Entä jos uratarina menee uusiksi – miten selviytyä sankarina?

https://www.barona.fi/palvelu/tyokykypalvelut/

Suomalaisista yli puolet on vaihtanut alaa tai ammattia työuransa aikana. Nykyisin törmääkin ilahduttavan usein sankaritarinoihin erilaisista onnistumisista ja suunnan muutoksista urapolun varrella.

Työpaikan, alan ja ammatinvaihdossa on useita kysymyksiä, epävarmuutta ja haasteita ratkottavana ennen varsinaista päätöksentekoa. Millaista muutosta kaipaan, mikä on unelma-ammattini? Mitä uraan liittyviä haaveita minulla on ja riittääkö osaamiseni niiden tavoittamiseen? Entä onko työpaikkoja tarjolla, kuinka varmistan toimeentuloni…? Päätös suunnan muutoksesta tehdäänkin usein tarkan harkinnan jälkeen.

 

Muutos on vaikeaa, kun se ei ole oma valinta

Muutoksen kohtaaminen muuttuu kuitenkin haastavammaksi, kun muutokseen ajaa jokin ulkopuolinen syy, kuten irtisanominen omasta työstä tai työkyvyn heikentyminen omassa työssä niin, ettei siinä pysty pitkällä tähtäimellä jatkamaan. Ei ole tullut edes ajatelleeksi itseään toisessa ammatissa - uratarinan loppu meneekin uusiksi.

”Mikä neuvoksi, kun ei voikaan enää työskennellä ammatissa, jossa haluaisi?”

 

Valmennan työkseni eri alojen ihmisiä uusille urille. Asiakkaanani voisi olla myyjä, asentaja tai vaikkapa tarjoilija, joka ei pysty heikentyneen työkyvyn vuoksi jatkamaan asiakaspalvelutyössä pitkän uran jälkeen. Usein se aiheuttaa epäonnistumisen tunnetta.

Joskus asiakkaani sinnittelevät pitkäänkin oman alansa tehtävissä ja työnkuvaa painotetaan esimerkiksi enemmän paperihommiin, fyysisten tai muiden kuormittavien tehtävien sijaan. Silti työkyky voi olla koetuksella, eivätkä ne tuunatut tehtävät aina tunnu mielekkäiltä. Mitä ammatista jää jäljelle, jos tarjoilija ei voi tarjoilla?

 

On tehtävä sotasuunnitelma

Työntekijä onkin alanvaihdon kohdatessaan suuren haasteen edessä, sillä työpaikan tai työkyvyn myötä viedään pahimmillaan pohja ammatilliselta osaamiselta ja ammatti-identiteetiltä.

Uratarinaan on tällöin kirjoitettava väkisinkin uusi luku: sotasuunnitelma. Se saattaa olla jopa pidempi kuin luku aiemmasta työstä, sillä päätös tulevaisuuden suunnasta ei tapahdu itsestään. Ensin on kohdattava menneeseen liittyvät tunteet ja ajatukset, ja vasta sen jälkeen tarinaa voi jatkaa eteenpäin. Takaiskun jälkeen on siis kerättävä voimia, mutta sen jälkeen panokset on tarpeen kohdentaa tulevaan. Vaikka työn tai työkyvyn menettäminen tuntuu epäreilulta, ei asian murehtiminen pidemmän päälle auta ylös kuopasta.

 

Kolme erilaista ammatinvaihdon ansaa – uusi työ liian äkkiä, taantuma ja toisten syyttely

Uuden luvun käsikirjoittaminen ei ole yksiselitteistä, ja vastassa on usein myös ansoja. Yksi ansoista on taistelun kohtaaminen suin päin: uusi työ etsitään keinolla millä hyvänsä. Valitettavasti uratarina ei yleensä rakennu pikavoittojen varaan, vaan se vaatii pitkän tähtäimen ennakoivaa käsikirjoitusta. Pahimmassa tapauksessa hätäinen työpaikan vaihto voi osoittautua kohtalokkaaksi ja esimerkiksi heikentää työkykyä entisestään.

