Palveluiden ulkoistaminen hankintajohtajan näkökulmasta [videosarja]

elisakuva2 (1)

Elisa ja Barona ovat toimineet palvelukumppaneina vuodesta 2005 saakka. Barona koosti kolmiosaisen videosarjan, jossa taustoitetaan yhteistyön syntymistä, annetaan näkökulmia ulkoistamiseen sekä keskustellaan nykypäivän hankintajohtajan toimesta. Videosarjassa haastateltavana Elisan eläköityvä hankintajohtaja Kauno Mattila. 

Kesän kynnyksellä 2018 halusimme Elisan ja Baronan yhteisissä yleisurheilukilpailuissa haastatella henkilöä, jolla on ollut merkittävä rooli Baronan kasvussa sekä erityinen vaikutus Baronan ulkoistusliiketoiminnan syntymiseen.

Syntyi kolmiosainen videosarja, jossa käsiteltiin seuraavia aiheita

  • Osa 1/3 Baronan ja Elisan yhteistyön aloittaminen vuonna 2005
  • Osa 2/3 Näkökulmia palveluiden ulkoistamiseen
  • Osa 3/3 Kokeneen hankintajohtajan TOP 5+1 vinkit hankintaorganisaation johtamiseen

 

Barona erottautui uutena ja tuoreena

Ensimmäisessä osassa muistellaan Baronan ja Elisan yhteistyön alkutaivalta. Videolla kerrotaan elävästi neuvotteluympäristöistä, neuvotteluista sekä ihmisistä, jotka omalla omistautumisellaan vaikuttivat sopimuksen syntyyn. Baronan vahvuudeksi nousi tuolloin nuoruus ja erilaisuus, vaikka Baronalla ei siinä vaiheessa ollut merkittäviä referenssejä. Niin ulkoistuksen tilaaja kuin toimittaja jakoivat ajatuksen siitä, että johdon, keskiportaan ja työntekijöiden tulee nähdä yhteinen suunta mihin ulkoistuksella ollaan menossa. 

"Ulkoistamisessa on kyse siitä, että kaksi tahoa yhdessä osaa tehdä paremmin kuin tilaaja yksin."

Videolla Tommi Lehtiniemen haastateltavana ollut Kauno laatii perusteet onnistuneelle kumppanuudelle. Kaunon mukaan perusteita ovat säännöllinen ohjausryhmätoiminta, jatkuva parantamisen trendi, toimittajalaadun mittaaminen ja reagointi sekä syvä luottamus toimijoiden välillä.

Ulkoistaminen lähtee ymmärtämisestä

Toisessa osassa syvennytään ulkoistamiseen. Kun ymmärretään tekijät, jotka tulevat vaikuttamaan ulkoistamisen jälkeiseen elämään, kyetään neuvotteluihin ja sitä kautta sopimukseen. Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyömalli rakentuu parhaiten silloin, kun ulkoistamisneuvotteluiden yhteydessä määritellään se yhteinen tavoitetaso, joka kumppanuudella halutaan yhdessä saavuttaa.

"Esimerkiksi asiakaspalvelun ulkoistamisessa tärkein lähtökohta tai mittari on loppuasiakastyytyväisyys. Hankinnan näkökulmasta on oleellista osata kertoa toimittajalle kaikki ulkoistamista koskevat näkökulmat ja tiedot." 

Viimeisessä osassa keskityimme Kaunon omaan uraan ja kysyimme häneltä asioita, mitä hän oli oppinut työelämänsä aikana. Kauno osasi nostaa esiin ominaisuuksia ja taitoja, mitä hän itse piti hankinnan ja tehtävän työn kannalta keskeisinä.  Jo ennen videosarjan tekemistä tiesimme Kaunon pian jäävän eläkkeelle yli 45 vietetyn työvuoden jälkeen, joten toimikoon tämä videosarja myös oodina Kaunolle hienosta työurasta sekä hänen vaikutuksesta Baronaan. 


Lataa tästä koko videosarja. Saat käyttöösi yli 20 minuuttia katsottavaa!

New call-to-action

Aiheet: AsiakaspalveluUlkoistaminen

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New call-to-action