HOK-Elanto Baronan yhteistyökumppanina myös Nestor-toiminnassa

barona_blogikuva_VALELLE

 

Baronan toteuttama Nestor-ohjelma tuli tutuksi HOK-Elannolle jo vuonna 2010, kun he lähtivät yhtenä ensimmäisistä kumppaneista mukaan kehittämään ohjelmaa. Nestor-toiminnan tarkoituksena on työllistää kokeneempia työntekijöitä avoimiin työtehtäviin, ja silloin edes eläkeiän täyttyminen ei ole este työllistymiselle. Millaisia kokemuksia Nestor-ohjelma on antanut HOK-Elannolle ja miksi kaikenikäisten työllistäminen on tärkeää?

HOK-Elanto haluaa tarjota jatkumoa ihmisten työuriin ja ajattelevat työelämän olevan eri vaiheista koostuva kokonaisuus, jolla ei ole aina ennakkoon annettua alkamis-tai päättymisaikaa. Lain mukainen eläkeikä on 63-68 vuotta, mutta Suomessa on kasvava joukko ihmisiä, jotka haluavat jatkaa työuraansa syystä tai toisesta. Työelämä pystyykin tarjoamaan ihmisille pelkän palkan lisäksi myös sosiaalista elämää ja antaa paljon muitakin merkityksiä.

Tällä hetkellä Suomessa on käynnissä erikoinen työelämän ilmiö. Pulaa on enemmän duunareista kuin akateemisesta osaamisesta. Pelkästään HOK-Elannolla työskentelee vuoden aikana 12 000 eri työntekijää ja syksyä kohti mentäessä, meno ei tule hiljenemään. Syksyllä 2019 Helsingin Pasilaan valmistuva Mall of Tripla tarvitsee yhteensä 200 uutta työntekijää uuteen Prismaan, Alepaan, Emotion-myymälään sekä kolmeen ravintolaan.

Nestorit kaupan alalla

Jo 90-luvulla HOK-Elannolla ymmärrettiin erilaisten yhteisöjen ja ikäryhmien työllistäminen, vaikkakaan silloin ei vielä puhuttu Nestor-ohjelmasta nimellisesti. Kaiken ikäisten työllistäminen on ollut osa HOK-Elannon omaa arvomaailmaa ja se on nähty arvokkaaksi esimerkiksi työyhteisön diversiteetin vuoksi.

Kaupan alalla on tyypillistä, että alkuviikko ja loppuviikko ovat tyystin erilaisia. Tämän lisäksi muutosta aiheuttavat myös erilaiset lomat ja juhla-ajat. Kovan vaihtelun keskellä paineen tasaukset vaativat työntekijöiden roolittamista ja johtamista. Eri ikäiset työntekijät haluavat myös lomailla eri sykleissä, jolloin toisille äitienpäivä on tärkeä, kun taas toisilla vapun vietto ehdoton.

HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Leväsen mukaan kaupan alan sesonkiajat ja piikit tarjoavat työmahdollisuuksia kaiken ikäisille. Nestoreiden apu on enemmän kuin tarpeen kiireen keskellä ja HOK-Elanto itsessään pystyy tarjoamaan lyhyelläkin koulutuksella täysin uusia työtehtäviä eri alojen ammattilaisille. Aiempi työura saattaa saada täysin uudenlaisen suunnan.

Kaikkien työtä joudutaan jossain vaiheessa mukauttamaan

Henkilöstöjohtaja Antero Levänen näkee, että kun ihmisen työelämää lähdetään pilkkomaan, jäljelle jää monia eri vaiheita. Nuoren ihmisen työelämää määrittelevät opiskelut, aikuisena työn ja perheen yhdistäminen ja iän karttuessa mukautetun työn kehittäminen. Vasta jälkikäteen tulee huomatuksi, että kaikkien työelämää joudutaan jossain vaiheessa mukauttamaan. Siksi iän tai ikääntymisen tuoma mukauttaminen ole Anteron mukaan mikään erikoinen ilmiö vaan yksi muiden joukossa. 

Nykyaikaisessa kaupassa palvelutori on yksi hyvä esimerkki siitä, missä Nestoreiden palvelualttius ja kokemus pääsevät valloilleen. Asioista hyvin tai huonosti perillä oleva asiakas kaipaa tuotteiden valikoinnissa ja ostamisessa apua, ja silloin esimerkiksi ruoasta tietävä "Nestori" kykenee antamaan omat ohjeensa ruoan laittamiseen tai parempien raaka-aineiden valintoihin.

Työyhteisön sisällä eri taustoista tulevat Nestorit pystyvät myös opastamaan nuorempia monissa työelämään liittyvissä asioissa, kun taas nuoremmat saavat merkitystä työelämään uuden tulijan perehdyttämisessä. Baronan tahtotilana on Nestoreiden kautta pystyä ratkaisemaan entistä paremmin nykyistä kohtaanto-ongelmaa ja Baronalla uskotaankin siihen, että jokaisen panos tarvitaan toimivaan työelämään. Kuten Antero jo aiemmin Nestor-ohjelmaan liittyen on maininnut, sitä ei sellainen työntekijä itsekään tiedosta, joka on ollut kaupassa töissä 30-40 vuotta, millainen osaamispääoma hänellä on.

Lue uratarina baronalaisesta Brittasta, joka työskentelee parhaillaan Nestor-ohjelman kautta.

TYÖNTEKO ELÄKKEELLÄ TOI BRITTALLE UUDEN URAN

Barona_Nestor
 

Aiheet: TyöntekijäTyöyhteisötAjankohtaista