Modernin aikakauden myyjiä koulutetaan yhdessä yritysten kanssa

Modernin aikakauden myyjiä koulutetaan yhdessä yritysten kanssa 

Vieraskynätekstissään Tampereen ammattikorkeakoulun myynnin yliopettaja Pia Hautamäki kertoo myynnin kouluttamisesta. Hän oivalsi oman uransa alkuvaiheilla, että harvassa paikassa puhuttiin myynnistä, vaikka myyntiä tarvitaan kaikkialla. Pia iloitsee kasvaneesta myynnin arvostuksesta, mikä näkyy esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulun suurissa hakijamäärissä myynnin tutkintokoulutukseen. 

Tampereen ammattikorkeakoulussa myyntiä opiskellaan käytäntö edellä myynnin teoriaa hyödyntäen. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskeluissa tehdään yhteistyötä yritysten kanssa, jolloin opintopisteitä saadaan myös yritysten myynnin kehittämisen kautta. Yritykset antavat omat caset opiskelijoiden työstettäväksi ja näin ollen opiskelijat saavat alustan harjoitella ja treenata omia myyntitaitojaan.

Tällä hetkellä meillä opiskelee myyntitutkintoon noin 75 myynnin tradenomiopiskelijaa ja 26 myynnin maisteriopiskelijaa. Lisäksi myyntiä opiskellaan Y-kampuksen kautta kaikissa Tampereen korkeakouluissa, yliopistossa, teknillisessä yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Opiskelijat kokevat opiskelun mielenkiintoiseksi ja merkitykselliseksi, koska heillä on mahdollisuus antaa yrityksille oivalluksia ja kehittää uusien oppien kautta heidän myyntiään. Näin ollen kumppanuudesta hyötyvät myös yritykset, jotka saavat opiskelijoiden kautta näkemyksiä ja uusia toimintatapoja omaan toimintaansa. Tällä hetkellä meillä toimii yli 20 myynnin yrityskummia tässä tehtävässä
.

"Opiskelijat pääsevät oikeiden asiakkaiden kautta aitoihin myyntitilanteisiin."

 

Yhtenä tärkeänä opiskelijoiden tehtävänä on asiakasrajapinnan tutkiminen, joka auttaa yrityksiä ymmärtämään, miten asiakkaiden vaatimukset ja sitä kautta myynnin tulisi muuttua. Yksi tyypillinen case on esimerkiksi kartoittaa yrityksen tapa tehdä myyntiä ja rakentaa yritykseen avuksi malli myynnin muuttamiseksi asiakkaan ostamista palvelemaan.

 

MODERNIN MYYNNIN PERIAATTEET

Olemme opiskelijoiden kanssa huomanneet, että työelämässä haetaan paljon myynnin ja markkinoinnin yhdistäjiä. Kokemuksemme mukaan pystymme konkreettisesti auttamaan yrityksiä tässä muutoksessa ja meitä kuunnellaan. Täytyy myös todeta, että opiskelijamme eivät ole ihan keltanokkia aloittaessaan, vaan usea käy töissä opiskelun ohessa. Moni toimii esimerkiksi B2C-puolen myyjänä, ja hakevat lisää osaamista ja uralla etenemismahdollisuuksia opiskellessaan B2B-myyntiä.

"Asiakas-casejen kautta työnantajat ovat huomanneet, että korkeakoulut tuottavat toden totta hyviä modernin aikakauden myyjiä"

Modernissa myynnissä ja ostamisessa on tapahtunut iso muutos. Isossa kuvassa nuoret ymmärtävät modernin myynnin olevan heille ominaista. Tietoisuus modernin myynnin mahdollisuuksista on varmasti kantautunut laajasti, mikä näkyy esimerkiksi hakijamäärissä. Olemmehan maailman mittakaavassakin aika uniikkeja, sillä kovin monessa muussa maassa ei voi tällä tavalla opiskella vaativaa yritysten välistä myyntiä. Olemme ylpeitä siitä, että pystymme luomaan mielettömiä urapolkuja, jotka toimivat inspiraationa muillekin.

 

Tuleva salesday hyvänä esimerkkinä

Yksi konkreettinen asia tekemistämme asioista on 9.3.2018 järjestettävä SalesDay (mukaan mahtuu vielä!) Tämän viikon perjantaina pidettävässä tapahtumassa kohderyhmänä ovat tulevaisuuden opiskelijat, mutta myös modernin myynnin osaajat ja myynnistä ja opiskelijoistamme kiinnostuneet yritykset. Koska Tampereella rakennetaan Euroopan vaikuttavinta myynninkeskittymää ja osaavin modernin myynnin osaajien kouluttaja, myös SalesDay tehdään opiskelijoiden voimin.

Roolit ja tiimit on jaettu opiskelijoiden intohimojen mukaan ja teoriassa opittua päästään ihan konkreettisesti harjoittelemaan. Esimerkiksi myynti, markkinointi ja viestintä on opiskelijoidemme käsialaa. Esimerkiksi Linkedin- ja Facebook-mainonta on monelle yritykselle uusi asia. Meillä opiskelijat ovat SalesDayhin liittyen harjoitelleet sitäkin!

Vuoden 2019 alusta Tampereen korkeakoulut liittyvät yhdeksi isoksi korkeakoulukonserniksi. Tampere mielletään hyväksi opiskelijakaupungiksi ja haluamme saada lähes 40 000 opiskelijasta entistä enemmän opiskelijoita myynnin pariin. Vahvuutemme on, että kun yritykset pääsevät työskentelemään huippumyyjiemme kanssa jo opintojen aikana, on heidän sen jälkeen paljon helpompaa myös valita itselleen heille sopivimmat tulevaisuuden kasvun rakentajat.

Jos sinua alkoi kiinnostamaan verkostoituminen kanssamme, nyt on hyvä heti ilmoittautua mukaan tulevan perjantain 9.3. maksuttomaan SalesDay-tapahtumaan. Tapahtuman teemana on Digimyynti asiakkaan aikakaudella ja paneelin aikana laitetaan esimerkiksi Hifistudion yritysmyynti kuntoon. Tule sinäkin kuulemaan miten - imoittaudu täältä mukaan!

Oma urani on aina ollut myynnin varassa ja näyttää siltä, että myynnin parissa se tulee jatkumaankin. En ole koskaan rakentanut mitään ennakkoluuloja myyntiä kohtaan. Enkä ole myöskään aina tiennyt siitä niin paljon, mitä tänään tiedän. Myynnissä parasta on se, että saan työskennellä yhdessä tiimin kanssa ja vaikuttaa asioihin. Voin sanoa, että myynnissä taivaskaan ei ole rajana. Modernin myynnin opiskelu antaa valmiudet mihin vain.


Kirjoittaja KTT Pia Hautamäki on arvostettu puhuja myynnin ja myynnin johtamisen aihealueista. Hänellä on reilu 20 vuoden kokemus yritysten välisestä myynnistä ja myynnin johtamisesta. Pia vastaa myynnin yliopettajana myyntiosaamisen tradenomikoulutuksista ja ylemmästä kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen koulutuksesta Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Pia oli Baronan vieraana puhumassa modernista myynnistä.

New Call-to-action 

Aiheet: MyyntiKoulutus

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New Call-to-action