Vuokratyön turvallisuus nextille levelille

jani-blogi-kuva5

Työturvallisuuden tärkeyttä (työ-)elämässä ei voi liikaa korostaa. Barona on vastuullinen toimija työturvallisuus- ja työsuojelutoiminnassa ja panostamme sen kehittämiseen ja uudistamiseen.

Jani Kinnunen on työskennellyt kymmenen vuotta Baronalla turvallisuusasioiden parissa. Hän on muun muassa johtanut Baronan työsuojelutoimintaa, perehtynyt asiakasyritystemme työturvallisuusasioihin sekä perehdyttänyt työntekijöitä ja esimiehiä aiheeseen. Janilla on laaja kokonaisuuskuva turvallisuuteen liittyvistä asioista ja siitä, miten näitä asioita voitaisiin kehittää etenkin henkilöstöpalvelualalla ja mitkä ovat alan suurimmat haasteet työturvallisuusasioihin liittyen. Vuodesta 2019 Jani on siirtynyt syventämään työturvallisuusasioita ja uudistamaan työturvallisuusjohtamismallia teollisuuden ja rakennuksen aloilla. Tässä blogissa käymme läpi Janin ajatuksia työturvallisuudesta henkilöstöpalvelualalla:

"Baronalla keskitytään työturvallisuuteen liittyen seuraaviin kehitysprojekteihin: työturvallisuusjohtamismallin uudistaminen sekä sähköisen työturvallisuusperehdytyksen käyttöönotto myös käyttäjäyrityksessä työskenteleville, tapaturmatutkinnan laajentaminen kaikkiin tapaturmiin sekä työturvallisuuteen liittyvän datan analysointihanke. Työturvallisuuden parantaminen ja kehittäminen on meillä siis hyvin keskiössä. Satsaamme paljon digitaalisiin ja sähköisiin työkaluihin työturvallisuudessa. Meillä on käytössä esimerkiksi e-perehdytys turvallisuuteen liittyen perinteisen perehdytyksen rinnalla sekä raportointi, jonka avulla tiedämme millainen meidän tapaturmataajuutemme eli sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhde on ja miten voimme tapaturmia paremmin ehkäistä. Saamme nyt työkaluja joilla voimme ennakoida ja estää tapaturmia.

”Haluamme edistää myös asiakkaittemme turvallisuutta ja olla asiakkaidemme kumppani turvallisuusasioissa.”

Esimerkiksi Barona Rakennus on asetti vuonna 2019 tavoitteekseen laskea tapaturmataajuutta 20 prosentilla. Tutkimme jokaisen työtapaturman ja lisäämme yhteydenpitoa asiakas- ja käyttäjäyrityksiimme turvallisuusasioissa.

Miksi me haluamme yhdessä asiakkaan kanssa panostaa työturvallisuuteen?

On meidän kaikkien, työntekijän, Baronan sekä asiakasyrityksen, hyöty että minimoimme tapaturmat. Tämän vuoksi haluamme tehdä aktiivista yhteistyötä työturvallisuuden kehittämiseksi. Alla oleva kuva hahmottaa henkilöstöpalveluyrityksen ja käyttäjäyrityksen vastuiden jakaantumista. Niin sanotussa tavallisessa työsuhteessa on vain työntekijä ja yritys. Ja yritys vastaa kaikista asioista työtekijän suuntaan, kuten perehdytyksestä, koulutuksesta, kustannuksista, eläköitymisriskistä jne. Vuokratyössä mukaan tulee henkilöstöpalvelualan yritys. Kun työntekijä tekee työsopimuksen esimerkiksi Barona kanssa, siirtyy osa perinteisen työnantajan vastuista meille. Vaikkakin perehdytys itse työhön, työntekijän ohjaus työssä ja valvonta jäävät siihen yritykseen missä työtä tehdään, kantaa Barona vastuun muun muassa työterveyshuollosta, henkilön työkyvystä ja jaksamisesta, tapaturmakustannuksista sekä eläköitymisestä. Ja huomioithan, että vuokratyövoiman käyttö ei ole alihankintaa. Siinä pätee eri säännöt.

 jani-blogi-kuva4

Vaikka Baronana olemme työnantaja, on käyttäjäyritys valvonta-, sekä puuttumisvastuussa työntekijän suuntaan, vaikkakin me vastaammekin tapaturmista ja kustannuksista. Käyttäjäyrityksellä on työnjohdollinen vastuu eli heidän tulisi ennen kaikkea puuttua ajoissa epäkohtiin ja turvallisuusriskeihin. Yksi tärkeimmistä käyttäjäyrityksen vastuista on perehdyttäminen. Me Baronalla rohkaisemme työntekijää, että hän uskaltaa vaatia tarpeeksi kattavaa perehdytystä ja uskaltaa ottaa sen puheeksi, jos hän kokee, ettei saanut työtehtäviin tarpeeksi kattavaa perehdytystä. Pitää muistaa, että jokainen työpaikka on erilainen ja jos esimerkiksi työntekijä siirretään työtehtävästä toiseen yrityksen sisällä, on uusi perehdytys tärkeä.

”Se ei ole keneltäkään pois, jos työntekijä kokee, että ei osaa vielä tarpeeksi hyvin ja kysyy, että hänelle näytettäisiin vielä uudelleen, miten työtehtävä tehdään. ”

Meidän vastuullamme on työntekijän eläkeriski eli olemme aidosti kiinnostuneita työssä jaksamisesta ja siitä, että työntekijä pysyy työelämässä kiinni. Olemme työnantaja, joten me haluamme käydä avointa dialogia sekä työntekijän että käyttäjäyrityksen kanssa, jotta pystymme itsekin kehittymään näissä asioissa.

Jos tapaturmia sattuu, on asiakas vastuussa sen tutkimisesta, mutta tutkimme myös itse tapaturmia ja olemme kehittäneet selkeätä prosessia tähän. Seuraamme vahvasti työturvallisuuden kehittämistä asiakasyrityksissä ja haluamme yhteistyöllä sitä kehittää. Jo sopimuksissa on otettava selkeästi kantaa siihen, mitkä ovat vastuut, velvollisuudet, suojavälineet ja toiminta tapaturmissa ja sairauspoissaoloissa. Jos yrityksessä on vuokratyöntekijöitä, olisi yrityksen hyvä tutustua HPL YSE:en.

Toimialan tuntevat rekrytoijat varmistavat työturvallisuuden kannalta parhaat henkilövalinnat

Baronalla jokaisen eri toimialan rekrytoinnissa on alan tuntevat rekrytoijat. Tällöin rekrytoijat tuntevat haettavan työtehtävän vaatimukset ja pystyvät paremmin ohjaamaan hakijat tarvittaessa heidän ominaisuuksia parhaiten vastaavaan työhön. Pyrimme löytämään jokaiselle työnhakijalle juuri oikeanlaisen työn. Työturvallisuus ei ole pelkästään fyysisiä asioita ja pyrimme ottamaan huomioon myös henkisen puolen ja jaksamisen."

Onko tämä aihe sinua koskettava? Koetko että tässä voisi vielä kehittyä? Jani mielellään jatkaa keskustelua kanssasi aiheesta: +358 438 242975/ jani.kinnunen@barona.fi

Aiheet: työnantajatyösuhde

Aiheesta lisää

Blogit