Uranvaihto on uusi normaali

Uranvaihto on uusi normaali.jpg

Työelämän muutoksesta puhutaan paljon, mutta ei liikaa. Kilpailu on kovaa ja etenkin IT-alalla työnantajien eloonjäämistaistelua käydään kansainvälisillä markkinoilla. Teknologian kehitystahti on tällä hetkellä nopeampaa kuin koskaan historian aikana, ja se muuttaa miten ja missä työskentelemme. Teknologian, etenkin digitalisaation ja robotiikan mukanaan tuoma murros on alussa, mutta jo selvästi havaittavissa.

Uusia ammatteja syntyy etenkin uuden teknologian kylkeen, ja ne, jotka teknologia korvaa, katoavat kokonaan. Myös jäljelle jäävien, tuttujen ammattien tarkoittamat tehtävät muuttuvat tässä murroksessa, ja työt voivat käytännössä olla aivan erilaisia kuin vielä vuosikymmen sitten. Hyvästä esimerkistä käy työ logistiikan tehtävissä: Digitalisaatio järjestää kaikkien työt uuteen uskoon. Aiemmin käsin tehtyjä töitä hoidetaan jo nyt näppäimistöjen ja ohjainten avulla.

Työ muuttuu niin paljon ja niin perusteellisesti, ettei oikeastaan kukaan voi enää ajatella olevansa samalla työuralla koko ikänsä.

Onko oikeasti syytä taivastella, kuka kelpaa nykymaailmassa työntekijäksi? Jos epätyypillinen työura on uusi normaali, kannattaako uranvaihtoa jännittää? Kun sopivaa työtä etsitään, katse kääntyy nyt yksilön omaan osaamiseen, kiinnostuksen kohteisiin ja vaikkapa harrastuksissa hankittuihin taitoihin sekä haluun oppia uutta. Kun nämä ovat selvillä, tulee tarkastella koko työmarkkinan mahdollisuuksia, eikä ainoastaan tuttua työtä tai alaa.

Tarvitaan sekä työntekijöiltä että työnantajilta avaraa katsetta ja rohkeutta kohdata muutos. Asiaan on tartuttava, kun työntekijä uupuu, sairastuu tai jos osaaminen ei enää muuttuneeseen työtehtävään riitä.

Baronan Työkykypalvelut -yksikköön on kerääntynyt kokemusta ja tiedämme, että aiemmassa työssä kertynyt osaaminen voi olla kullanarvoista aivan toisenlaiselle työnantajalle. Vapaa-ajan intohimostakin voi tulla pohja uudelle työlle. Tällaista unelmaa elää se selkänsä loukannut, graafisesti lahjakas kalustaja, joka ei enää voinut tehdä entistä työtään, mutta nauttii nykyään arvostusta graafisena suunnittelijana mainostoimistossa. 

Millaista työtä Sinä teet tulevaisuudessa?

Työelämän murros haastaa yhä useamman heikommassa asemassa olevan työnhakijan työuran jatkuvuuden. Miten voimme parantaa heidän työllisyyttä?

New call-to-action

Ps. Sopiva Työ -palvelu on yhdessä eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa kehittämämme palvelu, joka auttaa sopivaa työtä ja sen tekijöitä löytämään toisensa.

Aiheet: Tulevaisuuden työHR

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New call-to-action