Ulla Vilkman: Ei ole samantekevää, miten johdat joustavaa työtä

ULLA VILKMAN: JOUSTAVA TYÖ LUO ETUJA JA HAASTAA ESIMIEHEN JOHTAMISTAIDOT

Hyvä etäjohtaminen on nyt tärkeä kilpailukykytekijä. Yhä useampi työntekijä etsii työnantajaa, jonka palveluksessa työskentely joustavasti on mahdollista.

Osa ihmisistä tavoittelee joustoa sovittaakseen paremmin yhteen esimerkiksi työtä ja perhe-elämää. Osa toivoo joustavalta työmallilta mahdollisuutta parantaa elämänlaatua asumalla osan vuodesta aurinkoisemmassa ja lämpimämmässä ilmastossa.

Joustavuuden lisääntyminen vaikuttaa esimiestyöhön ja tiimissä tapahtuvaan yhteistyöhön. On tärkeää tiedostaa, mikä muuttuu ja miten onnistua esimiehenä riippumatta siitä, missä tiimin jäsenet istuvat.

 

Mitä hyötyä joustoista on työnantajalle?

Mahdollisuus organisoida omaa työtä joustavasti saattaa ratkaista tärkeän osaajan rekrytoinnin sinun eduksesi. Se, että johtamiskäytännöt ja -osaaminen on päivitetty vastaamaan nykytyöelämän vaatimuksia, on tärkeää työnantajamielikuvan kannalta.

"Maailmalla tehdyn tutkimuksen mukaan työntekijät myös pysyvät varmemmin sellaisen työnantajan palveluksessa, jossa joustavat työmallit toteutuvat."

 

Virtuaalisempi työskentely lisää tehokkuutta ja keskittymistä 

Joustojen lisääntyessä yhteistyö ja yhteydenpito siirtyy yhä enemmän järjestelmiin ja viestintävälineisiin eli virtuaalistuu. Virtuaalisemman yhteistyön etuja ovat tehtäväkeskeisyys, parempi keskittyminen ja tehokkuus. Organisaatioissa, jossa järjestelmä mittaa tehtyjä työsuoritteita, on havaittu työntekijöiden tehokkuuden kasvavan etätyössä jopa 25 prosentilla.  

Parempi keskittyminen ja tehokkuus ovat ainakin osin seurausta keskeytysten vähäisemmästä määrästä, joita avokonttorissa tai monitoimitilassa usein voi olla paljonkin. Keskeytysten vähenemiseen vaikuttaa myös se, että usein ollessamme fyysisesti eri paikoissa, otamme yhteyttä kollegaan vain, kun koemme asian todella tärkeäksi. Vähäpätöisemmiltä tuntuvien pikkuasioiden kysyminen lykätään helposti tuonnemmaksi.

Joustavat työmallit monesti lisäävät myös jaksamista. Työmatkoihin kuluva aika voidaan käyttää vaikkapa työntekoon, palautumiseen työn rasituksista tai liikuntaan. Työskenneltäessä lämpimämmässä ilmastossa voi energian määrä talvella olla suurempi jo pelkästään valonmäärästä johtuen. Lisäksi osa yrityksistä on kokenut, että ympäristön vaihdoksella voi olla merkittäviä vaikutuksia tulosten kannalta ainakin luovassa työssä.

 

Miten johtaa hajautettua organisaatiota?

Esimiehen on tärkeää muistaa, että fyysisesti etäällä oleva työntekijä tarvitsee esimiehen tukea ja palautetta ihan yhtä lailla kuin lähellä, samassa toimistossa istuva työntekijä. Sähköposti toimii huonosti johtamisen välineenä, vaikka sitä edelleen yllättävän paljon siihen tarkoitukseen käytetään. Vuorovaikutuksen määrään ja laatuun on kiinnitettävä huomiota.

Etäjohtamisessa painopiste siirtyy asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen. Työntekijä tarvitsee selkeät henkilökohtaiset tavoitteet, jotka ohjaavat tekemistä ja mahdollistavat hyvän itsensäjohtamisen. Lisäksi innostava visio ja työn merkityksellisys ovat tärkeitä. Hyvä visio antaa suunnan ja ohjaa tekemistä oikeaan suuntaan silloinkin, kun esimies ei ole lähettyvillä. Visio ohjaa toimintaa ja pysyy mielessä, kun sitä toistetaan säännöllisesti.

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen näkökulmasta on tärkeää, että esimies löytää keinot yhdistää työntekijät keskenään. Hyvänä apuvälineenä tässä toimivat erilaiset virtuaalisen yhteistyön ja keskustelun mahdollistavat välineet, kuten sisäiset sosiaaliset mediat, chat-kanavat, intranet, yhdessä työstettävät tiedostot ja virtuaaliset valkotaulut.

Säännöllinen yhteydenpito, selkeät tavoitteet, työn säännöllinen seuranta tiimipalavereiden ja kahdenkeskisten videopalavereiden muodossa sekä hyvän yhteishengen luominen tiimiin ovat etäjohtamisen avainasioita.

Haluatko kuulla ja keskustella lisää joustavan työn johtamisesta? Ilmoittaudu mukaan webinaariimme. 

Lataa tallenne: Etä- ja joustotyön johtaminen


Kirjoittaja Ulla Vilkman työskentelee Master Suomella esimiestyön ja työyhteisöjen kehittäjänä ja on kirjoittanut teoksen Etäjohtaminen – Tulosta joustavalla työllä (Talentum 2016), joka on ensimmäinen suomenkielinen teos etätyön ja hajautettujen tiimien johtamisesta.
www.etäjohtaminen.fi 
www.mastersuomi.fi

Aiheet: TyöhyvinvointiTuottavuus