Luovien osaajien poolista apua lyhyt- ja pitkäkestoiseen tekijäpulaan

Barona Luova  osaajapooli

Markkinoilla on kohtaamisongelma - paljon tekemätöntä työtä ja toisaalta tekijöitä, joilla työtä ei tarpeeksi ole. Moni organisaatio tuskailee, kun avainosaaja sairastuu, tiettyä osaamista ei ole tai kun töitä ei ole riittävästi osaajan palkkaamiseksi itse yritykseen.

Kaikki organisaatiot tarvitsevat hyvää viestintää ja näkyvyyttä toimintansa turvaamiseksi ja siksi olemme Barona Luovalla erikoistuneet markkinoinnin, viestinnän, median ja muotoilun osaajien välitykseen. Työnantajille tarjoutuu yksinkertainen tapa löytää luovan alan ammattilainen niin vakituiseen kuin osa-aikaiseen tehtävään sekä projekteihin. Perinteisten rekrytointien lisäksi pidämme yllä osaajapoolia, mistä vuokraamme luovia tekijöitä joustavasti eri tilanteisiin.

 

Käsin poimittua osaamista

Vuokratyöllä on monilla aloilla pitkät perinteet. Asiantuntijatyön välitys on vielä melko uutta, vaikkakin on viime vuosina kasvanut vauhdilla. Korkeakoulutettuja asiantuntijoita ja luovien alojen ammattilaisia välitetään jo samaan tapaan kuin esimerkiksi kaupan alan tai toimistotyön tekijöitä. Markkinoilla tähän vielä totutellaan työntekijöiden ja erityisesti ostajien puolella. Potentiaali on nähtävissä erityisesti projektiluontoisissa asiantuntijatehtävissä. Yrityksessä voi olla käynnissä esimerkiksi uuden palvelun tai toimintatavan lanseeraus, jossa tarvitaan tilapäisesti monenlaista luovaa osaamista. Osaajapoolissamme on paitsi luovia yleisosaajia myös erikoisosaamista kuten UI- ja UX-suunnittelun hallitsevia graafikoita.

Paitsi että ylläpidämme omaa tekijäyhteisöä, rakennamme asiakkaille näiden omia tekijäpooleja, joita hallinnoimme. Tämä on tyypillistä erityisesti media-alalla, missä toimittajat tai tuottajat voivat paikata toistensa työvuoroja. Asiakas voi luottaa osaajan sopivuuteen, sillä kaikki Luovan tekijät ovat käyneet läpi rekrytointiprosessin. Lisäksi tiedämme tekijöidemme persoonat ja soveltuvuuden kohdeyritykseen.

Poolin osaajien koulutustausta on laaja aina opistotasosta korkeakoulutasoon ja työkokemus vaihtelee muutamasta vuodesta vuosikymmenten kokemukseen. Mikäli sopivaa henkilöä ei tekijäpoolistamme löydy, rekrytoimme sellaisen. Katso tästä, millaisia tekijöitä poolissa on tarjolla.

 

Työ pieninä palasina maailmalla

Yhä useampi luovan alan ammattilainen tekee projektiluontoisia sekä osa-aikaisia töitä erilaisina yhdistelminä. Luovan työn löytäminen pirstaloituneilta työmarkkinoilta voi olla todella haasteellista, sillä tieto töistä ja sopivista osaajista on piilossa erilaisten verkostojen syövereissä.

Luovien alojen osaajat ovat tottuneet tekemään töitä niin perinteisessä työsuhteessa kuin vuokratyössä, freelancerina tai yrittäjänä. Barona Luovassa ovat läsnä kaikki nämä työnteon tavat. Meillä yksi osaaja tekee esimerkiksi vuokratyöntekijänä sisällöntuotantoa ja toinen graafista suunnittelua oman yrityksensä piikkiin – molemmat joko yhdelle tai useammalle asiakkaalle.

Toimijana haluamme madaltaa kynnystä työnantajien ja luovien työntekijöiden kohtaamisille. Luovuutta vaativille töille tulee tulevaisuudessa myös olemaan entistä enemmän kysyntää. Tällöin robotit tekevät suurimman osan suorittavasta työstä ja mahdollistavat sen, että ihmiset voivat keskittyä entistä enemmän luoviin töihin.

 

Osaajapoolista yrityksille konkreettisia hyötyjä

Kun alan puhua osaajapoolista meitä tuntemattomille tahoille, syttyy kiinnostus yleensä nopeasti. Vaikka yrityksillä olisikin omia kanavia ja luottotekijöitä, eivät nämä aina ole käytettävissä. Oikeiden tekijöiden etsiminen eri verkostoista ja tuttujen kautta voi viedä yllättävän paljon aikaa. Organisaatioiden ajankäyttö tehostuu, kun voi olla yhteydessä yhteen tahoon sopivan osaajan löytämiseksi.

Joskus myös kaverin kautta saadulla kontaktilla ei käytännössä olekaan oikeita taitoja tai henkilökemiat menevät ristiin. Arvioimme osaamista, motivaatiota ja sopivuutta työksemme ja saat näin sopivimmat asiantuntijat avuksesi.

Toisinaan tehtävien töiden määrä liikkuu sykleissä. Työntekijällä voi olla liian vähän tekemistä tai päinvastoin tämä uupuu työtaakkansa alle. Toiminnan jatkuvuus on tärkeää kaikissa tilanteissa - niin poissaoloissa, vanhempainvapaissa kuin ruuhkahuipuissakin. Vuokraamalla poolista henkilön tarpeen mukaan, maksat vain tehdyistä työtunneista ja varmistat silti jatkuvuuden. Vähennät toisaalta myös ylitöitä ja omien työntekijöiden ylikuormittumista.

Organisaatiot tarvitsevat toisinaan uutta osaamista, jota ei välttämättä tarvita jatkuvasti. Erityisosaamista tarvitaan esimerkiksi muutostilanteissa projektikohtaisesti. Poolia käyttämällä varmistat, että oikeaa ja ajankohtaista osaamista on riittävästi organisaatiosi käytettävissä.

Toisinaan yritys pitkittää henkilön palkkaamista, sillä kokee sen riski-investointina joko tekijän tai työn riittävyyden osalta. Poolia hyödyntämällä voi työtunteja lisätä tarpeen mukaan ja toisaalta saa hyvän käsityksen tekijän soveltuvuudesta organisaatioon. Tekijöistämme jopa 25 % työllistyy asiakasyrityksiin toimeksiannon jälkeen tai sen aikana.

Voit keskittyä ydintoimintoihisi, kun siirrät aikaasi tehokkaasti niihin tukitoiminnoilta. Hoidamme palkanmaksun ja työsuhteeseen liittyvät muodollisuudet ja vastaamme kustannuksista mm. henkilön sairastuessa, jolloin pyrimme löytämään tehtävään korvaavan osaajan.


Herättikö blogi ajatuksia?

Työnantaja, ota yhteyttä: Päivi Rintala, 050 – 572 5639, paivi.rintala@barona.fi

Luova tekijä, ota yhteyttä: Tiina Lonka, 050 - 534 7909, tiina.lonka@barona.fi

Tutustu Luovaan

Aiheet: Organisaation muutostilanteetMarkkinointiLuova työasiantuntijapalvelutLuova

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

TUTUSTU LUOVAAN