Vuosi Espanjassa helpotti työn ja perhe-elämän yhdistämistä

VuosiEspanjassa2.png

Sanna Niittymäki oli haaveillut perheen kanssa jo pitkään ulkomaille muuttamisesta. Perheellisenä ihmisenä Espanja oli tullut tutuksi lomamatkojen kautta ja näin ollen Espanja valikoitui luonnolliseksi vaihtoehdoksi. Miten muutto Espanjaan onnistui ja miten Sannan työ yhdistettiin tähän kuvioon?

Aikuisille työ, lapsille koulu

Sannan työnantaja Eatech Oy suhtautui Espanjaan muuttoon todella myötämielisesti. Pian Sanna ja Eatechin puolelta Antti ryhtyivät pohtimaan, miten käytännön työ hoidettaisiin Espanjasta käsin. Sannan työnkuva koostui rekrytointityöstä.

Kun muutto konkretisoitui ja lasten koulupaikat järjestyivät, Sanna aloitti työt elokuun alusta Espanjasta käsin. Ennen lähtöä hän oli perehtynyt työssä tarvittaviin nettiyhteyksiin, joista muut ihmiset olivat paljon pelotelleet. Kuitenkin koko Espanjassa vietetyn ajan nettiyhteys toimi moitteettomasti.

 

"Espanjan ja Suomen aikaero on vain yksi tunti. Siksi etätöiden tekeminen on helppoa täältä käsin."

 

Käytännön työ pyöri Espanjassa linjassa Suomen toimistoaikojen kanssa. Sanna aloitti työt klo 8-9:n aikaan ja noudatti mielestään liiankin tarkasti itse itselleen määrättyjä toimistoaikoja. Varsinaiset työt hän hoiti kotitoimistossa, koska lasten ollessa koulussa siellä oli hiljaista ja rauhallista.

Pienen aikaeron vuoksi Sannan oli omassa rekrytointityössä huomioitava, että sovitut haastattelut tapahtuivat ajallaan. Hauskoina muistoina oli ne hetket, jolloin Sanna oli sopinut tapaamisia Suomeen, mutta unohtanut kääntää tapaamiset Suomen aikaan.

Mitä Espanja opetti?

Sannan mielestä pelkästään jo kokemuksena Espanja oli kokemisen arvoinen. Usein mainitut Espanjan parhaat puolet, kuten aurinko, sää ja stressittömyys nousevat esiin Sannankin puheista. Jatkuva valo ja aurinko vaikuttivat Sannan energiaan ja jaksamiseen.

Hyvänä huomiona Sanna osasi kertoa myös sen, että Espanjan muuton kautta hän pystyi viettämään enemmän aikaa perheensä kanssa. Suomessa perhe oli tottunut Sannan pitkiin työpäiviin sekä reissutöihin, joten Espanjassa kotitoimisto mahdollisti kotona olemisen.

 

"Ulkomailla ollessa työ tehdään kerralla ja kunnialla, jolloin aikaa jää vapaa-ajasta nauttimiseen. Ei ole lasten harrastuksia ja samoja juoksevia asioita kuin Suomessa."

 

Sannan mukaan meitä ihmisiä harvoin stressaa työt vaan enemmän arkeen liittyvvät asiat. Tällöin Espanja toimi hyvänä stressinpoistajana, sillä työn ja vapaan kykeni erottelemaan Espanjassa paremmin.

Etätöiden nurja puoli liittyy puuttuvaan yhteisöön. Ensimmäiset puoli vuotta Sanna osasi nauttia yksinäisyydestä, mutta tämän jälkeen kaipuu omia työkavereita kohtaan kasvoi. Espanjassa Sanna ei esimerkiksi voinut viettää yhteisiä lounaita työkavereiden kanssa. Sannan vieraillessa Suomessa hän ikäänkuin imi varastoon työyhteisön ja ihmisten energiaa.

 

Kenelle Espanja voisi sopia?

Perheellisenä ihmisenä Fuengirola osoittautui Sannalle ja hänen perheelleen loistavaksi paikaksi. Suomalainen koulu takasi korkeatasoisen opetuksen ja lapset viihtyivät koulussa äärettömän hyvin. Tämä lasten viihtyminen antoi eväät myös vanhempien viihtymiseen.

Suomalaisessa työelämässä yhä useampi yritys mahdollistaa etätöiden tekemisen ulkomailla. Tämän vuoksi vuosi ulkomailla voi olla ajankohtaista kenelle tahansa työntekijälle, jonka työt ja toimintakulttuuri sen mahdollistavat.

"Eatechilla etätöiden tekeminen on arkea ja työtä siinä missä muukin työ. Sähköinen viestintä, Skype-palaverit ja työvälineet mahdollistavat etätöiden tekemisen täydellisesti."

Loppujen lopuksi Sanna ei keksi Espanjasta juurikaan negatiivista sanottavaa. Ihmiset siellä ovat iloisia, hintataso jopa puolet Suomea edullisempi ja tärkeimpänä asiana on alati paistava aurinko. Sanna kannustaakin kaikkia työntekijöitä miettimään sopisiko vuosi ulkomailla juuri sinulle. Vuosi Espanjassa oli hänelle ja hänen perheelle tämän astisen elämän paras kokemus.

Lataa 1.11.2017 pidetyn webinaarin tallenne. Saat sen kautta lisätietoja Baronan xChange-työhyvinvointikonseptista, mikä mahdollistaa omien töiden viemisen Espanjaan.

xChange_espanja

Aiheet: Tulevaisuuden työ

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

xChange_espanja