People in Logistics: Juha Salo - Uranvaihto kahden vuosikymmenen jälkeen

juha-salo-blogikuva

Barona Logistiikan Juha Salo on Wihuri Oy Aarnion asiakkuusvastaava. Hänen työrupeama logistiikka-alalla alkoi noin kaksi vuosikymmentä sitten varastotöiden muodossa. Siitä asti hän on luonut uraa logistiikan parissa Tuko Logisticsin kirjoilla. Yrityksen toiminta kuitenkin lakkautettiin vuonna 2019 ja Juhalle avautui uusi ovi Baronan sisällä. Alla Juha kertoo uratarinansa.

Hei Juha! Kerro itsestäsi ja taustastasi.

Olen Juha Salo ja työskentelen Barona Logistiikassa kehitys- / asiakkuuspäällikkönä. Barona uraa on takana nyt reilun vuoden verran. Pitkänlinjan logistiikka-alan työrupeamani alkoi jo noin parikymmentä vuotta sitten, alalle tyypillisesti kesätöistä. Muutamien eri yritysten ja kesien jälkeen päädyin töihin Keravalle Tuko Logisticsille, johon ”jämähdinkin” sitten lähes 16 vuodeksi. Oma urani Tukolla alkoi perinteisestä varastotyöntekijästä, päättyen yrityksen logistiikkajohtajaksi ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi. Matkan varrelle mahtui useita käänteitä urapolun suhteen, niin erilaisissa esimiesrooleissa kuin suunnittelu ja kehityspuolen tehtävissä.

Jälkeenpäin voin olla vain kiitollinen pitkäaikaiselle työnantajalle mahdollisuuksista päästä näkemään kattavasti Suomen elintarvikelogistiikan eri puolia, samalla kehittyen ja oppien alan kokeneiden ammattilaisten opastuksella. Pitkään työsuhteeseen mahtui lukematon määrä niin hienoja työkavereita kuin haasteita uusien tehtävien ja toimintojen parissa.

Miten tiesi johti Barona Logistiikalle?

Tutustuminen Baronaan alkoi omalla kohdallani jo noin 7 vuotta sitten. Tuko aloitti yhteistyön Barona Logistiikkaratkaisujen kanssa osatoimintojen alihankinnalla. Tästä yhteistyösuhteesta kehkeytyi varsin hedelmällinen ja pitkäkestoinen, joka myöhemmässä vaiheessa myös laajeni kattamaan uusia toimintoja. Matkan varrella pääsin läheltä seuraamaan Baronalaista tapaa tehdä töitä, porukan yhteishenkeä sekä yhteen hiileen puhaltamista. Samalla myös useat baronalaiset tulivat tutuiksi ja osan kanssa tuli jopa vitsailtuakin moneen otteeseen Baronalle töihin siirtymisestä, mikäli hommat Keravalla rupeaisivat joskus maistumaan puulta.

Tuolloin ei vielä ollut tietoakaan vuonna 2016 alkaneesta murroksesta Tukon omistajakunnassa. Muutokset johtivat tilanteeseen, jossa Tuko yrityksenä oli tulossa tiensä päähän ja lopulta koko liiketoiminta ajettiin alas vuoden 2019 keväällä. Viimeistään jo hieman ennen tätä oli selvää, että uralle olisi löydettävä uusi suunta. Vanhat vitsailun aiheet alkoivatkin muuttua hyvin todellisiksi. Barona ja baronalaiset olivat synnyttäneet itsestään erittäin positiivisen kuvan ja Barona näyttäytyi itselleni kovin mielenkiintoisena mahdollisuutena jatkaa logistiikan tehtävien parissa. Onnekseni vitsailut eivät olleet aivan tuulesta temmattuja myöskään Baronan päästä ja löysimmekin helposti yhteisen näkemyksen siirtymisestäni Baronan palvelukseen. Helmikuun puolessavälissä 2019 minusta tuli virallisesti baronalainen.

Millaisten tehtävien parissa työskentelet?

