Baronan myynnin ja kaupan toimialan uutena palveluna kauppojen kauan kaipaama hyllytyspalvelu

 

Baronan myynnin ja kaupan toimiala tuottaa uutena palveluna kaupan alan toimijoille hyllytyspalvelua. Uusi palvelu keskittyy tällä hetkellä teollisten tuotteiden hyllyttämiseen, mutta jo nyt on huomattu sen pystyvän ratkaisemaan minkä tahansa tuotteen tai tavaran hyllyttämisen. Tätä artikkelia varten on haasteteltu hyllytyspalvelun työnjohtajaa Tom Sederqvistiä sekä operatiivista johtajaa Tuomo Leppästä.


Baronan hyllytyspalveluiden työnjohtaja Tom Sederqvist työskentelee parhaillaan myymälässä oman hyllytystiiminsä kanssa. Tässä yhteensä neljäntoista hengen tiimissä, noin kahdeksan hyllyttäjää kerrallaan muodostaa yhden työvuoron. Työnjohtaja itse, sekä kaksi tiiminvetäjää ja loput kuusi hyllyttäjää vastaavat siitä, että kaupan teolliset tuotteet ovat aamuvuoron jälkeen hyllytettynä kaupan hyllyissä. Teollisiin tuotteisiin lasketaan esimerkiksi kuivat elintarvikkeet, juomat, panimotuotteet, hygieniatuotteet, päivittäiskäyttötavat, paperit ja vaipat

"Olemme jo nyt huomanneet, että hyllytyspalvelumme pitäisi periaatteessa pelata joka ikisessä kaupassa, missä on hyllyt ja tavaraa."

Hyllytyspalveluiden isoin tarkoitusperä on auttaa kauppoja henkilökunnan resursoinnissa esimerkiksi kassatyöskentelyn, hyllytyksen ja kuormanpurun välillä. Pelkästään kauppojen viikottaiset vaihtelut tuovat työvoiman hallintaan omat haasteensa, jonka rinnalla vaikuttavat myös kauppojen eri sesonkiajat. Kauppojen arjessa on siis kyettävä reagoimaan nopealla aikataululla kuormamäärien muutoksiin. Samaan aikaan nykyajan kaupoilta vaaditaan aina parempaa myymäläkuntoa, joka tuo oman mausteensa.

 

Tehoseuranta

Palataksemme vielä hyllyttäjiin, tiimillä on käytössä Baronan kehittämä "hyllytys-app". Appin avulla työntekijät sekä kirjaavat työajat että suoritetut työt. Ennen jokaisen lavan purkamista, kuorman tiedot syötetään appiin. Hyllytys-app mittaa yksittäisen hyllyttäjän tehdyt työt ja muodostaa dataa mm. asiakaslaskutukseen. Kauppa itsessään voi hyötyä hyllytys-appin datasta myös siinä, että se auttaa muodostamaan kuormamääristä aina vain tarkempaa dataa. Kaupan alan toimijoilta voi puuttua pääsy yksittäisen hyllyttäjän tehokkuuteen ja siihen hyllytys-app tuo yhden ratkaisun.

Hyllytystöiden laiminlyöminen tai kuorman purkamatta jättäminen vaikuttaa kaupan koko päivän toimintaan. Työnjohtaja Sederqvist kuvailee tapahtumaa lumipallo-efektiksi. Hyllytystiimi saa tiedon kaksi päivää ennen saapuvasta kuormasta ja hyllytys suunnitellaan sen jälkeen toteutettavaan muotoon.

"Jokainen päivä tuottaa meille paremmat mahdollisuudet tuottaa ennustuksia, joka pohjautuu samalla kaupan aikaisempaan myyntidataan esimerkiksi kuluneen seitsemän viikon ajalta. Jaamme ja yhdistämme dataa, sekä sovellamme sitä."

Hyllytyspalvelun yhteydessä puhutaan paljon myös tehoseurannassta. Se liittyy hyllytyspalveluiden tuottamiseen. Tehoseurannalla on hyllytyspalveluiden osalta kaksi eri ulottuvuutta. Ensimmäisenä tehoseurannassa on tärkeää huolehtia hyllytykseen vaadittava oikea työresurssi. Toisekseen ja sen jälkeen hyllytyksessä aletaan panostamaan tehokkuuteen eli yksilön kykyyn tehdä työtä tehokkaasti. Hyllytys-app antaa niin tiiminvetäjille kuin työnjohdolle ajankohtaisen tiedon työn etenemisestä. Se antaa tarkat tiedot hyllyttäjän tehokkuudesta. Tiiminvetäjällä on samalla vastuu suunnitella työ ennen jokaista työvuoroa mahdollisimman järkeväksi - ja edelleenkin tehokkaaksi.

Mitkä asiat vaikuttavat työtehoon?

Tehoseurannan kautta on huomattu, että työn valmistelulla on suuri rooli päivittäisen hyllytyksen onnistumisessa. Tiiminvetäjä saapuu töihin tuntia aikaisemmin kuin muut tiimin jäsenet, ja aloittaa vuoron valmistelut. Tiiminvetäjä näkee saapuneen kuormamäärän, jonka pohjalta hän resursoi töihin tulevan työvoiman vaikka tiimin eri jäsenten vahvuuksien mukaan. Samalla tiiminvetäjä aloittaa kuorman lajittelun kaupan käytäville, ja tarkastaa kuinka monta hyllyttäjää tarvitaan eri tuotteiden pariin.

