Teollisuuden alan digitaaliset palveluratkaisut ponnistavat ihmiskeskeisyydestä

Teollisuuden alan digitaaliset palveluratkaisut ponnistavat ihmiskeskeisyydesta

Digitaalisuus on yksi tämän hetken kuumimmista puheenaiheista, mutta mitä se tarkoittaa teollisuuden alalla nyt ja tulevaisuudessa? Empowerin teknologiajohtaja Johan Fagerström kävi puhumassa Barona Teollisuudelle digitalisaatiosta Empowerin näkökulmasta.

Barona Teollisuus on myös omalta osaltaan sitoutunut digitalisaation kehitykseen. Järjestelmiä on kehitetty ja on pyritty luomaan uusia työkaluja, jotka helpottavat arkea ja nopeuttavat sekä omaa että asiakkaiden toimintaa. Tämän myötä on pystytty saavuttamaan hyötyjä molemmille.

Empower on kansainvälinen palveluyritys, joka rakentaa älykästä yhteiskuntaa. Yritys kehittää digitaalisia alustoja ja ratkaisuja hyödyntäen vahvaa kokemusta ja osaamista voimalaitosten ja tehtaiden kunnossapidosta, älykkäiden sähköverkkojen ja tietoliikenneyhteyksien rakentamisesta sekä ylläpitämisestä.

Teollisuuden alalla Empower on johtavia yrityksiä digitaalisten ratkaisujen osalta. Johan Fagerström on ollut mukana rakentamassa mobiiliverkkoteknologiaa 23 vuoden ajan 2G-standardista aina tämän päivän viimeisimpään teknologiaan asti. Puoli vuotta sitten hän siirtyi Empowerin teknologiajohtajaksi fokuksenaan digitalisaatio ja siihen liittyvät teknologiat.

Barona Teollisuus on toiminut Empowerin yhteistyökumppanina rekrytoinneissa viisi vuotta, pääasiassa kunnossapidon eri roolien resursoinnissa. Osaavien henkilöjen löytäminen nopeasti muuttuviin tarpeisiin on ollut viime vuosina haasteellista, joten myös rekrytoinneissa digitaalisten ratkaisujen tärkeys on korostunut. Rekrytoinneissa käytetään apuna erilaisia digitaalisia työkaluja ja koko rekrytointiprosessi Baronalla hoidetaan digitaalisesti Jelpp-työkalun avulla, jossa hyödynnetään muun muassa videoita sekä tekoälyä sopivien kandidaattien etsinnässä.

 

MIKSI DIGITAALISIIN RATKAISUIHIN TULEE PANOSTAA?

Digitalisaatiosta puhutaan paljon, mutta sen tärkeyttä ei voi tarpeeksi korostaa. Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan saavuttaa kilpailuetuja, joita on vaikea, ellei jopa mahdotonta kopioida. Kun ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja kykenee rakentamaan ratkaisun, jossa yhdistetään tieto ja osaaminen digitaalisiin prosesseihin, on tätä hyvin vaikea muiden kopioida.

Onnistuessaan digitaaliset ratkaisut lisäävät asiakastyytyväisyyttä, kun asiakkaille pystytään tarjoamaan parempaa palvelua. Edelläkävijät maalaavat kentän ja määrittävät säännöt, joten kilpailussa mukana pysyminen ja parhaimmassa tapauksessa edellä juokseminen on yrityksen menestyksen kulmakiviä.

”Pitää olla todella skarppina koko ajan, että huomaa nämä tilaisuudet luoda uusia digitaalisia ratkaisuja. Empowerilla digitaalisaatio perustuu siihen, miten saadaan luotua ydinosaamisen pohjalta uusia digitaalisia palveluita ja ratkaisuja”, Johan Fagerström sanoo.

Empowerilla digitaalisuus pohjautuu smart society -konseptiin ja sen pohjalta mietitään jatkuvasti, miten laaja osaaminen yrityksessä saataisiin kytkettyä smart society -visioon. On esimerkiksi mietitty, miten sähköasentajien osaamista Smart Grid -verkkojen rakentamisesta ja hallinnoimisesta voitaisiin hyödyntää digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä.

 

DIGITAALINEN MUUTOS ON TEHTÄVÄ VAIHEITTAIN

Digitaalinen muutos lähtee liikkeelle yrityksen sisältä sen ihmisistä. Sisäisen kulttuurin, työtapojen, prosessien ja työkalujen tulee olla valmiina muutokseen, jotta se ylipäänsä on mahdollista. Yrityksille tärkeintä on saada henkilöstö mukaan toteuttamaan muutosta, sillä vain siten muutos voi tapahtua pysyvästi.

