Vastuullinen työnantaja tarvitsee työterveyshuollon rinnalle lisää työkaluja

vastuullinen työnantaja-1

Esimiehenä tai HR-johtajana ehkä näet ja kuulet, miten työntekijät purkavat hämmennystään työn murroksesta. Muutoksia, projekteja, uusia sidosryhmiä, järjestelmiä ja epävarmuutta. Uudet teknologiat ja kehittyvä työympäristö muuttavat työn tekemisen tapoja: työntekijöiltä vaaditaan yhä enemmän itseohjautuvuutta ja sopeutumista jatkuvaan muutokseen.

Samaan aikaan kun yksilöt kamppailevat oman työnsä kanssa, pohditaan työnantajatasolla, miten haasteisiin voidaan vastata isommilla ratkaisuilla. Millä tavalla työkyvyn johtamisen prosesseja ja ennakoivan työhyvinvoinnin menetelmiä tulisi tuulettaa ja ottaa osaksi arkijohtamista?

"Moni yritys on jo havahtunut siihen, että merkittävä osa ihmisistä tarvitsee uutta osaamista täyttääkseen liiketoiminnan tämän päivän ja tulevaisuuden vaatimukset."

Tiedossa on sekin, että osaajien sitouttaminen, työnantajamielikuvan kehitys ja hyvä johtaminen ovat ehkä tärkeämpiä kuin koskaan. Puhumattakaan siitä, että hyvällä työkyvyn johtamisella voidaan saavuttaa resurssitehoa ja alentaa työkyvyttömyydestä johtuvia kustannuksia.

Kaikki kiteytyy kysymykseen yrityksen vastuullisuudesta. Se onkin esimerkiksi milleniaalien mielestä jopa työnantajavalintaa määrittävä piirre. Vastuullinen, houkutteleva yritys panostaa olemassa oleviin työntekijöihinsä – valmentaa ja tukee.

 

syyt TYÖn sujumattomuuden taustalla saattavat medikalisoitua  

Pitäisikö nykyaikaisen ja vastuullisen työantajan sitten tarjota työntekijöilleen mahdollisuutta käsitellä työn murroksen aiheuttamia haasteita aivan uudesta näkökulmasta? Yritykset tarjoavat jo työterveyshuollon, mutta yksilö voisikin tarvita aivan uudenlaisen areenan nimenomaan työuransa hallintaan.

Harvoinpa, jos koskaan, on kenenkään ihmisen työura kuin tasaisen hyvää, nousujohteista menestystarinaa. Välillä tulee suvantovaiheita ja jaksoja, joiden toivoisi kipeästi loppuvan. Monesti yksilö hakeutuu työterveyshuoltoon hakemaan hoitoa oireisiin, joiden perimmäinen syy on vaikkapa, elämäntilanteessa, työyhteisössä, osaamisessa, omassa motivaatiossa tai esimiessuhteen jännitteissä – eli ongelma ei ole terveydellinen. Työntekijän tulisikin saada mahdollisuus asiantuntijapalveluun, jossa keskitytään työuraan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin.

 

Uusi Työurahuolto-palvelu keskittyy työssä onnistumiseen 

Pahimmillaan työelämän muutokset aiheuttavat työntekijöille suurtakin painetta ja jopa työkykyhaasteita. Koska Baronalla halutaan uudistaa työelämää inhimillisesti, lähdimme luomaan työkalua, jota voisi hyödyntää ennakoiden, jo paljon ennen vakavaksi muodostuneita työkyvyn haasteita. Täysin uusi käsite Työurahuolto täydentää yritysten keinovalikoimaa työssä onnistumisen ja työnteon sujuvuuden tukemisessa ja antaa yksilöille uuden vaihtoehdon.

Työurahuolto toimii työterveyshuollon rinnalla ottaen huomioon sekä yksilöiden että yritysten tarpeet. Työurahuolto keskittyy nimensä mukaisesti ihmisten työuraan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin, samanlaisella ideologialla kuin terveydenhuolto keskittyy ihmisten terveyteen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin.

Palvelu tähtää siihen, että yritys voi toteuttaa kestävää johtamistaan ja vastuullisuuttaan tukemalla yksilöiden uratarinan suunnittelua pitkällä tähtäimellä. Palvelu luo kilpailukykyä ja vähentää sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia, koska sen tavoitteena on oireiden tunnistamisen sijaan löytää oikeat juurisyyt ja luoda ratkaisut niihin.

 

Enemmän tukea työntekijöille ja esimiehille

Usein työn murros nähdään vain negatiivisessa valossa, vaikka parhaimmillaan se voi avata ihmisille uusia mahdollisuuksia. Muutospaineessa työntekijä voi suojautua oman suojakilpensä taakse tai vaihtoehtoisesti havaita itsessään uudenlaisia kykyjä ja tuunata omaa tapaansa tehdä työtään: jo tuttu pesti voi saada uusia, tarpeellisia sävyjä ja pysyy siten mielekkäänä.

Oman osaamisen tunnistaminen ja kommunikoiminen voi olla hidasta ja joskus jopa yksin mahdotonta. Lisäksi omasta tilanteesta puhuminen suoraan työnantajalle voi olla vaikeaa. Tästä syystä toiveemme on, että tulevaisuudessa myös työntekijä itse voi varata ajan työurahuoltoon. Työurahuolto on luotu myös tähän tarpeeseen: osaava ulkopuolinen asiantuntija voi tuoda tilanteeseen tarvittavaa luottamuksellista neutraaliutta.

Olet varmasti jo huomannut, etteivät työntekijät ole ainoita kaiken muutoksen ristipaineessa – siellä ovat myös esimiehet. Esimieheltä vaaditaan nyt enemmän kykyä ja taitoja tukea erilaisia ja uransa eri vaiheissa olevia työntekijöitä. Nopeasti. Siksi Työurahuollon missiona on antaa esimiehille konkreettinen lisätuki silloin kun omat eväät on syöty ja jonka kera hän voi auttaa työntekijöitä onnistumaan ja viihtymään töissä tänään ja tulevaisuudessa.

Blogin kirjoittajat ovat Baronan työkykypalveluiden työkykyasiantuntija Olli Kaidesoja ja työkykyjohtamisen palvelupäällikkö Jenni Närvä. Olli on työskennellyt mm. työterveyshuollossa kuntoutuspäällikön, työkykykoordinaattorin sekä sosiaalialan asiantuntijan rooleissa. Jenni puolestaan on työskennellyt HR-business partnerina, HR-päällikkönä ja työkykyasiantuntijana.

Tutustu Baronan Työkykypalveluihin!

Aiheet: Työhyvinvointijohtaminen

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New call-to-action