Baronan blogi

Henrik Rantala

Recent Posts

Mitä on ylivertainen asiakaskokemus teknisessä tuessa, ja mihin huomiota tulisi erityisesti kiinnittää teknisen tuen kehittämisessä? Muun muassa tähän keskeiseen kysymykseen olemme pureutuneet lähemmin kuluvan vuoden aikana Barona IT:ssä.
->
Blogit | Henrik Rantala | 10.12.2018

Kuinka ratkoa teknisiä ongelmia ennakoiden?

IT digitalisaatio Techsupport asiakaskokemus

IT-toimialalla käydään osaajista kovaa kilpailua. Jotta haasteeseen saataisiin kestävä ratkaisu, on alalle koulutettava huomattavasti lisää uusia osaajia ja toisaalta tarvitaan myös työperäistä maahanmuuttoa. Samalla yhä useamman yrityksen pitää panostaa työnantajamielikuvansa kehittämiseen.
->
Blogit | Henrik Rantala | 04.09.2018

Pohjoismaat tarjoavat IT-osaajalle muutakin kuin kilpailukykyisen palkan

IT Työelämä Osaaminen IT työ

Asiakaskokemuksen tärkeys ymmärretään ja sen kehittämiseen ollaan halukkaita investoimaan. Keskeisimmät haasteet liittyvät kuitenkin usein käytännön toimenpiteiden implementointiin, minkä taustalla on kysymys voimavarojen suuntaamisesta ja painotuksista.
->
Blogit | Henrik Rantala | 20.08.2018

Miten rakentaa ylivertainen asiakaskokemus teknisessä tuessa?

IT digitalisaatio Techsupport asiakaskokemus

Yritykset panostavat nyt digitalisaatiohankkeisiin – ja selvitysten mukaan se kannattaa. Uuden luominen vaatii kuitenkin rohkeutta ja luottoa omaan visoon.
->
Blogit | Henrik Rantala | 15.05.2017

Jos rohkeus riittää - Talous kasvuun digitalisaatiohankkeilla

Tulevaisuuden työ IT

Oikean kumppanin valinta liittyy vahvasti samaan teemaan kuin työnantajaimagonkin miettiminen; molemmat palautuvat viime kädessä yrityksen strategiaan.
->
Blogit | Henrik Rantala | 20.12.2016

Täydennä yrityksen osaajatarvetta oikeilla kumppaneilla

Tuottavuus IT

No More Posts