Teknologiateollisuuden osaamistarpeet merkittävässä muutoksessa

laura-juvonen-blogi-kuva2

Teknologiateollisuus ry:n kasvusta ja osaamisesta vastaava johtaja sekä johtoryhmän jäsen Laura Juvonen näkee merkittävän muutoksen teknologiateollisuuden alalla osaamistarpeissa. Työmarkkinoilla on selkeästi tällä hetkellä kohtaanto-ongelma ja osaamistarpeet ovat jatkuvassa kasvussa. Tässä blogissa Laura jakaa ajatuksiaan siitä, kuinka yritysten tulisi tähän haasteeseen vastata.

Laura Juvonen on taustaltaan tutkija. Hän on väitellyt tohtoriksi laskennallisesta fysiikasta ja tutkijan roolin lisäksi hän työskenteli lähes 10 vuotta konsulttiyritys Spinverse Groupissa rakentamassa tutkimusinnovaatioita ja yhteisprojekteja tutkimus- ja yrityskentän rajapinnassa. Teknologiateollisuus ry:ssä hän on ollut yli neljä vuotta vastaten nyt kasvusta, yrittäjyydestä, osaamisesta ja koulutuspolitiikasta. Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomessa ala kasvaa tällä hetkellä ja alan merkitys Suomelle on varsin iso. Teknologiateollisuuden osuus Suomen viennistä on yli puolet ja jos katsotaan sekä välillinen että suora työllistäminen, noin kolmannes suomalaisista työllistyy teknologiayritysten kautta.

TEKNISTEN ASIANTUNTIJOIDEN OSAAMISTARPEET OVAT MUUTTUNEET VOIMAKKAASTI

Jos katsotaan tämän hetkistä tilannetta teknisten asiantuntijoiden rekrytoinneissa, tilanne on muuttunut voimakkaasti ja alan työmarkkinoilla on selkeä kohtaanto-ongelma. Ja osaamistarpeet kasvavat koko ajan. Teknologiateollisuus ry:n tutkimusten mukaan alalle tarvitaan merkittäviä määriä lisää osaajia: noin 50 000 uutta ihmistä kuluvan neljän vuoden sisällä, eikä tähän ole edes laskettu mukaan olemassa olevien töiden muutoksia ja työstä toiseen siirtyviä.

Erityisesti lisää osaamista tullaan tarvitsemaan data-analytiikkaan, robotiikkaan, automaatioon ja erilaisiin järjestelmiin liittyvissä töissä. Näihin liittyen asiakastarpeen ymmärtäminen ja kyky sovittaa yhteen erilaisia teknologioita sekä luoda asiakkaita palvelevia ratkaisuja tulee olemaan hyvin merkityksellistä. Vaatimukset järjestelmien kokonaisvaltaiselle ja strategiselle ymmärtämiselle tulevat kasvamaan. Korkeakoulukoulutuksen merkitys tulee myös korostumaan ja arvioidaan, että alalla tulevista uusista osaajista noin 60 prosentilla tulisi olla korkeakoulututkinto tai sitä vastaava osaaminen.

MITEN TYÖNANTAJAMIELIKUVA VAIKUTTAA PARHAIDEN OSAAJIEN SAAMISEEN?

Työnantajamielikuva ja siitä viestiminen on korostunut ja tulee korostumaan tulevaisuudessa. Tähän haasteeseen yritysten tulisi todella satsata. Yrityksen tulee osata kertoa, miten pitkällä aikavälillä se pystyy tuottamaan arvoa kestävästi yhteiskunnalle ja ihmisille kokonaisvaltaisesti. Kestävä arvonluonti on tulevaisuudessa kannattavan liiketoiminnan edellytys. Siitä viestimisen merkitys korostuu, sillä ihmiset haluavat tänä päivänä tehdä elämässään ja työssään jotain merkityksellistä. Keskiössä ovat kysymykset: mikä yritykseni tarkoitus on, miksi olemme olemassa ja miten perustelen työntekijöille, miksi olemme täällä töissä?

