Etäjohtajan tärkein työväline on luottamus

Ilmarinen-Barona-blogi-kuva-2018-jan.jpg

Työolobarometrin mukaan etätyötä tekee noin kolmannes suomalaisista palkansaajista. Ilmarisen työhyvinvointipalveluissa työhyvinvointipäälliköt työskentelevät eri paikkakunnilla ja tekevät töitä pääsääntöisesti asiakkaiden luona ja valmistelevat asiakaskohtaamisia kotona.

Pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Ruoholahdessa. Viidestätoista työhyvinvointipäälliköstämme kolme työskentelee pysyvästi muualla Suomessa eli Oulussa, Turussa ja Tampereella. Olemme sopineet, että kerran viikossa tapaamme tiimin kanssa kasvotusten  ja päivitämme keskenämme työtilanteet ja muut ajankohtaiset asiat. Oma tuntumani tiimin työn kuormitusasteeseen nojaa näiden viikoittaisten tapaamisten lisäksi vahvasti luottamukseen siitä, että puoleeni käännytään haasteiden yllättäessä. Monella työpaikalla ollaan ihan vastaavassa tilanteessa.

Etätyön johtaminen edellyttääkin esimiehiltä aivan uudenlaista osaamista.

Läsnäololle on luotava puitteet ja pelisäännöt samalla, kun teknologia vie työntekijät ja tiimit yhä kauemmaksi kustannuspaikoiltaan.

Miten näissä tilanteissa havaitaan työsuoriutumiseen liittyvät haasteet? Miten havaitaan se, että Maijan työpäivät venyvät, kun työtaakka on yksinkertaisesti liian kova niukoista resursseista johtuen tai uuden tietojärjestelmän oppiminen ei olekaan tapahtunut oletetussa vauhdissa? Miten havaitaan Markun selkäoireilut pitkien ajomatkojen jälkeen tai mannerten välisten työmatkojen aikaeroista johtuva lamauttava uupumus?

Avoin ja jatkuva vuorovaikutus

Kun töitä tehdään ajasta ja paikasta riippumattomasti, kaiken lähtökohtana on luottamus. Siinä missä esimiehen tulee voida luottaa tiiminsä sitoutuneeseen tapaan hoitaa työtehtäviään, hänen tulee myös pystyä luottamaan molemmin puolin tapahtuvaan avoimeen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen.

Vaikka emme voi olla aina fyysisesti läsnä, tekniikan keinoilla voimme kuitenkin olla vuorovaikutuksessa.

Läsnäoloa on mielestäni lähinnä tunne siitä, että riippumatta etäisyyksistä ja työn tekemisen paikoista, vuorovaikutus toimii ja esimies on tiimilleen tavoitettavissa sekä henkisesti läsnä.

Hyvin suunniteltuna etätyö ei etäännytä ihmisiä toisistaan

Usein todetaan, että etätyön suurin este on esimies. Sellaisissa yrityksissä, joissa esimiesten koulutukseen, etätyön pelisääntöihin sekä vuorovaikutukseen määrään ja laatuun ei ole satsattu riittävästi, etätyö on etäännyttänyt ihmisiä. Maijan ja Markun haastavat tilanteet tulevat tällöin esimiehen pöydälle aivan liian myöhään ja pelastusrengasta ei ole kyetty heittämään heille ajoissa.

Omat vinkkini ei-etäännyttävään  etäjohtamiseen:

  1. Pelisäännöt selviksi. Kaikkien yhteinen etu on, että etätyöhön liittyvät vastuut ja velvollisuudet ovat tiedossa.
  2. Rakenna mittareita, jotka mittaavat työyhteisösi tehokkuutta ja suoriutumista – ei työhön käytettyä aikaa.
  3. Pidä yhteyttä myös etänä. Skype, WhatsApp yms. työkalut auttavat yhteydenpidossa. Ole helposti tavoitettavissa.
  4. Muista jakaa kaikki tiedot työyhteisössä myös etätyötä tekeville. Yhteinen keskusteluympäristö auttaa tiedon jaossa ja yhteishengen ylläpitämisessä.
  5. Ole ihminen ihmiselle. Kun johtaja ei kohtaa väkeään kasvokkain säännöllisesti, on entistä tärkeämpää olla kiinnostunut työntekijöiden kuulumisista.
  6. Kerää ihmiset yhteen säännöllisesti. Vaikka etäjohtaminen ja etätyö toimisi loistavasti, on tärkeää tavata kasvotusten. Tapaamisissa voidaan ajankohtaisten kuulumisten käsittelyn lisäksi juhlistaa yhteisiä ponnistuksia ja onnistumisia!

KatiHuoponen_152x152_uusi.jpg

Kati Huoponen
työhyvinvointijohtaja
Ilmarinen
@KatiHuoponen

Kun töissä viettää lähes puolet aikuiselämästään, olisi kai reilua, että siitä edes vähän tykkäisi. Me pyysimme suomalaisia yritysjohtajia tekemään uudenvuodenlupauksia, jotka vahvistavat hyvää virettä heidän työpaikoillaan. Mikä on sinun lupauksesi?
Katso: https://www.ilmarinen.fi/lupaus

Tutustu aiheeseen myös BARONAN LADATTAVALLA webinaariTALLENTEELLA:

Kuulet mm. miten yritys voi tunnistaa työkykyhaasteen ajoissa ja aktivoida myös yksilöä ottamaan vastuuta omasta työkyvystään. New Call-to-action

Aiheet: Työhyvinvointietätyöjohtaminen