Vastaako viestintäsi kriisiajan tarpeita?

Blogikuvanosto-Luova

Viestinnälle on nyt tilausta - sitä tarvitaan paljon ja nopeasti. Koronapandemian aikana lukuisat kysymykset ja epävarmuustekijät liikkuvat henkilöstön ja eri sidosryhmien kesken. Organisaatioiden on tärkeää pitää huolta olemassa olevista viestintäkanavista, kuten esimerkiksi verkkosivuista, uutiskirjeistä, sosiaalisesta mediasta sekä henkilöstön tiedottamisesta. Itse asiassa poikkeustilanteessa yhteydenpitoa tulee tiivistää entisestään. Määrän ja sisällön lisäksi on olennaista se, millä sävyllä viestitään.

Asiakkaat, yleisö sekä sidosryhmät odottavat kriisin aikana johdolta yrityksen arvon mukaista ja luottamusta herättävää viestintää. Taitava ja vastuullinen viestintä erityisesti sosiaalisen median kanavissa kasvattaa merkitystään. Viestinnän ammattilaisten tärkein tehtävä on välittää ja suodattaa olennaista tietoa jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä organisaatioon ja vastavuoroisesti organisaatiosta sidosryhmille.

KUN OMAT RAHKEET VIESTINNÄLLE EIVÄT RIITÄ - VUOKRAA ETÄOSAAJA

Viestintä ja sisällöntuotanto ovat työtä, joka hoituu mainiosti etänä. Moni viestijä ja markkinoija on jo pitkään tottunut tekemään etätöitä ja täysipäiväinen siirtyminen kotitoimistolle on ollut tähän luontainen jatkumo. Myös Barona Luovan viestinnän tekijöillä on erinomaiset valmiudet työskennellä etänä koronapandemian aikana. Digikaudella ohjeistukset, tekstitiedostot, somepostaukset ja muu viestinnällinen data liikkuu kätevästi verkossa. Viestijöiden lisäksi osaajapoolin markkinoijat työstävät esimerkiksi liidejä myyntiä varten. Osaajapooli tuo yrityksille myös muita konkreettisia hyötyjä kuten joustoja henkilöpulaan tai sairaustapauksiin, helppoutta sekä ajantasaista osaamista.

älä unohda markkinointia kriisin aikana

Koronapandemian aikana myös markkinoinnilla on tärkeä rooli. Barona Luovan sisaryhtiö AdvanceB2B:n blogissa todetaan, että B2B-yrityksen lyhytnäköisin mahdollinen ratkaisu olisi keskeyttää markkinointi tässä tilanteessa kokonaan. Sen sijaan, että leikattaisiin koronapaniikissa kaikki markkinoinnin kulut kategorisesti pois, tulisi miettiä mihin seuraavien kuukausien aikana pitäisi erityisesti panostaa, ja mitkä asiat voivat puolestaan odottaa. Bisneksen luonne määrittää sen, onko hetki otollinen joko erittäin nopeille taktisille toimenpiteille tai pitkän aikavälin suunnittelulle.

Samassa blogissa oli livehaastattelussa Baronan CMO Aarne Töllinen. Hän kertoi, miten Baronalla kriisiviestintää on tehty viimeisten parin viikon aikana. Viestinnälle on ollut kuvaavaa avoimuus ja reaktiivisuus. Muutos- ja kriisitilanteessa viestinnän tärkein tehtävä on täyttää tietotyhjiötä oikealla ja ajantasaisella tiedolla. On tärkeää kuunnella omaa organisaatiota, mitä siellä puhutaan ja missä niin sanotusti kuplii. Pitää pystyä antamaan uutta ja ajankohtaista tietoa niin, että keskusteltavuus säilyy.

Baronalla on avattu muun muassa oma koronakanava, mistä löytyy kaikki ajantasainen tieto, Q&A sekä erilaiset keskusteluryhmät koko organisaatiolle ja pienemmille ryhmille (esim. esimiehet). Avainsanat Baronan viestinnälle ovatkin: avoimesti, nopeasti ja reaktiivisesti.

Kaiken huolen ja epävarmuuden keskellä tulisi muistaa, että tämä kriisi ei tule kestämään ikuisesti. Tosiasia on, että koronan jälkeen yritykset tarvitsevat kasvua ja kassavirtaa entistä enemmän.

Pystymme toimimaan avuksenne nopeasti ja joustavasti. Valmiista osaajapoolista saat etäosaajan tarpeen mukaan. Tapaamiset järjestämme etätyökalujen välityksellä.


Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jaana Kaarela, Barona Luova, 040 - 557 5866, jaana.kaarela@barona.fi

Tutustu Luovaan

Aiheet: Organisaation muutostilanteetetätyöMarkkinointiLuovaKoronaViestintä

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

TUTUSTU LUOVAAN