”Yrityksen tulee osata kertoa, miten pitkällä aikavälillä se pystyy tuottamaan arvoa kestävästi yhteiskunnalle ja ihmisille kokonaisvaltaisesti.”

Suomessa on pimennossa monia todella mielenkiintoisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka tekevät merkittävää kansainvälistä työtä, mutta moni ei vain tiedä näiden yritysten toiminnasta mitään. Esimerkiksi monet pitkä linjan perheyritykset eivät koskaan ole viestineet kovin avoimesti omasta toiminnastaan, eivätkä ole joutuneet miettimään työnantajamielikuvan rakentamiseen liittyviä asioita. He kokevat sen vieraaksi eikä se ole heidän ydinosaamistaan. Tämän kaltaisten yritysten tulisi tiedostaa asian tärkeys ja löytää oma tapa viestiä ja kertoa toiminnastaan.

Yksi hauska esimerkki tästä on teollisuuden alan yrityksen Hydrolinen Hydropena -rekrytointikampanja. Siilinjärveläinen hydrauliikkasylintereitä valmistava Hydroline ei saanut osaavia hakijoita pelkällä normaalilla työpaikkailmoittelulla, joten he omalla humoristisella tyylillä loivat työnhakuun liittyvän sketsisarjan Youtubeen vuoden 2017 syksyllä. Lyhyillä, humoristisilla, mutta silti asiapitoisilla tarinallisilla videoilla esiintyvä ”Hydro-Pena” etsii yhtiöön uusia työntekijöitä. Videoiden tarkoituksena oli rikkoa kaavoihin kangistunutta mielikuvaa toimialasta ja kertoa sen sijaan nykyaikaisesta metalliteollisuuden työpaikasta. Hakemuksia tuli hetkessä yli 400.

”Hydroline loi työnhakuun liittyvät sketsisarjan Youtubeen, jolla halusivat houkutella työntekijöitä ja rikkoa kaavoihin kangistunutta mielikuvaa toimialasta. Hakemuksia tuli hetkessä yli 400.”

Yksi toimialan mielikuvaan liittyvistä aspekteista on naiset alalla. Teknologia-alan osaajista vain noin 20 prosenttia on naisia ja osuus kasvaa hitaasti. Teknologiateollisuudessa olisi  mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä tarjolla. Alan yrityksille diversiteetin ja monipuolisen osaamisen rakentaminen on tärkeä tapa rakentaa tulevaisuuden kilpailukykyä. Siksi on tärkeää tuoda paremmin esille alan tarjoamia mahdollisuuksia ja merkitystä. Monet naiset näkevät teollisuuden olevan toimialana tylsä, mutta mielikuvat ja todellisuus ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi IT-alalla työskentelevät naiset kokevat työnsä olevan monipuolista ja joustavaa sekä suhteet asiakkaisiin ja työkavereihin ovat tiiviitä.

Ensimmäiset valinnat suuntautua alalle tapahtuvat jo varhaisessa vaiheessa. Olisi tärkeää jo yläkoulussa nuorille tuoda esille matemaattisten aineiden ja luonnontieteiden tärkeys ja kuinka innostavia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia näiden aineiden opiskelu voi tulevaisuudessa mahdollistaa.

Järjestimme webinaarin "Teknisten asiantuntijoiden rekrytoinneissa ei enää perinteiset keinot riitä".

Webinaarissa Teknologiateollisuuden Laura Juvonen, Witron On Site Services Finlandin Antti Marttala, Prysmian Groupin Sanna Kempas ja Barona Engineeringin Kristiina Vormala keskustelivat, kuinka saat rekrytoitua parhaat teknisen alan osaajat yritykseesi.

Klikkaa alta ja katso tallenne:

New call-to-action

Aiheet: Tulevaisuuden työTyöelämän taidotbarona-engineering