Osaatko jo johtaa kaukaa ja kysyen? – Kooste Filosofian Akatemian ja Baronan webinaarista

itseohjautuvuusvaatiipaljon.jpg 

Kuinka johtaa yksiölöiden suoritumista ja työkykyä verkostoituvassa asiantuntijatyössä? Ei mikään helppo kysymys. Siksi siihen pureuduttiin webinaarissa, jonka vieraanksi saapui Filosofian Akatemian toimitusjohtaja Karoliina Jarenko. Baronan puolelta webinaarissa esiintyi HR & Financen toimialajohtaja Jaakko Alamäki. Karoliina ja Jaakko keskustelivat johtamisesta, rakkaudesta ja itseohjautuvuudesta.  

Jos haluat siirtyä suoraan webinaaritallenteeseen, pääset lataamaan sen tästä: 

New Call-to-action

Miksi yksilöt, verkostot ja juuri asiantuntijatyön johtaminen? Baronan järjestämässä Työkyvyn ja talouden forumissa vierailijat, jotka olivat HR-ammattilaisia ja yritysten ylintä johtoa, olivat kaivanneet näkemyksiä nimenomaan lisääntyvän asiantuntijatyön johtamiseen.

 Tämä kertoo, että webinaarin aihe on paitsi toivottu, myös tärkeä: asiantuntijatyön johtaminen on monelta osin haastavaa. 

Mukaan webinaariin kutsuttiin Filosofian Akatemia, sillä sen missiona on halu auttaa suomalaisia organisaatioita siirtymään uuteen maailmaan ja uuteen työhön. Siitä yhtenä esimerkkinä pari viikkoa sitten Filosofian Akatemian Karoliina Jarenko ja Frank Martela julkaisivat uuden teoksen, Itseohjautuvuus.

Webinaarin aihetta alettiin purkaa arjen ja rakkauden kautta. Mutta aivan aluksi määriteltiin, mitä on työ. Webinaarissa käytettiin Esko Kilven laatimaa työn määritelmää:”Työ on toisiaan tarvitsevien ihmisten vuorovaikutusta.”

 

 

TYÖ ON MUUTTUNUT – TEHTAISTA ASIANTUNTIJOIKSIUudessa työelämässä yksilöt menevät verkostoihin. Jaakko nosti esiin Tiedon henkilöstöjohtajan Hanna Reijosen Barona Forumissa esittämän kuvan, missä hyvin havainnollistettiin työn luonteen ja tekemisen muuttumista.

Reijosen kuva näytti miten ”laatikon” muotoisesta organisaatiosta on menty kohti sirpaleisempaa kokonaisuutta, missä loppuviimein työn tekeminen käytännössä muodostuu isoksi ympyräksi, jonka laitamilla oli pieniä ryhmittymiä.Aikoinaan vanhan ajan tuotantoprosesseja on ollut kannattava johtaa ylhäältä alaspäin ja keskitetysti. Ihmiset toimivat koneiston jatkeena ja johtaja on tietänyt miten koneet käyttäytyvät ja sitä kautta pystynyt johtamaan toimintaa. Nykyään suurempi osa työstä ei olekaan enää tehtaissa tehtyä, vaan työ on muuttunut luonteeltaan asiantuntijatyöksi.Asiantuntijatyö koostuu kohtaamisista. Itseohjautuvuus lisääntyy työssä, koska yksilöt ympäri maailmaa ovat yhteisen asian äärellä, yhteisiä ongelmia ratkaisemassa. Hyväksi erotteluksi termeissä Karoliina kertoi kirjassakin tehdyn määritelmän; Itseohjautuvuus on yksilöiden ominaisuus ja itseorganisoituminen on organisaatioiden ominaisuus.

 ”Itseohjautuvuus tarkoittaa sitä, että ihminen ottaa aivot ja sydämen mukaan työpaikalle.”

 

Itseohjautuvuutta ja itseorganisoitumista kannattaa vahvistaa siksi, että saamme tällöin kaikkien työntekijöiden aivot käyttöön. Esimerkiksi verkostoissa tämä on vähintäänkin suotavaa, sillä verkostoissa ei usein ole nimettyä esimiestä. Esimerkkejä löytyy ääripäistä aina IT-alan yrityksistä perinteisiin organisaatioihin.

