Oikea-aikaisella asiakaspalvelulla ulosmittaat myynnin potentiaalin

Myynnin potentiaalin ulosmittaaminen oikea-aikaisella asiakaspalvelulla_blogikuva

Asiakkaiden odotukset heidän ostamiaan palveluita ja tuotteita kohtaan ovat kasvaneet. He haluavat saada palvelua juuri heille sopivaan aikaan heidän haluamallaan tavalla. Oikea-aikaisella asiakaspalvelulla pystytään luomaan mahdollisuuksia lisämyynnille, joka palvelee asiakasta ja ulosmittaa yrityksen myynnin potentiaalin.

Yksinkertaisimmillaan se on myyntitapahtuman yhteydessä tehtävää lisäkauppaa mutta parhaimmillaan se on pitkäjänteistä asiakaspalvelun kehittämistä, joka parantaa asiakastyytyväisyyttä. Lisämyyntipotentiaalin ulosmittaamisessa on mietittävä, miten uudistutaan asiakkaan silmissä. Tähän tulee hyvä mahdollisuus, kun palvelua tarjotaan asiakkaille sopivaan aikaan. Kuluttajat ovat myös siirtyneet tekemään ostoksiaan verkossa ilta- ja viikonloppuaikaan, joka tarkoittaa, että asiakaspalvelunkin on oltava auki kyseisenä aikana.  

Olemassa olevaan asiakaskuntaan tehty lisämyynti on tehokas tapa kasvattaa myyntiä.

Verkko-ostaminen on lisääntynyt tasaisesti viime vuosina. Postin ja Matkahuollon mukaan pakettimäärät ovat olleet kasvussa alkuvuoden 2020 verrattuna vuoteen 2019. Koronan myötä vauhti on vain kiihtynyt ja ihmiset ovat siirtyneet tekemään ostoksiaan verkkokauppoihin. Verkko-ostamista ovat lisänneet varsinkin 18-34-vuotiaat, joiden verkkokauppakäyttäytyminen on muutenkin aktiivisinta. Myös vanhemmissa 65-79-vuotiaiden ikäryhmässä, joka käyttää verkkokauppaa vähiten, verkko-ostaminen on lisääntynyt 12 prosenttia. (lähde: yrittäjät.fi)

Asiakaspalvelun laajennetut aukioloajat antavat asiakkaille mahdollisuuden olla yhteydessä yritykseen heille sopivaan aikaan, jolloin he myös ovat vastaanottavaisempia käymään läpi tarpeitaan ja odotuksiaan. Tämä tarjoaa yritykselle oivan mahdollisuuden kartoittaa asiakkaan potentiaalia ja luoda lisämyyntiä. Asiakaspalvelun kehittämisellä ja laajennetuilla aukioloajoilla pystytään luomaan kannattavaa lisämyyntiä varsinkin verkossa, jossa ihmiset mielellään asioivat normaalien toimistoaikojen ulkopuolella.

Viimeisen viiden vuoden aikana tarve asioida ilta-aikaan on lisääntynyt merkittävästi.

Baronallakin olemme huomanneet viimeisen viiden vuoden aikana, että tarve asioida ilta-aikaan on lisääntynyt merkittävästi. Asiakaskontakteja on ollut enemmän, jolloin asiakaspalvelun laajennetuilla aukioloajoilla on saatu enemmän asiakkaita kiinni, mikä on tuonut lisämyyntiä. Olemme huomanneet, että varsinkin klo 17-20 on kiireinen aika asiakaspalvelussa, koska kuluttajat haluavat asioida joustavasti omalta kotisohvaltansa. Enenemissä määrin kuluttajat odottavatkin voivansa asioida ilta-aikaan, jolloin heillä on myös aikaa keskittyä palveluun.

Laajennetuilla aukioloajoilla voi saada paljon hyvää aikaiseksi. Asiakkaat ovat tyytyväisempiä palveluun, jolloin he myös helpommin jatkavat asiointiaan yrityksen kanssa. Heidän asiakastyytyväisyytensä kasvaa ja asiakas on valmis keskustelemaan yrityksen muista palveluista, joka on aina mahdollisuus lisämyyntiin. Näin luodaan asiakasuskollisuutta ja tarjotaan asiakkaalle yhä syvempää yhteistyötä sekä kasvatetaan brändille lisäarvoa.

Kiinnostaako sinua ja yritystäsi laajentaa palvelunne aukioloaikoja kustannustehokkaasti? Laske tästä paljonko tarpeidenne mukainen palvelu kauttamme kustantaisi:

 

 

Aiheet: Asiakaspalvelub2bUlkoistaminencustomer experience

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

CTA_24/7 Kohtaamiset -palvelu