Tai sitten päähenkilö saattaa kohdata taantumavaiheen, jossa epätoivo on valoillaan, ja hän jää odottamaan, että joku muu löytää ratkaisun. Käytännössä hän odottaa esimerkiksi työtarjousta kotisohvalta käsin työttömyysetuuden turvin. Moni pitkäaikaistyötön onkin jäänyt tuleen makaamaan.

Päähenkilön voimat voivat kulua myös taistelussa tuulimyllyjä vastaan. Työtön tai työkyvytön henkilö etsii tällöin tarinalleen pääpahiksen, jota voisi syyttää tilanteestaan. Ammatin vaihtamisen saattaa toisinaan ottaa puheeksi työnantaja, lääkäri, TE-toimiston virkailija tai vakuutusyhtiön edustaja. Tällöin muutosta kohtaan ei välttämättä löydykään kovin korkeaa motivaatiota päähenkilöltä itseltään, vaikka uuden suunnan etsiminen olisikin hänen etunsa mukaista. Lopputulemana vastassa on väsytystaistelu: jos omasta työstä ja ammatista pitää kiinni oman fyysisen ja psyykkisen taistelukunnon kustannuksella, päättyy tarina väistämättä tragediaan.

 

Sankari on se, joka lopulta löytää keinot nousta kuopasta

Ansoista huolimatta sankaritarinoita on kuitenkin yhä enemmän ja on lohduttavaa muistaa, että usein myös näissä tarinoissa on ensin astuttu ansaan, jos toiseenkin. Milloin tragediasta syntyy sankaritarina?

Jokainen meistä on oman uratarinansa sankari. Jos vastuun ja valinnat sysää muille, on edessä ansoja toisensa jälkeen myös tulevaisuudessa. Sankari on se, joka saattaa olla syvässäkin kuopassa, mutta löytää keinot päästä sieltä ylös.

Tiedän, että nuo kuopat voivat olla syviäkin. Asiakkaillani esimerkiksi toimeentulohuolet ja heikko alueellinen työmarkkinatilanne usein lisäävät kuormitusta heikentyneen työkyvyn lisäksi.

Onneksi kuopasta silti sekä halutaan että pystytään nousemaan. Ei lamaannuta kotisohvalle odottamaan työtarjousta tai sännätä ensimmäisenä vastaan tulleeseen työhön, vaan tehdään sotasuunnitelma huolella. Esimerkki siitä: fyysisessä ravintola-alan työssä ollut henkilö haki oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen ja tunnisti vahvuudekseen empatiakyvyn ja asiakaspalvelutaidot erilaisten ihmisten kanssa. Hän hyödynsi vahvuuksia uutta työnkuvaa miettiessään.

Myöhemmin hän siirtyi asiakaspalvelutyöhön terveydenhoitoalalle ja sai työpaikan terveydenhuollon asiakaspalvelutehtävistä, joissa työkyky ei ollut enää uhattuna.

 

Sankaritarina luodaan luku kerrallaan

Uusi käsikirjoitus vaatii siis paitsi menneen hyväksymistä, myös polun varrelta mukaan tarttuneiden kiinnostuksen kohteiden, taitojen ja kykyjen tunnistamista, uuden tiedon ja osaamisen hankkimista, avoimuutta ja optimismia tulevaa kohtaan sekä toisinaan myös ansaan astumista. Päätöksien tekeminen ei ole helppoa, ja toimivan sotasuunnitelman laatiminen voi viedä välillä pitkäänkin. Sankariteot ovat lopulta kuitenkin jokaisen omissa käsissä.

Tarinan loppukappaletta ei kuitenkaan voi käsikirjoittaa valmiiksi. Sankariksi selviytyy kirjoittamalla yhden luvun kerrallaan yllättävistä käänteistä huolimatta.

Seuraavia lukuja ja onnellisia loppuja odotellessa.


Ilmoittaudu myös webinaariin 2.10., jossa annetaan vinkkejä mielenterveysongelmien käsittelyyn työpaikoilla. 

New call-to-actio

Aiheet: TyöhyvinvointiHR

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New Call-to-action