Esimiehellä riittää tehtävää myös itseohjautuvassa organisaatiossa

Esimiehellä riittää tehtävää myös itseohjautuvassa organisaatiossa

Osallistuin viime keväänä työnantajani ja Filosofian Akatemian järjestämään esimieskoulutukseen, jonka teemana oli itseohjauuden vahvistaminen omassa työyhteisössä. Itseohjautuvassa yhteisössä organisaatio määrittää keskeisimmät tavoitteensa ja siihen kuuluvat asiantuntijat keksivät kollektiivisesti parhaat keinot päästä näihin yhteisiin tavoitteisiin. Moni esimieskoulutuksessa käyty asia on loksahtanut omassa mielessä paikalleen, kun on päässyt soveltamaan opittuja asioita käytännössä.

Itseohjautuvassa yhteisössä esimiehen yksi keskeisimmistä tehtävistä on huolehtia siitä, että yhteiset tavoitteet ovat kaikkien tiimin jäsenten tiedossa. Tämän lisäksi esimiehen tulee määrittää toimintakenttä, jonka sisällä asiantuntijat pystyvät toimimaan itseohjautuvasti. Tällöin asiantuntija tietää, mitä tehtäviä on hänen vastuullaan ja mistä asioista hänen on tärkeää olla perillä yleisemmin koko alalla.


 

"Arki kasvuyrityksessä on opettanut itselleni sen, että rajojen määritys on jatkuvaa työtä."

 

Ei riitä, että uudelle työntekijälle käydään perehdytysvaiheessa läpi keskeiset työtehtävät ja tämän toimintatavat. Ei riitä, että kerran vuodessa kehityskeskusteluissa käydään läpi seuraavan vuoden tavoitteet ja kehityskohteet. Itseohjautuvuuden rajat määrittyvät arkisissa kohtaamisissa; tiimiläinen soittaa ja kysyy apua haastavassa asiakastilanteessa, laittaa viestiä tarkistaakseen yksityiskohdan uudessa palvelukuvauksessa tai huikkaa kahvitauolla pitävänsä vapaapäivän ensi viikolla.

Ilmarinen on luonut Future Score -testin, jonka tekemällä voi arvioida yksilön tai työnantajan valmiuksia kohdata tulevaisuuden työelämä. Testi pohjautuu eri alojen asiantuntijoiden näkemykseen työelämän muutoksista. Näiden kerättyjen näkemysten mukaan esimiehen läsnäolo ja tavoitettavuus arjessa korreloi suoraan työntekijän työtyytyväisyyteen ja viihtymiseen omassa työssään.

Samaan aikaan olemme menossa sitä kohti, että jatkossa työskentelemme projektiluontoisissa verkostoissa ja johdamme itse itseämme. Future Scoren huomio, että esimiesten läsnöolo vaikuttaa positiivisesti työntekijöihin, on nopeasti katsottuna ristiriidassa itseohjautuvuuden kanssa – itseohjautuvuuteen kun liitetään ajatus vapaasta, itsenäisestä, luovasta ja tasa-arvoisesta työskentelyotteesta. Paradoksaalista on, että itseohjautuva asiantuntijatyö vaatii taustatuekseen rajat asettavan esimiehen.

 

Yksilön toiveet ja työkyky on muistettava

Samaan aikaan kun pidetään selkeänä yhteisiä tavoitteita, tulisi joukkoon mahtua mitä erilaisempia yksilöllisiä kehityspolkuja ja oppimisunelmia. Mikäli itseohjautuvan asiantuntijatyön toimintakenttä muodostetaan pelkästään yrityksen ja tiimin tavoitteiden pohjalta, jäävät huomiotta kokonaan yksilön oma elämäntilanne ja työkyky.

Avoimen keskustelun kautta esimies ja työntekijä pystyvät yhdessä määrittämään, mikä on riittävä tavoite kulloiseenkin hetkeen ja elämäntilanteeseen. Sairauslomalta töihin palatessa, lapsen korvatulehduskierteen aikana tai iäkkään vanhemman murtaessa lonkkansa, työ ei välttämättä ole meistä monella ensimmäisenä mielessä.

Toisaalta elämässä on myös hetkiä, jolloin omaan työhön halutaan panostaa ja työn merkitys osana viihtyisää arkea on suuri. Työkyky määräytyy objektiivisin, lääketieteellisin perustein henkilön terveydentilan suhteutettuna työn vaatimuksiin. Työkyky rakentuu myös sosiaalisissa suhteissa ja esimiestyössä tämän tunnistaminen on oleellista. Esimiestyössä tasapainoillaan tarvittavan joustavuuden ja toisaalta taas parhaimpiin suorituksiin kannustamisen välillä. Näiden pohjalta itseohjautuvuuden toimintakenttää rakennetaan yhteensovittamalla paitsi yrityksen tarpeet, myös henkilön omat tavoitteet ja työkyky kyseisessä hetkessä.

 

Esimiehen tehtävä on taklata riittämättömyyden tunne ja kertoa, milloin riittää

Tänä päivänä työntekijänä pitää olla muutosmyönteinen ja sopeutua nopeasti vaihtuviin tilanteisiin. Välillä jatkuva muutos hengästyttää ja sen pyörteissä oma keskittyminen on helppo kadottaa. Esimiehen tehtävä on tuoda tähän yhtälöön rauhaa, vahvistaa työntekijöiden oppimiskykyä- ja motivaatiota sekä auttaa työntekijää tunnistamaan omia rajojaan.

Asiantuntijatehtävässä toimiessa paineet suoriutua eivät tule niinkään esimieheltä, vaan ennemminkin asiakkailta, kollegoilta ja sidosryhmiltä. Työtä riittää tehtäväksi ja huippuasiantuntijan osaamiselle on jatkuva kysyntä.

 

”Esimiehen tulee pystyä kertomaan, milloin riittää.”

 

Katsoin pääsiäislomalla 25-vuotiaan toimittajan Ronja Salmen ohjelman jakson Miksi riittämättömyydestä on tullut maailman ykkösneuroosi? ja huomaan teeman puhututtavan itseni lisäksi monia ympäristössäni.

Jatkuva tyytymättömyys oman työn jälkeen ja saavutuksiin on hälyttävä merkki. Huijarisyndroomasta on puhuttu jo pitkään entisten ”kympin tyttöjen” vitsauksena. Kyse on ajatusvääristymästä, jossa omat saavutukset laitetaan joko hyvän ajoituksen tai onnen piikkiin, sen sijaan että ne selitettäisiin omalla ahkeruudella tai osaamisella. Pidemmän päälle tällainen ajattelu käy raskaaksi paitsi itselle, myös ympärillä työskenteleville. Oma keskeneräisyyden tiedostaminen voi parhaimmillaan olla kuitenkin vapauttava havainto ja kehujen vastaanottamista voi tietoisesti harjoitella.

Vaikka itsensä johtaminen on nykytyöelämässä välttämätön taito, voi esimiehen tuki kuitenkin olla kriittistä etenkin silloin, kun elämässä tulee eteen vastoinkäymisiä ja oma työkyky on koetuksella. Jos esimies pystyy taklaamaan työntekijän riittämättömyyden tunteen ja tarjoamaan psykologista turvaa, antaa se työntekijälle voimavaroja jälleen ohjautua itse uuteen työpäivään.


Tiedätkö, miten johtaa yksilöiden suoriutumista ja työkykyä verkostoissa?
Lataa webinaarimme, jossa on vieraana Filosofian Akatemian toimitusjohtaja Karoliina Jarenko. 

New Call-to-action

Aiheet: Työhyvinvointi

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New call-to-action