Pohjoismaat tarjoavat IT-osaajalle muutakin kuin kilpailukykyisen palkan

Banneri-blogi-Rantala-Barona-syksy-2018

Osaavasta työvoimasta käydään tällä hetkellä IT-toimialla erittäin kovaa kilpailua. Tilanne on hyvin samankaltainen kaikissa Pohjoismaissa. Jotta haasteeseen saataisiin pitkäaikaisesti kestävä ratkaisu, on alalle koulutettava huomattavasti lisää uusia osaajia ja toisaalta tarvitaan myös työperäistä maahanmuuttoa. Samalla yhä useamman yrityksen pitää pystyä panostamaan työnantajamielikuvansa rakentamiseen. Parhaat osaajat haluavat myös parhaisiin yrityksiin töihin.Työnantajamielikuva ratkaisuna osaajien houkuttelemiseen?

Kun jostain on markkinassa pulaa, pitää pystyä erottautumaan. Työnantajamielikuvan rakentaminen on tämän päivän muotisana, jonka strateginen merkitys yleisesti markkinassa on kasvanut koko ajan. Tämä kenttä ei kuitenkaan ole erityisen helppo edes yrityksille, joilla on erittäin tunnettu brändi ja jotka haluaisivat assosioitua digiajan osaajiin. Esimerkiksi ohjelmistokehittäjät ovat monelle yritykselle hyvin tuore kohderyhmä, jonka puhuttelu tuntuu vaikealta. Erityisen vaikeaksi sen tekee nimenomaan kyky erottautua muista samaa osaamista tarvitsevista yrityksistä, joilla myös on juuret 2000- tai 2010-luvulla, tai niiden ydinliiketoiminta on ylipäänsä ollut aina teknologiassa.

"Monessa tilanteessa osaaminen joudutaankin ostamaan hyvin pitkälti ulkoa.
On havahduttu siihen, ettei oma rekrytointi tuo tulosta."

Osa projektitarpeista on ilman muuta järkevää ostaa ulkopuoliselta kumppanilta ja panostaa kumppanuuksien kehittämiseen. Ilman toimivaa kumppaniverkostoa on hyvin vaikeaa rakentaa pitkällä tähtäimellä kilpailukykyistä liiketoimintaa. Ongelma on kuitenkin käsillä siinä vaiheessa, kun selkeästi liian iso osa yrityksen liiketoiminnasta on täysin riippuvainen muista. Tarvittavan osaamisen ylläpito ja kehittäminen on strategian toteuttamisen keskiössä.

Google edelleen kiinnostavin yritys pohjoismaisten IT-osaajien keskuudessa

Viimeisimpien Universumin mielikuvaraporttien TOP 10 IT-alan opiskelijoiden keskuudessa on mielenkiintoista luettavaa. Tarkasteltaessa Suomea, Ruotsia ja Tanskaa, löytyy kaikista maista sijalta yksi Google, joka on sijalla yksi myös koko maailmassa. Microsoft puolestaan on muun maailman tapaan sijalla kaksi Suomessa ja Tanskassa. Ruotsissa se löytyy sijalta kolme Spotifyn kiilatessa sijalle kaksi. Tarkasteltaessa TOP 10 yrityksiä näissä kolmessa maassa on kärkisijoitukset miehitetty hyvin vahvasti paikallisesti tai globaalisti tunnettujen teknologia-ja/tai IT-yhtiöiden toimesta. Samoin kaikkien kolmen maan listalla peli- ja entertainment on vahvasti esillä IT-alan opiskelijoiden suosikkilistoilla.

"Monen yrityksen kohdalla toimialan määritys kovin tarkkaan, on ajoittain hieman haastavaa liiketoiminnan kehittyessä jatkuvasti."

Luen tässä yhteydessä siten esimerkiksi Tanskan kolmosen Legon, kuuluvan enemmän peli- ja viihdemaailmaan kuin fyysisten legopalikoiden valmistukseen. Toki tässä on hyvä esimerkki yrityksestä, joka on tehnyt hienoa liiketoimintakehitystä jo pitkään, kohti muuttuneen maailman tuomia uusia mahdollisuuksia.

Selkeästi eri toimialalla kuin IT:ssä vahvan liiketoiminnan omaavista kärkijoukkoon mahtuu Ruotsissa kolme yritystä: Volvo Group, Ikea ja SÄPO, Tanskassa yksi: Novo Nordisk, ja Suomessa ei taas yhtään. Osaamistarve, ja myös jo tällä hetkellä työssä oleva tekninen osaajajoukko, on kuitenkin huomattava monissa tunnetuissa ja hyvin perinteisissä ei-IT-alan alan yrityksissä. Niissä työskentelee huomattava määrä alan osaajia kumppanuuksien kautta. Sen sijaan niiden mielikuva potentilaalisina työnantajina ei kuitenkaan ole vielä erityisen vahva IT-alan opiskelijoiden keskuudessa. Lienee itsestään selvää, että tällä on merkitystä siihen, kuinka paljon yritys saa hakijoita avoinna oleviin tehtäviin.

