Työpaikat syntyvät vain uutta kehittämällä

Alpo-Arasmo-bloginostokuva

Baronan myyntijohtaja Alpo Arasmon myyntifilosofiassa ollaan aina lähellä asiakasta, koska asiakas on lopulta se, jota varten yrityksessä työtä tehdään. Poikkeustilanteen huomioiden Alpo jakoi muutaman ajatuksen siitä, mihin suuntaan yritysten rekrytointi- ja resurssointitarpeet tulevat kehittymään ja mikä vaikutus digitalisaatiolla on tähän kaikkeen.

Mikä juuri nyt on pinnalla, kun keskustelet asiakkaiden kanssa?

Digitalisaatiokehityksen kiihtyminen on agendalla monissa yrityksissä. Tätä keskustelua käytiin jo pitkään ennen koronakriisiä. Ne yritykset, jotka olivat tässä kehityksessä etunojassa, tulevat ehkä selviytymään tästä poikkeustilanteesta nopeammin kuin muut.

"Nyt pinnalla on esimerkiksi HR-analytiikka, joka korostuu jatkossa yhä enemmän. HR-analytiikkaa voidaan hyödyntää monella tavalla, mutta sen avulla voimme esimerkiksi liittää henkilöstödataa liiketoimintaprosesseihimme ja täten arvioida paremmin liiketoiminnan resurssitarpeet."

Toinen selkeä pinnalla oleva asia on robotiikan hyödyntäminen yrityksen eri toiminnoissa. Samalla yrityksissä pohditaan, onko meillä sellaista osaamista, jolla pystymme näitä uusia malleja ja palveluja kehittämään sekä ylläpitämään? Tässä kohtaa, me tulemme jo mielellämme avuksi tunnistamaan ja ennakoimaan näitä tarpeita ja lopulta myös etsimään sopivat ihmiset oikeisiin yrityksiin.

 

Ovatko organisaatiot osanneet varautua näihin haasteisiin?

Toki monella toimialalla digitaalisempi ja asiakaslähtöisempi suuntaus on ollut nähtävissä jo pidemmän aikaa. Hyvänä esimerkkinä finanssi- tai media-ala, joiden on pitänyt mukautua muutoksiin valtavassa vauhdissa ja sopeutuminen on edelleen käynnissä.

"Jos puhutaan koronakriisin vaikutuksista esimerkiksi resurssointiin tai työvoimatarpeen arviointiin, niin varmastikaan monella yrityksellä ei ole ollut valmiita vastauksia tässä kriisissä."

Myös meidän edustamistamme toimialoistamme osa joutui isostikin miettimään uusia ratkaisuja. Barona on tässä tilanteessa tarjonnut muilta toimialoilta töitä lomautetuille tai työttömäksi jääneille. Tätä kautta asiakkaamme ovat saaneet lisäkäsiä kilpailukyvyn ja jatkuvuuden turvaamiseksi.

 

koronaa tai ei, viekö digitalisaatio lopulta työpaikat?

Lyhyesti sanottuna ei vie. Digitalisaatiota käsitellään joskus julkisuudessa negatiivisesti. On tutkimuksia, että digitalisaatio ja automaatio veisivät jopa kolmasosan ellei enemmänkin suomalaisten työpaikoista.

"Näemme Baronalla tulevaisuuden valoisana; työ ei lopu, vaan teknologia uudistaa olemassa olevien tehtävien sisältöä ja luo samalla uusia tehtäviä. Tätä kehitystä on tapahtunut kautta historian."

Työntekijän näkökulmasta digitalisaatioon liittyy itse asiassa paljon positiivisia asioita. Teknologia esimerkiksi automatisoi rutiiniluonteisia osia eri tehtävistä ja tätä kautta työn kiinnostavuus on lisääntynyt. Digitalisaatio kuitenkin luo uusia vaatimuksia osaamiselle, jonka ylläpitäminen ja kehittäminen on keskeinen keino pysyä tässä kehityksessä mukana.

 

Miten Suomi tulee pärjäämään, mikä viestisi muille?

Ne yritykset, jotka ovat jo ennen koronaa panostaneet vahvasti asiakaskokemukseen, dataan ja teknologiaan, ovat nyt ensimmäisenä raivaamassa itselleen uutta elintilaa.

"Monelle yritykselle tällainen markkinahäiriö voi tarjota myös aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edesauttaa kokonaan uusien digitaalisten kehityssteppien ottamista."

Näen kuitenkin, että teknologian lisäksi tarvitaan myös osaavia ja motivoituneita työntekijöitä – ihmisiä. Ihminen on kuitenkin edelleen loppupeleissä yrityksen vahvin kilpailuetu. Vasta viimeksi tämän vuoden helmikuussa toimitusjohtajamme Minna Vanhala-Harmanen puhui Pohjalaista vetovoimaa
-
tapahtumassa massiivisesta eri aloja koskevasta osaajapulasta ja kohtaanto-ongelmasta.

Maaseudun kausityöntekijätarpeet ynnä muut julkisuudessa esillä olleet työvoimahaasteet kuvastavat, että tilanne ei ole sinänsä muuttunut mihinkään. Mistä yritys löytää osaajat tässä ja nyt, mistä vuoden päästä? Yhdessä asiakkaiden kanssa pyrimme erilaisin keinoin näihin haasteisiin vastaamaan.

UUTTA KEHITTÄMÄLLÄ UUSIA TYÖPAIKKOJA?

Monet asiakkaamme pohtivat tällä hetkellä sitä, miten yhdistämme liiketoiminnan ja asiakkaidemme tarpeet uudella tavalla. Uusien digitaalisten palveluiden kehitysvauhti kasvaa varmasti lähitulevaisuudessa. 

"Myös Barona on jo vuosia kehittänyt asiakkaiden kanssa teknologisia ratkaisuja. Uusimpana esimerkkinä tästä voi mainita vaikkapa juuri lanseeratun 
BADELI-ostospalvelun, joka paitsi tuo uusia asiakkaita kauppakeskuksen kaupoille, myös työtä kaupan alan työntekijöille."

Tai Yado-yhteisö, jonka rakensimme yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ravintola-alan työntekijöille.

Tässä vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä yhdessä tekemällä syntyy myös poikkeuksellisessa tilanteessa.


Alpo Arasmo on toiminut pitkään monipuolisissa myynnin johtotehtävissä.
Hän on kiinnostunut erityisesti myynnin analytiikasta, tehokkuudesta ja digitalisaatiosta.


CTA otetaan muutos yhdessä vastaan

 

Aiheet: MyyntidigitalisaatioTyöelämäb2b-myyntiAjankohtaista