaiseen johtamisen filosofiaan? Nämä ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä muutoksen johtamisessa. Organisaatiomuutos aiheuttikin myös negatiivisia fiiliksiä ja vaatii paljon ponnisteluja, jotta saadaan prosessit toiminaan. Tiimien itsenäisyys tuo tullessaan erilaisia haasteita organisaatiolle.

”Rakennuksella uusi organisaatiomalli on koettu toimivaksi, mutta se kohtaa edelleen myös tietyiltä osin muutosvastaisuutta. Muutosvastarinta on kuitenkin myös tärkeää muutoksessa, sillä se suojelee tärkeimpiä asioita, joita ei tule muuttaa,” Rami summaa.

 

Jos johtaminen ja johtajuus kiinnostaa sinua, lataa tallenne webinaaristamme "Urheilumaailman valmentamisen teesit työelämän käyttöön". Urheilun puolella osataan rakentaa todella yhtenäiset tiimit, mutta miten tämä sama tehdään työelämässä? Tunnettu lentopallovalmentaja Lauri A. Hakala antaa parhaat urheilun valmentamisen teesit työelämän käyttöön. 

New Call-to-action

Aiheet: Rakennusjohtaminen

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

TILAA BLOGIKOOSTE TÄÄLTÄ