Miten varmistaa eettisyys osana kansainvälistä rekrytointia

Bloginostokuva-Elina-Koskela

Vielä vuoden alussa yhä useampi yritys pohti aktiivisesti rekrytointien laajentamista kansainvälisille markkinoille. Osaajapula Suomessa tuntui pahenevan lähes joka alalla. Juuri nyt olemme maailmanlaajuisen pandemian kourissa, eikä kansainvälinen rekrytointi tunnu yhtä ajankohtaiselta, mutta samaan aikaan moni yritys on vakuuttunut siitä, että tarve kansainväliselle työvoimalle voi jopa patoutua entistä suuremmaksi. Samalla olisi hyvä muistaa eettisten toimintaperiaatteiden noudattaminen, kuten Baronan kansainvälisen rekrytoinnin kokenut asiantuntija Elina Koskala nostaa esiin.

EETTISYYDEN VARMISTAMINEN ON MYÖS REKRYTOIJAN AMMATTITAITOA

Meillä Suomessa joudutaan aika harvoin miettimään rekrytoinnin eettisyyden kysymyksiä, koska meille asia on enemmän tai vähemmän itsestään selvää. Samalla me tiedostamme sen tosiasian, ettei maailma todellakaan ole täydellinen, ja mitä kauemmas rakkaasta Pohjolasta menemme, sitä todennäköisemmin rekrytointiin voi liittyä ilmiöitä, joilla ei ole eettisyyden kanssa mitään tekemistä.

"Eettisyyden varmistaminen on erityisen tärkeää silloin, kun rekrytoinnissa avustaa jossain sen vaiheessa jokin kolmas taho."

On ihan tavallista, että Euroopan ulkopuolella työnhakijalta peritään korvausta ao. palvelusta (vrt. viimeaikainen uutisointi ukrainalasista kausityöntekijöistä), jopa siinä määrin, että sen puuttuminen voi jopa herättää epäluuloja. Usein korvaus voi olla vaikka tulevan työsuhteen kuukauden palkan suuruinen summa, minkä hankkiminen hakijalle vaatii usein velan ottoa, joka sitten katetaan lähettämällä palkasta rahaa ko. toimijalle. Näinhän ei tietenkään eurooppalaisesta näkökulmasta saa olla vaan kaikki rekrytoinnin kulut tulee kattaa rekrytoijan toimesta.
Vaikeaksi asian tekee se, etteivät kaikki toimijat aina avoimesti kerro näin toimivansa, ja joskus rekrytointimaksu voi olla piilotettuna esimerkiksi kulttuurivalmennukseen tai muuhun koulutukseen.

"Toiminnan läpinäkyvyys ja mahdollisuus auditoida prosessin kaikki vaiheet ovatkin ensiarvoisen tärkeitä toteutettavaksi niin käytännössä kuin jatkuvalla prosessilla."

”Perinteisen rekrytointipalkkion” perimisen lisäksi olemme törmänneet myös tilanteeseen, jossa rekrytoidulta henkilöltä on vaadittu sitoumus pysyä saman työnantajan palveluksessa tietty aika tai korvata lähteminen maksamalla kohtuuttoman suuri summa rahaa.

Hyvällä ja luotettavalla kumppanilla on asiat todistetusti kunnossa

Me Baronalla haluamme varmistaa eettisyyden toteutumisen kokonaisuutena, monesta näkökulmasta ja olemme tehneet sen eteen töitä vuosia. Tästä osoituksena mm. ILOn 2013 myöntämä tunnustus ”Decent Work Across Borders -hankkeessa”  silloiselle Opteamille, josta myöhemmin tuli osa Baronaa.

"Eettisyys ja vastuullisuus tulee aina varmistaa kolmelta suunnalta, ja sen tulee huomioida toiminnan kolme osapuolta; yksilö, yritys ja yhteiskunta."

Työnhakijan näkökulmasta on ilman muuta varmistettava, ettei kukaan missään vaiheessa peri häneltä mitään erillisiä maksuja palveluista. Tämän lisäksi meidän tulee varmistua siitä, että henkilö ymmärtää työtehtävän laadun ja on itse valmis pitkällä aikavälillä siihen sitoutumaan. Voidaan kysyä, kuinka kestävää on rekrytoida opettaja siivousalan tehtäviin? Henkilöllä itsellään on hyvinkin todennäköisesti ajatuksena aloittaa siivoojana ja edetä myöhemmin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tämän toteuttaminen käytännössä voi Suomessa olla erittäin vaikeaa, jopa mahdotonta, mikäli polkua ei ole mietitty ja sitä tueta jo alusta alkaen.

EETTISYYS = VASTUULLISUUS = HYVÄ TYÖNANTAJAMAINE

Yhteiskunnallisesti vastuullisuus tarkoittaa lähtömaan kannalta sitä, ettemme järjestelmällisesti houkuttele mistään pois sellaisen ammatin edustajia, joista ao. maassa on itsellään pulaa. Yksittäiset, henkilön omaan elämäntilanteeseen perustavat valinnat ovat tottakai tästä irrallisia, eikä niitä tule missään tapauksessa tuomita.

Yrityksen näkökulmasta rekrytointi tulee olla ammattimaista, ja sen tulee vastata yrityksen tarpeeseen.

"Yrityksen työnantajamielikuva voi saada isonkin kolauksen jo yhdestä epäeettisestä tapauksesta, vaikka yrityksellä itsellään olisi hyvät ja vilpittömät tarkoitusperät." 

Varmaa on, että kun pandemia maailmalla alkaa helpottaa, tulee kansainvälisen rekrytoinnin kysyntä kasvamaan. Me Baronalla teemme osaltamme kaikkemme, jotta tällaiset rekrytoinnit toteutuvat eettisesti kaikkia osapuolia kunnioittavasti ja kestävästi.


Barona Relocation - lue lisää

Aiheet: TyöelämäAjankohtaistaVastuullisuusKansainvälinen rekrytointiVastuullinen työnantaja