Nuorille vastuullinen työelämästartti

Minnan-bloginosto-kesakuu-Barona

Nuoret tarvitsevat monipuolisia kokemuksia työelämästä, jotta mahdollisimman moni heistä voi löytää itselleen mieleisen opiskelu- ja työpaikan. Mitä varhaisemmassa vaiheessa nuoret saadaan sitoutettua työelämään ja kartutettua heidän työelämätaitojaan, sitä epätodennäköisemmin he ajautuvat syrjäytymisen polulle ja sitä varmemmin he ovat helpottamassa myös jatkuvasti kasvavaa osaaja- ja työvoimapulaa.

Nuoret ovat tulevaisuuden työntekijöitä

Juuri julkaistu EVAn analyysi Krooninen potilas  tuo esiin yli 1000 suomalaisen yritysjohtajan huolen, että yksi merkittävä kilpailukyvyn este on osaavan työvoiman saanti. Me todistamme päivittäin omassa toiminnassamme, että yhä useampi toimiala tehtävästä riippumatta kärsii osaajapulasta.

"Ei löydy helposti sen enempää korkeaa koulutusta edellyttäviä erikoisasiantuntijoita kuin suorittavampaa työtä tekeviä teollisuuden alan ammattilaisia."

Syitä tähän on useampia, mutta keskittyisin haasteeseen, jonka ratkaisemiseksi meillä on jo olemassa paljon hyviä keinoja, mutta jostain syystä toteutus ontuu. Nuorten työllistämisen ja työelämästarttien tarjoamisen pitäisi olla arkipäivää yrityksissä, mutta silti meiltä tippuu kyydistä joka vuosi tuhansia nuoria, jotka eivät ole missään vaiheessa päässeet mukaan työelämään. Missä nämä tulevaisuuden tekijät ovat olleet, kun esimerkiksi kesätyöpaikkoja on jaettu? Vai ovatko he koskaan edes saaneet sitä ensimmäistä mahdollisuutta näyttää osaamistaan ja innostustaan?

Ensimmäisen työkokemuksen valtava voima

Ensimmäisellä työkokemuksella jo TET-jaksosta alkaen, on valtava vaikutus siihen, miten nuori jatkossa suhtautuu työelämään ja eri alojen mahdollisuuksiin tarjota työtä. 

Ei varmasti tule yllätyksenä, että nuorten työelämäodotuksia tutkittaessa, peräti 78 % koki työnsä merkitykselliseksi ja tärkeimpänä tähän liittyvinä tekijöinä mainittiin

  • mahdollisuus vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen
  • esimiehiltä ja työkavereilta saatu palaute
  • työssä onnistuminen ja kehittyminen.

"Tämän perusteella ainakaan perehdytys ei saa epäonnistua, tai esimies ja työkaverit jättää pulaan. Ja niitä työpaikkojakin pitäisi pystyä tarjoamaan nykyistä enemmän alle 18-vuotiaille esimerkiksi teollisuuden puolella."  

Yritysten tulisikin nähdä nuoret työntekijät investointina tulevaisuuteen  ja oman kilpailukyvyn varmistamiseen. Nuorten tulevaisuusraportti 2019:sta mukaan nuoret suhtautuvat positiivisesti työelämää kohtaan ja peräti 86 % uskoo löytävänsä oman paikkansa työelämässä. Valtava määrä innostusta ja potentiaalia valmiina otettavaksi käyttöön. Liikkeelle voi lähteä vaikka osallistamalla nuoret itse luomaan heidän näköistään työelämää, mistä hyvänä esimerkkinä Nuori mieli työssä -ohjelma.

"EI NIIN KIINNOSTAVAT" -TYÖPAIKAT ja toimialat 

Uuteen hallitusohjelmaan on kauniisti muotoiltu:

"Nuoret ovat huolissaan elämän edellytyksistä maapallolla ilmastonmuutoksen keskellä, mutta myös omista koulutus- ja työmahdollisuuksistaan yhä epävarmempien työmarkkinoiden maailmassa. Haluamme rakentaa lapsiystävällistä Suomea, jossa on hyvä käydä koulua, tehdä työtä ja perustaa perhe. Haluamme varmistaa, että jokaisella nuorella on mahdollisuus opiskella, osallistua ja toteuttaa unelmiaan."

Viisaita sanoja, joiden pitäisi johtaa siihen, että esimerkiksi alakohtaisiin koulutuksiin löytyisi riittävästi 
hakijoita. Että ala kuin ala voisi olla sopiva nuorelle, jos vain oma motivaatio ja asenne ovat kohdillaan. Että on ihan yhtä tavoiteltavaa toimia raksan työmaapäällikönä kuin tehdä rahaa omalla Tube-kanavalla." 

"Nuoret tiedostavat ympäristön ja yhteiskunnan muutokset herkemmin kuin koskaan ja voivat kokea ymmärrettävästi epävarmuutta tulevaisuutensa suhteen. Pidetään siksi yhdessä huolta, että jokaiselle nuorelle tarjoutuu mahdollisuus päästä näkemään, mitä työelämä voi heille parhaimmillaan tarjota niin trukkikuskina kuin koodarina."


Barona työllistää tänäkin kesänä tuhansia nuoria mm. kaupan, asiakaspalvelun, ravintola-alan, teollisuuden, rakennuksen ja varastotyön tehtävissä.

New call-to-action

Aiheet: Työelämän taidotTyötraineri

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New call-to-action