Kuinka moni meistä on joka työpäivä parhaimmillaan?

Nuori_mieli_tyossa (1)

Kuvituskuva: S-ryhmä / Lari Lappalainen ABC Lohja 2018
Barona on mukana S-ryhmän kolmivuotisessa Nuori Mieli Työssä - yhteistyöhankkeessa (ml. työeläkeyhtiö Elo). Hankkeen aikana Barona on teettänyt omien vuokratyöntekijöiden keskuudessa tutkimuksen kaupan alalla työskentelystä. Miten vuokratyöntekijä Santtu Toivianen kokee oman ja muiden vuokratyöntekijöiden roolin ja vastuun vaihtuvassa työympäristössä? Mitä tarkoittaa kun oma työpaikka saattaa vaihtuu joka päivä?

Jalkapalloa aktiivisesti harrastava Santtu mieltää vuokratyön sopivan täydellisesti hänelle, sillä urheilu vie leijonanosan Santun vapaa-ajasta. Kuluneen neljän vuoden aikana Santtu on työskennellyt vuokratyöntekijänä muuttohommissa, keikkatöissä ja nyt viimeiset kaksi vuotta kassatyöntekijänä S-ryhmän eri vähittäiskaupoissa, ympäri pääkaupunkiseudun. Santtu alkaa olemaan jo tottunut siihen, että lähes joka päivä hänellä on edessään uusi työpaikka ja uudet työkaverit. 

"Opiskelijana ja urheilijana vuokratyö antaa mahdollisuuden harrastaa ammattimaisesti ja pystyn vaikuttamaan omiin työaikoihin siinä määrin, että treeneistä ei tarvitse olla koskaan pois."

Santtu pompahti esiin tuhansista vuokratyöntekijöistä silloin, kun S-ryhmän toimesta alettiin tutkimaan nuorten työntekijöiden työviihtyvyyttä -ja hyvinvointia Nuori Mieli Työssä - ohjelman mukaisesti. Santtu sai vastuun auttaa Nuori Mieli Työssä- kyselyn kysymysten laatimisessa vuokratyöntekijöiden keskuudessa. Osallistuminen hankkeeseen oli Santulle itsestäänselvä, sillä hän koki pystyvänsä vaikuttamaan sitäkin kautta asioihin ja saada aikaan entistä parempaa työelämää.

 

Mistä työntekijöiden eri kokemukset johtuvat?

Vaikka vuokratyön tekeminen on jossain määrin yksilön oma valinta, kyselyssä kävi ilmi, että ns. vakituiset työntekijät ja vuokratyöntekijät kokivat päivittäiset johtamisen käytännöt ja työskentelyn eri tavalla. Santun mukaan kyselyiden eroavaisuudet selittyvät suurelta osin sillä, että vuokratyöntekijät vaihtoivat päivittäin uuteen työympäristöön ja sen vuoksi halusivat voittaa aina uudestaan ja uudestaan uusien työkavereiden -ja yhteisöjen luottamuksen. Tätä kautta vuokratyöntekijät oppivat motivoitumaan joka aamu työhönsä. Edellisessä työympäristössä ansaittu luottamus ei automaattisesti kulkenut yksilön mukana uuteen paikkaan.

"Harvemmin halusin myöhästyä töistä, sillä koin sillä olevan vaikutusta myös muihin vuokratyöntekijöihin ja heidän kohteluun."

Vuokratyöntekijöiden viihtyvyyteen vaikuttivat olennaisesti kaksi asiaa: oma osaaminen ja toimintaympäristö. Mikäli vuokratyöntekijä koki osaavansa esimerkiksi kassatyöskentelyn vähintäänkin hyvin, hänen ei tarvinnut murehtia enää kuin työympäristöstä. Osaamisesta kumpuava itsevarmuus auttoikin vuokratyöntekijöitä sopeutumaan aina vain paremmin uuteen työympäristöön, kuten Santunkin kohdalla yleensä tapahtui.

Myöhemmin työntekijän itsevarmuus omaan osaamiseen näkyi mm. rohkeutena tuoda uusia näkökulmia ja parannusehdotuksia omaan työpaikkaansa. Luottamus synnytti vuokratyöntekijöille varmuutta jakaa oppejansa uuden työympäristön toimintaan. Niistä osattiin olla kiitollisia kauppojen puolella.

"Vuokratyöntekijät näkevät paljon erilaisia kauppoja ja toimintaympäristöjä ja pystyvät reflektoimaan näkemäänsä aina suhteessa uuteen ympäristöön. Juuri tämä tieto koetaan S-ryhmän puolella erittäin tärkeäksi!"

 

S-ryhma_Nuorimielityossa

 


Lähijohtaminen kaupassa ja arjessa

Vuokratyöntekijöiden perehdyttäminen tapahtui monesti työkavereiden kesken, mikä oli Santun mukaan täydellinen tapa oppia. Toinen työkaveri saattoi seurata uuden työntekijän työskentelyä kassalla sekä kertoa hänelle tauoista ja työpaikan toimintatavoista. Tehdyssä Nuori Mieli Työssä - kyselyssä nuorten odotukset liittyivät paljon työyhteisöön. Hyviä työkavereita haluttiin ja johtamisen täytyi olla kunnossa.

Santun mukaan kyselyssä esiin nousseet vuokratyöntekijöiden huonommat kokemukset perehdyttämisestä johtuivat varmasti johtamispuutteesta. Vuokratyöntekijät eivät välttämättä ehtineet sisäistämään työvuoronsa aikana, kuka hänen lähiesimies oli tai kenelle vuokratyöntekijä kykeni kertomaan pienimmätkin murheet. Uudet vuokratyöntekijät eivät myöskään halunneet vaivata pienillä kysymyksillään omia työkavereita.

"Santtu valoi uskoa hypätä uuteen ympäristöön omalla asenteella ja tarmokkuudella. Sitä kautta pystyi vaikuttamaan oman työpäivän kulkuun."

Vastauksena siihen, miten vuokratyöntekijöiden perehdyttämiseen pystyttäisiin panostamaan, Santtu kertoi selkeiden ohjeiden ja toimintatapojen olevan yksi ratkaisu. Jokainen kauppa paini kuitenkin jossain määrin omien haasteiden ja paikkaan sidottujen toimintatapojen parissa, jolloin myös ohjeiden oli syytä olla kuhunkin työympäristöön räätälöidyt.

Samalla Santtu toivoi esimiesten ja työyhteisöjen panostavan sisäiseen koulutukseen siinä määrin, että jokainen S-ryhmän oma työntekijä saisi neuvoja kohdata vuokratyöntekijän. Tällöin koulutuksissa annettaisiin suoria vastauksia, miten ottaa vuokraryöntekijä mukaan oman tiimin toimintaan - vaikka kyse olisikin yhdestä päivästä.

Merkittävinä työmarkkinatoimijoina S-ryhmällä, Elolla ja Baronalla on mahdollisuus vaikuttaa laajasti nuorille muodostuvaan kokemukseen työelämästä, sekä työssä jaksamiseen ja työkykyisyyteen pitkällä tähtäimellä - katso B-Talk: Nuori Mieli Työssä.

Nuori_mieli_työssä

 

Aiheet: TyöhyvinvointiTuottavuusTyöntekijä

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

Nuori_mieli_työssä