Pääasiallisena toimenani tällä hetkellä on asiakkuudesta vastaavana toimiminen, asiakkuutena Wihuri Oy Aarnion kokonaisuus pääkaupunkiseudulla. Barona toimii asiakkaan kahdessa eri toimipisteessä, joissa suurimpina päivinä voi yhteensä olla töissä lähes 300 henkeä. Wihurin logistiikkakeskuksessa baronalaiset työskentelevät kaikissa sisälogistiikan tehtävissä, oman työnjohdon sekä päällikkötason alaisuudessa. Pitäjänmäen tukussa baronalaiset toteuttavat toimitusmyyntitilausten keräilyn sekä tavaran hyllytyksen, myöskin oman työnjohdon alaisuudessa. Tehtävässä vastuulleni kuuluvat rajapintatyöskentely asiakkaan suuntaan, erityisesti keskipitkän aikavälin suunnitelmissa ja kehityshankkeissa, sekä baronan päälliköiden esimiehenä toimiminen. Yhdessä päälliköiden kanssa pyrimme jatkuvasti kehittämään niin toimintaa, työkaluja kuin resurssien käyttöä. Työkaluista erityisesti on erityisesti nostettava esiin merkittävä kehitysloikka KPI mittareiden kehittämisessä sekä toteuttamisessa. Tämä ei olisi onnistunut ilman Barona Logistiikan BI ihmisiä ja tämän kehitystyön tuloksena olemme päässeet uuteen ulottuvuuteen tiedolla johtamisessa.

Pääasiallisen työtehtävän lisäksi olen viime kuukausina ollut mukana myös Varastopalveluiden WMS -järjestelmän kehityshankkeessa. Tämä projekti on hyvin moniulotteinen ja onkin ollut mielenkiintoista päästä näkemään miten Varastopalveluiden asiakkaille (sekä nykyisille että tuleville) pyritään luomaan mahdollisimman asiakaslähtöistä rajapintaa. Luonnollisestikaan projektissa ei voi unohtaa myöskään prosessien tehostamista, järjestelmävaatimuksia ja käytettävyyttä varastojen sisällä, itse käyttäjille. Varastopalveluiden lisäksi osallistun Barona Logistiikan erilaisiin kehityshankkeisiin, ohjausryhmätyöskentelyyn ja hieman uudempina tuttavuuksina myös konsultointi- sekä uusiasiakashankkeisiin.

Miltä näyttää tyypillinen työviikko?

Työviikkoni on tyypillisesti vahvasti kahtiajakoinen. Erilaiset tapaamiset haukkaavat ajastani merkittävän osan ja työni onkin melko liikkuvaa siirtyessäni eri lokaatioiden välillä tuon tuosta. Toisaalta ajankäytöllisesti merkittävä tekijä on myös sovittujen asioiden valmistelu, edistäminen sekä jatkuva kehityskohteiden etsiminen. Työssäni odottamattomiin tilanteisiin sopeutuminen näyttelee merkittävää roolia. Toki viikkoon kuuluu perusrungon muodossa jonkin verran tapaamisia eri sidosryhmien kanssa sekä raportointi velvoitteita. Merkittäviltä osin viikon ohjelmasta kuitenkin tyypillisesti muuttuu lennosta. Suunnitelmallinen ajankäyttö voi olla hetkittäin hyvin haasteellista. Keskittymistä vaativille töille on opittava ottamaan oma aikansa silloin, kun sopiva väli kalenterista löytyy. Asioiden priorisointi, oman itsensä johtaminen ja joustamiskyky ovat välttämättömyyksiä työssäni.

ja loppuun... Millaisiksi koet työmahdollisuudet "logsussa" (barona logistiikassa)?

Barona Logistiikan tarjoamat työmahdollisuudet vaihtelevat hyvin suuresti. Töitä on tarjolla eri pituisina, eri ympäristöissä ja eri maantieteellisillä alueilla. Uskon Baronan pystyvän tarjoamaan töitä hyvin erilaisille ihmisille ja erilaisiin tarpeisiin, oli kyse sitten staattisesta kokoaikatyöstä tai eri kohteissa tapahtuvasta satunnaisesta työstä… ja tietysti kaikkea näiden välistä. Kun mukaan otetaan vielä erilaiset työtehtävät varaston monialaosaajista erilaisiin esimies -ja toimistotehtäviin sekä mahdollisuudet rakentaa itselleen kehittyvää urapolkua, rupeaa valikoima olemaan niin suuri, että työpaikka on mahdollista löytyä lähes kenelle vain.

Itse olen ollut erittäin tyytyväinen ratkaisuuni ja uuden uran aukeamiseen Barona Logistiikalla. Nopeastikin vaihtelevat tilanteet, erilaiset ja erityyppiset työtehtävät antavat erinomaiset lähtökohdat toteuttaa ja kehittää itseään myös jatkossa. Homman kruunaa ennen kaikkea mahtava porukka, josta löytyy aina tukea, apua sekä sparraajia!

 

 

New call-to-action

 

Aiheet: LogistiikkasisälogistiikkaAjankohtaistaasiakaskokemusUlkoistaminenasiantuntijapalvelutvarastopalvelut

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New call-to-action