Hyllyttämisen työtehoon vaikuttaa myös paljon mitä kuorma itsessään sisältää. Pienemmissä kaupoissa teollisten tuotteiden menekissä on eroja, ja toisissa saattaa mennä esimerkiksi juomia enemmän kuin muualla. Juomat taas ovat hitaampia hyllytettäviä kuin vaikkapa vessapaperit tai vaipat. Kuorman seassa saattaa myös olla sekalavoja, jotka vaikuttavat sinänsä työn nopeuteen. Muita vaikuttavia tekijöitä voivat olla kaupan esillepano ja järjestys.

"Yksi tehokkuuteen vaikuttava tekijä on myös itse tiimi. Mikäli saamme tehdä töitä samalla porukalla, tiimi oppii ja tehokkuus perustu osittain myös siihen. Koko tiimin tehokkuus vaikuttaa myös saatavaan palkkaan, ja se on selkeä kannustin tässä työssä."

 

Hyllytyspalvelu tekee yhteistyötä kaupan esimiesten kanssa 

Työnjohtaja Tom Sederqvist asioi hyllytyspalvelun yhteydessä kaupan päivittäistavarapäällikön kanssa. Hyllytyspalveluiden ideana on laskuttaa vain hyllytetystä tavarasta, vaihtelipa kaupan myynti tai kuormamäärä miten tahansa. Kauppa taas määrittelee aikajakson, milloin hyllytys on paras tehdä kyseissä kaupassa. Työn hintaan voi toki vaikuttaa se, tehdäänkö työtä öisin vai aamuisin. Vaikutus syntyy kaupan alan lisistä.

"Tehtävän työn aikataulu on sikäli hyvä päättää kaupan kanssa ajoissa, sillä ne vaikuttavat myöhemmin meidän Baronan rekrytointeihin. Totta kai työntekijät haluavat tietää ennakkoon, monelta ja missä tehtävä työ tapahtuu. Osa työntekijöistä haluaa tehdä pelkkiä yövuoroja." 

Yhtenä hyllytyspalveluiden parhaana mittarina toimii tehokkuuden lisäksi se, että hyllytyksen jäljiltä ei synny kaupalle ja sen henkilökunnalle mitään lisätyötä. Lisätyöt voisivat olla tuotteiden korjauksia, vahinkojen siivoamista, työn loppuun saattamista eli loppusiivousta, tai ylimääräisen kuorman viemistä varastoon. Baronan kannalta ja ylipäätänsä hyllytyspalveluiden onnistumisen osalta on tärkeää varmistaa jatkuva työvoiman saanti, sekä keikkatyöntekijöiden hyödyntäminen esimerkiksi sairaustapauksissa.

Baronan hyllytyspalveluiden tuottamisessa ei haluta kuitenkaan jäädä pelkästään hyllyttämiseen. Yhteistyö kaupan esimiesten ja Baronan välillä nousee arvoon, sillä se mahdollistaa uusien tapojen löytämisen ja jatkuvan toiminnan kehittämisen. Työnjohtaja Sederqvist luonnehtii työtä siinä määrin haastavaksi, että palveluun liittyy niin paljon muuttuvia tilanteita. Samalla hän muistuttaa kuitenkin oman työn olevan tulevaisuuteen katsomista. Hyllytyspalveluiden johtaminen sopii analyyttiselle ihmiselle ja siksi Tom pitää työstään.

Hyllytyspalveluiden tulevaisuus

Tällä hetkellä yleinen tarve Baronan tuottamille hyllytyspalveluille näyttää kaupan alan kokonaisuudessa hyvältä. Hyllytyspalvelun työntekijät tykkäävät suorittavasta työstä, ja yksilön omalla ja samalla koko ryhmän tehokkuudella pystyy merkittävästi parantamaan omaa palkkaa. Hyllytyspalveluiden tuottamisessa on huomioitava kuitenkin jokaisen asiakkaan ja kaupan lähtötilanne; mittaaminen ja tavoitteet perustuvat kaupan omaan myynnin rakenteeseen.

"Hyllytyspalvelu on yhdistettävissä esimerkiksi kotiin toimitettavien kassien keräämiseen. Näitä voi tehdä hyllytyspalveluiden rinnalla." 

Työnjohtaja Tom Sederqvist itse viihtyy varsin hyvin nykyisessään työssään hyllytyspalveluiden työnjohtajana. Hän on tehnyt uraa kaupan alalla ammattikoulusta lähtien. Oikeastaan hänen koko työelämänsä on aina sijainnut myymälän sisällä. Tom haluaa päättää artikkelin lauseeseen; Hyllytys on kaupalle siksi niin tärkeää, että jo vanhoissa opeissa sanottiin, että silloin kun myymälässä on asiakkaita, silloin keskitytään myymään heille eikä hyllyttämään.

Lisätietoja baronan hyllytyspalvelusta antaa:

 

Tuomo Leppänen
Liiketoimintajohtaja, Barona myynti ja kauppa
+358 40 830 7626
tuomo.leppanen@barona.fi

TUTUSTU BARONAN MYYNNIN JA KAUPAN TOIMIALAN PALVELUIHIN

 

Aiheet: AjankohtaistaUutisetKauppa