”Ihmisten saaminen mukaan muutokseen on monta kertaa vaikeampaa, mutta myös monta kertaa tärkeämpää.”


Empowerilla on panostettu siihen, että digitaaliset työkalut tulevat osaksi koko henkilöstön arkea ja sitä kautta työnteko on helpottunut ja tehostunut. Data liikkuu automaattisesti ja työt hoituvat digitaalisten työkalujen avulla jopa minuuteissa.

”Tekniikka on tekniikka ja se on helppoa, siihen löytyy aina loppujen lopuksi ratkaisu - tarvitaan vain tarpeeksi osaamista. Tärkeintä onkin satsata ihmisiin”, Fagerström toteaakin.

Toinen askel digitaalisessa muutoksessa on nykyisten palveluiden kehittäminen ja parantaminen tuomalla niihin lisäarvoa. Tässä analytiikka on isossa roolissa ja analytiikan pohjalta on onnistettu Empowerilla kehittämään palveluita, joilla on saavutettu asiakkaille merkittäviä tuotannollisia säästöjä. Tuotannon prosessidataa mallintamalla sekä strukturoimalla on esimerkiksi onnistuttu tunnistamaan häiriötekijöitä, jotka poistamalla tuotanto on saatu optimoitua ja tehostettua.

Vasta kolmantena vaiheena digitaalisessa muutoksessa on uuden liiketoiminnan luominen. Tässä vaiheessa muutos on jo todella pitkällä, ja digitalisaation myötä on kehitetty uusia palveluita uusille asiakkaille. Uuden teknologian takana on paljon tekemistä ja usein uudet teknologiat syntyvät käytännön työstä. Esimerkiksi Empowerin yksi digitaalisista palveluratkaisuista eli EmSafe on rakennettu tarpeesta aktiivisesti parantaa työturvallisuutta.

 

MITÄ TARVITAAN UUDEN RAKENTAMISEEN?

Uusien digitaalisten palveluratkaisujen rakentaminen vaatii niille sopivan tuotantoympäristön. Asiakkaille tehtäessä korostuu tietoturvan ja luottamuksen merkitys. Monet ovat rakentaneet oman erillisen alustan ja eristäneet tämän it-alustan digitaaliselle kehitykselle.

Empower on kääntänyt tämän niin, että yrityksen it-alusta on myös heidän digitaalisten tuotteiden ja palveluiden alustana. Digitaalinen muutos vaatii yritykseltä datan aggregointia, tietokantaa, analytiikka ja robotiikkaa. Esimerkiksi Empowerin ensimmäiset ohjelmistorobotit eli Embot Buddyt keräävät dataa eri lähteistä ja automatisoivat prosesseja sekä vapauttavat aikaa asiantuntemusta ja inhimillistä harkintaa vaativiin töihin.

Digitaalisuudessa korostuvat myös erilaiset sovellukset eli appit, joissa on tärkeää huomioida käyttäjäkokemus. Tähän kaikkeen tarvitaan taloon osaavia koodaajia ja devaajia, sillä pelkän softan ostaminen ei riitä, vaan kilpailuetu saavutetaan itse luomalla uutta. Datan käsittelyssä taas täytyy miettiä, että datassa ei ole mitään, mitä joku voisi käyttää väärin ja mitä tapahtuisi, jos se joutuisi vääriin käsiin. Etiikan ja tietosuojan merkitys on tänä keväänä korostunut datan käsittelyssä erityisesti EU:n uuden tietosuoja-asetuksen astuttua voimaan nyt toukokuussa.

Kuten aikaisemmin painotettiin, digitaalisessa muutoksessa ihmiset ja heidän osaaminen ovat kaiken keskiössä. Riippumatta siitä, onko työntekijä hitsaamassa, koodaamassa vai johtotehtävissä, tullaan tulevaisuudessa keskittymään osaamisen kehittämisessä kommunikaatioon, innovatiivisen luovuuteen, itsensä johtamiseen ja jatkuvaan kehitykseen.

Digitalisaation kehityksen kannalta olennaista osaamisessa on datakeskeisyys, käyttäjäkokemus, konnektiivinen teknologia, analytiikka sekä informaation turvallisuus. Ja kuten Johan Fagerström asian summaa: ”Kaikessa tekemisessä tulee muistaa laatu, laatu ja laatu.”


Johdatko yrityksessäsi digitaalista transformaatiota? Katso oppaamme aiheesta: 

Johtajan opas yrityksen digitaaliseen transformaatioon

Aiheet: TuottavuusTulevaisuuden työ

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

Lataa-johdon-opas-digitaaliseen-transformaatioon-barona-it