JOHTAJUUS JA IHMISEN PSYKOLOGISET PERUSTARPEET
Perinteisen johtajuudesta puhuttaessa webinaarissa todettiin johtamisen luonteen muuttuvan yhdessä työn luonteen kanssa. Ihmiset tarvitsevat edelleenkin heitä, jotka mahdollistavat ja tukevat työn tekemisessä, mutta tärkeintä johtamiselle on suunnan näyttäminen. Johtajuus muuttuu enemmän ”hengen luomiseksi” ja kaikki voivat tuottaa itse johtajuuteen tarvittavia asioita, jaetusti.Yrityksillä on johtamisessa oma kypsyystasonsa. Monet itseorganisoituvat yritykset ovat ketteriä ja osaaminen siellä on kovalla tasolla, mutta kaikki johtajuuteen tarvittavat asiat voidaan tuottaa kussakin yrityksessä omalla tavalla. Kaikki eivät ole samanlaisia ja ”kukin taklaa tyylillään”, kuten Karoliina kiteytti. Olennaisinta on löytää oma ja sopivin vaihtoehto sen hetken tilanteeseen.

 ”Ihmisen psykologiset perustarpeet: vapaus, virtaus ja vastuu.”

 

Itseohjautuvuus ei tarkoita sitä, että työntekijät tekevät mitä lystäävät. Itseohjautuvat ihmiset tekevät asioita yhdessä ajatellen ja tällöin työtä manageroidaan yhdessä. Yksilötasolla ihmisillä pitää olla psykologiset perustarpeet kunnossa, jotka tyydyttäessään luovat ihmiselle hyvinvointia. Ihminen on rakennettu sillä tavalla, että ihmistä vetää puoleensa toiminta, missä nämä perustarpeet tyydyttyvät. 


 

MITEN JOHTAA ASIANTUNTIJAVERKOSTOJA?

Verkostotyyppisissä organisaatioissa vastuu omasta sekä muiden työstä kasvaa. Esimies voi olla ”kaukana” työstä ja tällöin jokaisen vastuu on katsoa ympärillä olevia ihmisiä. Yritysten sisällä on tärkeää määritellä, missä ihmisten pitää olla itseohjautuvia ja samalla kenties poistaa turhia esteitä matkan varrelta. Fasilitointi on esimiehille uusi opeteltava taito ja he toimivat avainasemassa organisaatioiden siirtymisessä kohti itseohjautuvaa mallia.

 ”Esimies suu suppuun. Älä anna enää vastauksia vaan kysy.”

 

Samaan aikaan yksilöltä vaaditaan enemmän ja enemmän. Yhteisöllisten metataitojen merkitys kasvaa ja niitä ovat muun muassa tavoitteiden seuranta, varhainen välittäminen, aikataulutukset. Kysymyksiä riittää ratkottavaksi, kuten vaikkapa ”miten rakennetaan ilmasto, joka ruokkii uskallusta ja jokaiselle saadaan sellainen olo, että hän saa hyväksyntää."

Kasvavan itseohjautuvuuden vastapainoksi tarvitaan rakkautta ja psykologista turvaa. 

Uusi johtaminen on valmentamista, kulttuurin rakentamista ja keskustelua. Keskustelukulttuurin luominen johtaa automaattisesti siihen, että kaikista tulee aktiivisia ja osallisia.

Maalataan skenaario: jos hevoselta ottaa ohjakset yhtäkkiä pois, se pysähtyy. Tämän esimerkin kautta voimme todeta, että itseohjautuvuuteen kannattaa pyrkiä maltillisin baby-stepein.  

BABY-STEPIT ITSEOHJAUTUVUUTEEN

1) Määrittele, miten haluamme olla itseohjautuvia?

2) Kysy, miksi emme nyt ole itseohjautuvia?

3) Vahvista yksilöiden itsensä johtamisen taitoja

4) Sparraa esimiesten kanssa

5) Kehitä yhteisöllisiä metataitoja

6) Muuta omat rakenteet tukemaan yhdessä itseohjautuvuutta

Voit lukea myös Karoliinan pidemmän tekstin askeleista kohti itseohjautuvuutta tai hyvän artikkelin Futuricen itseohjautuvuudesta viime viikolta.

Tästä pääset lataamaan webinaaritallenteen, josta tämä kirjoitus oli koonti: 

New Call-to-action

 

Aiheet: TyöhyvinvointiTulevaisuuden työHR

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New Call-to-action