6 askelta kohti työyhteisön itseohjautuvuutta

6 askelta kohti työyhteisön itseohjautuvuutta

Itseohjautuvuus vaatii keskustelua, kuuntelua ja yhteisiä päätöksiä. Lue tästä Karoliina Jarenkon kuusi helppoa askelta itseohjautuvuuden lisäämiseen työyhteisössä. 

1. MÄÄRITELKÄÄ ITSEOHJAUTUVUUS


Lähtiessänne ottamaan askeleita itseohjautuvuuden tukemisessa, määritelkää aluksi, missä asioissa toivotte ihmistenne olevan itseohjautuvia. Minkälainen itseohjautuvuus tukee strategianne toteuttamista ja miten omatoimisesti ihmisenne osaavat toimia. Tämä on tärkeä viesti ylimmältä johdolta – erityisesti hyvin hierarkisissa organisaatioissa!

 

2. PAIKANTAKAA HAASTEET yhdessä

Työyhteisössä on sanottava selvästi, miksi itseohjautuvuutta halutaan tukea ja missä asioissa toivotaan ihmisiltä omatoimisuutta. Viestiä ryydittämään voisi esimerkiksi lanseerata julkisen haasteen paikantaa tilanteet, joissa johto tai toimintatavat ehkäisevät itseohjautuvuutta. Näiden haasteiden käsittelylle täytyy varata jokin foorumi (joka tietenkin on avoin kaikille) ja muuttaa asioita foorumin päätösten mukaan. 

 

3. LUOKAA UUDET RAKENTEET 

Itseohjautuvuutta tukevissa organisaatioissa on rakenteita, mutta ne eivät ole hierarkisia vaan toiminnallisia. Toimintaa ohjaavat rakenteet tekevät sen, että systeemi ikään kuin toimii itsekseen, ilman esimiesten organisoimista ja yhteensovittamista. Toiminnalliset rakenteet syntyvät pikkuhiljaa ja niihin täytyy suhtautua alati kehittyvinä asioina.

 

4. JOHTAKAA TYÖTÄ YHDESSÄ 

Itseohjautuvuus ei tarkoita sitä, että ihmiset tekevät mitä sattuu. Itseohjautuvat ihmiset johtavat työtään yhdessä, eli asettavat tavoitteita, sopivat prioriteeteista, tekevät työnjakoa ja synkronoivat toimintaansa. Tällainen yhteis-managerointi edellyttää yhteisöllisiä metataitoja, joiden kehittämisestä tulee pitää huolta.

 

5. ESIMIES, TUE JA HUOLEHDI

Itseohjautuvien ihmisten esimiehiltä odotetaan tukea ja mahdollistamista. Esimies voi myös huolehtia siitä, että asiat tulevat yhteismanageroinnin piiriin. Käytännössä siis muistuttaa esimerkiksi, että onhan tuon ja tuon asian käsittelylle varattu paikka viikkopalaverissa. Esimies on kehityksen avainhenkilö siinä mielessä, että hän tuntee tiimiläisensä. Hän tietää, minkä verran ihmisiä voi puskea kantamaan itsekseen vastuuta ja missä kohden tarvitaan tukea itseohjautuvuuden opettelemisessa.

 

6. Opi itsesi johtamista

Itseohjautuvat yksilöt tarvitsevat myös hyvät itsensä johtamisen taidot. Pitää pystyä asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita, työskentelemään tehokkaasti ja älykkäästi, huolehtimaan palautumisesta ja kommunikoimaan toisille omasta tekemisestä. 

 

Kirjoittaja on Filosofian Akatemian toimitusjohtaja. Jarenko oli webinaarissamme vieraana puhumassa yksilöiden johtamisesta verkostoituvassa asiantuntijatyössä. Lataa tästä webinaaritallenne:

New Call-to-action

Aiheet: Tulevaisuuden työHR

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New Call-to-action