Ota ajoissa koppi työntekijän alentuneesta työkyvystä

Ota ajoissa koppi työntekijän alentuneesta työkyvystä

 Työntekijän alentunut työkyky voi olla vaikea huomata, etenkin kasvokkain kohtaamiselle jää vähän aikaa. Tuloksen ja poissaolojen seuraaminen sekä keskustelu ja mahdollisesti myös yhteistyö työterveyshuollon kanssa ovat hyviä keinoja saada selville, miten työntekijä voi. 

Työntekijä yrittää usein peitellä työkykynsä alentumistaan työnantajalta viimeiseen asti. Jos työntekijä itse kertoo esimiehelle työkykynsä alentuneen, on tilanne usein jo päässyt huolestuttavan pitkälle. Kaikkien osapuolten kannalta on parasta aloittaa tilanteen selvittely mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Esimiehen kyky seurata alaistensa työkykyä monipuolisesti on avainasemassa. Tehtävä ei ole helppo, sillä esimiehellä on usein paljon muitakin kiireitä, eikä yksittäiselle alaiselle aina välttämättä riitä tarpeeksi aikaa.

"Mutta se vähäinenkin aika ihmisen kohtaamiseen antaa yleensä enemmän tietoa työntekijän hyvinvoinnista kuin monimutkaiset seurantajärjestelmät, jotka kaikessa tehokkuudessaan ovat kuitenkin rajallisia."

Työkyvyn heikkenemiseen voi viitata moni asia henkilön suoriutumisessa tai käyttäytymisessä. Jos työpäivät toistuvasti pidentyvät tai poissaolot lisääntyvät, on aiheellista selvittää tämän syytä ja etsiä ratkaisua yhdessä. Muutokset tunteen ilmaisussa, tiedollisissa toiminnoissa, motivaatiossa ja käyttäytymisessä voivat viestittää voimavarojen ehtymisestä, joka saattaa vaatia työterveyshuoltoon ohjaamista.

Miten Esimiehen tulisi seurata alaistensa työkykyä?

Tuloksen seuraaminen on tavallisin tapa seurata työssä selviytymistä ja siihen on olemassa mittarit. Jos tulos on hyvä, oletetaan, että henkilö ei ainakaan kovin huonosti voi.

Monet ihmiset kuitenkin pinnistelevät kaikin voimin täyttääkseen odotukset työpaikalla, vaikka jaksaminen vapaa-ajalla olisi jo nollissa. Jos esimies seuraa vain tulosta, näissä tapauksissa on odotettavissa romahtaminen ennemmin tai myöhemmin ja siitä voi seurata pitkä sairausloma. Myös hyvää tulosta tekevää on syytä seurata ja jututtaa; onko kyseessä työniloa pursuava hyvinvoiva henkilö, vai liian tunnollinen puurtaja, joka on ajamassa itseään loppuun?

Poissaolojen seuraaminen on tavallista ja tarpeellista. Yrityksessä on syytä tehdä perusteltu päätös siitä, miten poissaoloja seurataan ja missä vaiheessa niihin puututaan ja millä tavalla. 

Tehtyä päätöstä on myös oleellista noudattaa, eikä jättää ikävää hommaa tekemättä, jotta työkyvyn alentuminen ei jää huomaamatta ajoissa. 

Varhaisen tuen keskustelu on tilanne, jossa erilaisia työkykyyn liittyviä poikkeamia selvitellään. Koska tarkoitus on löytää ratkaisuja varhaisessa vaiheessa, voi keskustelu käsitellä mitä vain esimiehen tai alaisen huolenaihetta, jonka kuitenkin on liityttävä työhön. Helpointa on käydä keskustelu valmiin yrityksessä hyväksytyn kaavakkeen pohjalta – kuitenkin tilanteen mukaan soveltaen.

Esimiehelle keskustelu on erinomainen mahdollisuus päästä asian ytimeen. Lopputuloksen kannalta on oleellista, että keskustelu käydään rakentavassa hengessä ja samojen sääntöjen pohjalta koko henkilöstölle. On ikävä jos keskustelu käydään vain velvollisuudesta, eikä kumpikaan osapuoli ole oikeasti motivoitunut löytämään ratkaisua esillä olevaan ongelmaan. Tarkoitus on keskustellen löytää poikkeaman syy ja suunnitella sen mukaiset toimenpiteet. Jos työkyvyn alentumisen syynä epäillään olevan terveydentila, ohjataan henkilö työterveyshuoltoon. Keskustelu vaatii esimieheltä paljon ja sen harjoittelu esimerkiksi työterveyspsykologin ohjaamana on suositeltavaa.

Tukea myös esimiehelle

Yhteistyö työterveyshuollon kanssa antaa paljon tukea esimiestyöhön työkykyasioissa, jos asiantuntemusta osataan hyödyntää oikein. Terveydenhoitohenkilöstöä koskeva salassapitovelvollisuus on tiukka, eikä sairauksista voi puhua ilman asianomaisen lupaa. Työkyvystä ja sen tukemisesta on kuitenkin luvallista puhua ja parhaiten se onnistuu yhteisessä työterveysneuvottelussa.

Esimies voi edellyttää neuvottelun järjestämistä, jos on herännyt tarve selvittää terveydentilan vaikutusta työkykyyn. Ensin on hyvä olla yhteydessä työterveyshuoltoon, joka järjestää tapaamisen. Neuvottelussa tilannetta katsotaan kaikkien kannalta ja etsitään yhdessä toimivaa ratkaisua työkyvyn tukemiseksi.

Työkykyasiat eivät ole salatiedettä, vaan asioihin tarttumalla systemaattisesti on mahdollista löytää ratkaisu vaikeissakin tilanteissa.

Kirjoittaja Pirjo Östman työskentelee työterveyshuollon erikoislääkärinä Terveystalo Kampissa. 

Mikä neuvoksi, kun työntekijän mielenterveys ei kestä? (TABU)WEBINAARI 2.10.!

New call-to-actio 

Aiheet: TyöhyvinvointiHR

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New Call-to-action