Smart data lääkkeeksi varaston tehottomuuteen

SmartData-1.jpg 

Varaston tehostamisesta ja varastonhallinnasta puhuttaessa keskustelu näyttää edelleen keskittyvän muun muassa prosessien hiomiseen Lean-ajattelun kautta, RFID:n hyödyntämiseen sekä automaation ja robotiikan lisäämiseen. Keskusteluissa esiin nousevat myös erilaiset älylaitteet, kuten älylasit ja sormiscannerit. Kysymys kuuluukin, onko näiden ratkaisujen rinnalle olemassa myös muita vaihtoehtoja, joita kannattaa ottaa huomioon logistiikka alan yrityksissä?

 

Mistä lisää tehoa varaston toimintaan – mikä on logistiikan tulevaisuus?

Varastoa ei saada tehokkaaksi pelkästään Lean-ajattelumallia toteuttamalla. Lean vie varmasti toimintaa eteenpäin, mutta sen on luonnollisesti yhdistyttävä aina mukaan kasvuhakuiseen liiketoimintaan. Kasvua tuskin tapahtuu pelkästään Lean-metodeja noudattamalla.

RFID-teknologian suurin hypetys on mennyt ohi, mutta varaston tehokkuuteen sillä on yhä osansa. RFID-teknologia soveltuu parhaiten toistuvaan ja suljettuun prosessiin, jossa järjestelmän ja tunnisteiden hinnan osuus palvelussa tai tuotteissa ei ole merkittävä. Logistiikka-alan yritysten haasteena on kuitenkin monesti järkevän business casen löytäminen sekä kustannusten kasautuminen toimitusketjussa vain yhdelle toimijalle. Tähän hyvä vastalääke on kustannuksien jakaminen kaikille toimijoille, esimerkiksi valmistajalle, varastoinnille, jakelulle ja loppuasiakkaalle.

Kolmantena keskusteluissa ilmenevä asia on automatiikan ja robotiikan lisääminen logistiikan eri prosesseihin. Varaston sijainnista tai työn luonteesta (yksitoikkoinen tai raskas työ) johtuvat haasteet työvoiman saatavuudessa puoltavat automaation käyttöä. Suurena haasteena automatiikan ja robotiikan käytössä on kuitenkin logistiikka-alan yrityksen kiinteät kustannukset ja kiinteä kapasiteetti. Skaalautuvuus on jatkuva haaste silloin kun volyymit vaihtelevat.

Kolmen yllämainitun keskustelu-aiheen rinnalle nousevat myös pienemmät aiheet, kuten älylaitteet logistiikan parissa. Vielä tämän päivän varastoissa älylaitteiden, kuten vaikkapa älylasien, käyttö on jäänyt hyödyntämättä ja antaa odottaa vielä itseään.

 

Smart Datasta uusi työkalu

Logistiikan ja varastojen toimintaympäristö on usein sesonkiluontoista ja vaatii toiminnalta nopeaa reagointia ja skaalautuvuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kesätyöntekijöiden ja muiden kausityöntekijöiden tarpeen vaihtelua. Aiemmin mainituilla teknologioilla ja toimintamalleilla ei kyetä saavuttamaan vielä riittävää reagointiherkkyyttä, vaan tulevaisuudessa se vaatii tehokkaampaa ja kokonaisvaltaisempaa toiminnan ja resursoinnin ohjaamista. Tämän avuksi voidaan valjastaa Smart Data, eli Big Datan tehokkaampi käyttö.

Keskustelu Big Datasta on keskittynyt pääasiassa kykyyn hallita suuria tietomääriä oikealla tavalla. Nykyään painopiste on siirtynyt enemmän Big Datan laadulliseen hallintaan ja analysointiin, jotta siitä saadaan välitöntä hyötyä ja arvoa. Näin Big Data muuttuu hyödyttäväksi Smart Dataksi.

 

"Smart Datan hyödyntäminen on ollut monien
isojen globaalien toimijoiden täsmäase."


Monet alan suurimmat toimijat ovat havainneet laajojen ja monimutkaisten tietolähteiden hallinnasta tulevan voimavaran ja erottautumisen välineen koko logistiikka-alalla omissa logistiikkakeskuksissaan. Logistiikkapalveluissa valtavien monipuolisten tietomassojen tehokas käsittely onkin logistiikan uusi työkalu.

Smart Datan avulla voidaan parantaa toiminnan tehokkuutta sekä kehittää toimitusketjujen joustavuutta ja kestävyyttä. Smart Data tarvittava tieto saadaan useista eri tietolähteistä erilaisilla tietokantayhteyksillä, siirtotiedostoilla tai jopa taulukoilla. Smart Datan ymmärtämisen helpottamiseen auttavat niinkin arkiset asiat, kuten graafiset raportit ja ennusteet yrityksen eri tasoille.

 

Smart Datan mahdollisuudet

Isojen logistiikka-alan toimijoiden paitsioon ovat jääneet monet suomalaiset yritykset. Smart Datan hyödyntämistä ei ole osattu ottaa tarpeeksi vakavasti. On syytä huomata, että tiedon hyödyntäminen ja epäoleellisen tiedon karsiminen tuovat pienillekin toimijoille selvän kilpailuedun toiminnan kehittämisen ja ennustamisen ansiosta. Ja mikä tärkeintä, useimmilla yrityksillä on täysin käyttökelpoista tietoa omissa ja kumppaneiden järjestelmissä ja tietokannoissa. Kyse onkin siitä, kuinka tätä tietoa hyödynnetään muun muassa johdon, myynnin, markkinoinnin ja tuotannon tarpeisiin.

Datan mahdollisuuksiin ja hyötyihin kuuluvat muun muassa

  • toiminnan optimointi ja sen tuomat säästöt
  • tarkemman tiedon saaminen päätöksenteon tueksi
  • tarkemman tilannekuvan saaminen
  • parempi asiakaspalvelu
  • tulevan ennustaminen

Ennen kuin aletaan puhua mistään ylläolevasta, on logistiikka-alan yrityksen arvioitava omaa strategiaansa. Ydinkysymys silloin kuuluu: onko meillä kykyä ja halua lähteä panostamaan muutoksen tuomiin vaatimuksiin? Onko logistiikka oman toiminnan ydinliiketoimintaa? Yksi ratkaisu tällöin on logistiikan toimintojen ulkoistaminen niille yrityksille, joille edellä mainitut haasteet ovat jo tätä päivää. Näissä yrityksissä tietomassojen tehokas hyödyntäminen on viety jo hyvin pitkälle ja järjestelmästä on saatu apua moniin eri toimintoihin. 

 
Kokosimme in-house-ulkoistamisesta kattavan oppaan. Lataa opas tästä! 

New Call-to-action

Aiheet: TuottavuusLogistiikka

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New Call-to-action