Mitä osaajat arvostavat uusia työmahdollisuuksia miettiessä

Mitä tekijät sitten erityisesti arvostavat miettiessään tarttumista uuteen mahdollisuuteen. Stackoverflown tuore pohjoismainen tutkimus on kiinnostavaa luettavaa. Tutkimukseen osallistui Pohjoismaissa lähes 3000 ohjelmistokehittäjää. TOP 5 oli tältä osin seuraava:

  1. Ohjelmointikieli, frame work ja muut teknologiat (18,7%)
  2. Mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen (17,7%)
  3. Työilmapiiri ja yrityksen kulttuuri (17,6%)
  4. Kompensaatio (13,6%)
  5. Yksikkö tai tiimi, jossa työskentelisin (8,3%)

Tutkimuksessa on kompensaation osalta nostettu esiin, että Pohjoismaissa se sijoittuu poikkeuksellisen alhaalle.

Nämä kaksi esille nostamaani tutkimusta eivät ole ihan yksi yhteen toisen tarkastellessa IT-alan opiskelijoiden suosikkityönantajia, ja toisen fokustaessa puhtaasti jo työssä olevien ohjelmistokehittäjien ajatuksiin. Työkaluja näistä kuitenkin varmasti saa aiheen hahmottamisessa. Meillä on Barona IT:ssä etuoikeutettu rooli, koska saamme päivittäin olla tekemisissä hyvin laajan joukon yrityksiä kanssa Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Hyvin moni edellä mainituista TOP 5 -listauksen elementeistä on erittäin hyvällä tasolla esimerkiksi monessa perinteisessä, mutta jo vahvasti digitalisaaton polulla olevassa teollisuuden alan yrityksessä. Universumin TOP 10 -listausten ulkopuolella näillä on jo nähtävissä noteerattua tunnettuuden parantumisesta IT-opiskelijoiden keskuudessa.

"Uskon, että määrätietoisella oman työn näkyväksi tekevällä markkinoinnilla näemme tulevaisuudessa korkeammalla listauksissa laajemman joukon tunnettuja perinteisiä brändejä IT-alan ulkopuolelta." 

 

POHJOISMAISELLA YHTEISTYÖLLÄ SAAVUTETAAN NOPEAMMIN TULOKSIA

Tekijöiden näkökulmasta tilanne on myös sikäli haastava, että kaikista käsillä olevista mahdollisuuksista on mahdoton olla tietoinen. Valintoja tehdään aina omista preferensseistä ja mielikuvista käsin, mitkä pohjaavat itselle tuttuun maailman. Barona IT:ssä haluamme tarkastella pohjoismaista markkinaa yhtenä markkinana. Elämä Pohjoismaissa on monella mittapuulla maailman mittakaavassa huipputasolla: saamme elää ja työskennellä näissä teknologisesti ja yhteiskunnallisesti kehittyneissä maissa, joissa on myös hyvin vakaat ja turvalliset olosuhteet omien unelmien toteuttamiselle. Työmahdollisuuksien näkökulmasta alueelta löytyy useita valtavia globaaleja yrityksiä mutta toisaalta myös hyvin aktiivinen ja menestyvä PK-sektori.

"Meidän pitäisi yhdistää pohjoismaisella tasolla voimiamme tässä globaalissa osaajakilpailussa – panostaa yhdessä ”työnantajamielikuvaan” myös maantieteellisen työskentelyalueen mahdollisuuksien näkökulmasta. Tässä tarvitaan apuja myös valtioiden taholta, jotta työperäistä maahanmuuttoa saataisiin helpotettua ja nopeutettua prosessina."

Barona IT:ssä olemme kehittäneet Northstar-konseptin helpottamaan digitalisaatioajan pioneerien – erityisesti kehittäjien, arkkitehtien ja designereiden navigointia kohti omia unelmia Pohjoismaissa. Haluamme konseptin kautta avata ovia myös sellaisiin yrityksiin, joita muutoksesta kiinnostunut tekijä ei ole osannut arvioida omasta kokemusmaailmasta ja markkinatutkimuksestaan käsin. Mahdollisuuksia on paljon ja mielenkiintoisia projekteja on käynnissä kaikilla toimialoilla. Nopeasti muuttuvassa maailmassa uusista mahdollisuuksista kiinnostuneen ei kuitenkaan ole helppo olla aina ajan tasalla saatavilla olevan informaation äärellä.

Henrik Rantala (EVP) vastaa Barona IT:n liiketoiminnasta. Barona IT työllistää vuositasolla erilaisten resursointiratkaisujen kautta yli 1000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa. Puolasta käsin tuotamme erilaisia Service Desk -palveluita pohjoismaihin.


 

Lataa ilmainen webinaaritallenne aiheesta. Webinaarissa kuulet Supercellin sekä HappyOrNotin rekrytointimenetelmistä ja vieraidemme omakohtaisista kokemuksista ja opeista kansainvälisen rekrytoinnin saralla.

Webinaari 19. 3. 2019: kilpailukykyä kansainvälisestä osaamisesta – case supercell & happyornot

Aiheet: ITTyöelämäOsaaminenIT työ

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

Lataa-johdon-opas-digitaaliseen-transformaatioon-barona-it