Luottamuksen rakentamiselle annetut minuutit saa moninkertaisina takaisin

Luottamuksen rakentamiselle annetut minuutit saa moninkertaisina takaisin

Kun valmennan ihmisiä itsetuntemuksen ja työhyvinvoinnin parissa, minut yllättää, miten toistuvasti keskusteluissa tulee esiin työntekijöiden suuri tarve tulla nähdyiksi, kohdatuiksi ja arvostetuiksi työpaikallaan. Samaan aikaan työelämässä näistä ”pehmeämmistä” asioista puhuminen ja haavoittuvuutensa näyttäminen koetaan vaikeaksi; toivetta hyväksytyksi tulemisesta on vaikea sanoittaa.

Hyväksynnän tarpeen ymmärtäminen ja siihen vastaaminen on esimiestyön ytimessä. Parhaat esimiehet uskaltavat mennä kohti tätä niin sanottua pehmeyttä: osoittaa arvostusta ja etenkin rakentaa luottamusta työntekijään.

 

"Miten itse näytät olevasi esimiehenä luottamuksen arvoinen ja toivovasi työntekijäsi parasta?"


Luottamussuhteen rakentaminen ja ylläpitäminen ei ole yksiselitteistä, eikä aina helppoa kiireisessä työelämässä, ja vaatii usein aikaa ja panostusta. Hyvä luottamussuhde kuitenkin lisää motivaatiota ja tehostaa työtä, lisää työhyvinvointia sekä parantaa työyhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista.

Etätyössä luottamussuhteen merkitys korostuu lähijohtamista vieläkin enemmän. Näin ollen luottamussuhteen rakentamiselle annetut minuutit tulevat usein moninkertaisesti takaisin. Nostan esiin kolme arjessa helposti huomioitavaa asiaa, joilla saa jo paljon luottamusta synnytettyä.

 

ARVOSTUS - Lausu aito kiitos

Arvostuksen puute nousee usein yhtenä syynä esiin, kun ihminen pohtii haluaan vaihtaa työpaikkaa. Siksi jokaisen esimiehen kannattaa pohtia, viestiikö alaiselleen arvostusta.

Kiitos on helppo sana, jolla on valtava voima, ja jota me muistamme käyttää työelämässä liian vähän. Me kaikki tiedämme, kuinka hyvältä tuntuu, kun joku työyhteisössä osoittaa arvostusta kiittäen sinua tehdystä työstä, saavutetusta tavoitteesta, hyvästä projektista, tai vaikka vain palaverista, kuuntelusta, läsnäolosta. Rinta kohoaa ja ryhti paranee pikkuisen, hymy nousee kasvoille – ”Minua arvostetaan.”

Meillä on psykologinen tarve löytää hetkiä, joissa saamme tuntea itsemme hyväksi. Arvostuksen osoittaminen työyhteisössä kohottaa yleistä tunneilmapiiriä ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, me-henkeä. Pieni juttu, iso merkitys.

 

AVOIMUUS – kysy miten toinen voi

Jakamalla tietoa avoimesti muodostetaan työpaikalla tunne samassa joukkueessa pelaamisesta. Tämä korostuu varsinkin työskenneltäessä muusta työyhteisöltä erillään. Myös muu kuulumisten kysyminen, aito kiinnostus, toisesta välittämisen osoittaminen on tärkeää, niin lähellä kuin kaukanakin työskenteleville.

Soita ilman sen kummempaa asiaa ja anna hetki kiireetöntä läsnäoloa alaiselle – opettele todella tuntemaan hänet. Ihminen on kokonainen myös työroolin takana, tunteineen kaikkineen.

 

VASTUULLISUUS – tee oma työsi hyvin ja myönnä virheesi

Ottamalla suoraselkäisesti vastuun omista työtehtävistään ja omasta käyttäytymisestään työpaikalla, voi parantaa omaa luotettavuuttaan ja lisätä yleistä oikeudenmukaisuuden kokemusta.

Myös virheitä sattuu joskus jokaiselle, ja aikuinen ihminen työpaikalla osaa ottaa niistäkin vastuun. Parhaimmillaan virheet riisuu turhia rooleja pois, tuo ihmisiä lähemmäs toisiaan ja rohkaisee kysymään apua. Itsemyötätunto ja empaattinen suhtautuminen toisiin työpaikalla lisää inhimillisyyden ja hyväksytyksi tulemisen kokemusta.

  

Kaikki lähtee vuorovaikutuksesta

Kuten huomaamme, luottamussuhteen syntyminen on vahvasti vuorovaikutustaitoihin sidoksissa oleva tekijä, jolla on lopulta hyvin paljon enemmän merkitystä ja voimaa kuin mitä muistamme arjessa ajatella.

Keskinäinen luottamus sitoo ihmisiä yhteen ja saa heidät ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden eteen toisiaan auttaen. Näin ollen työyhteisössä oikein suunnattu energia näkyy myös tuloksissa. Me ihmiset haluamme osoittaa työnantajalle olevamme luottamuksen arvoisia, ja ponnistelemme näin kohti yrityksen menestystä.

Mitäpä jos päätät jo tänään, että hyvän luottamussuhteen synnyttäminen alaiseesi on seikka, johon haluat panostaa – ehkäpä pääset korjaamaan hänen motivoituneen työpanoksensa hedelmiä jo pian?


Kirjoittaja Reeta Lehtiniemi on Barona xChange työhyvinvointikonseptin omistaja, Integral Professional Coach®, Enneagrammiopettaja, Ratkaisukeskeinen Lyhytterapeutti ja intohimoinen työhyvinvoinnin ja hyvän johtamisen puolestapuhuja. 

Jos haluat kuulla vinkkejä etä- ja joustotyön johtamiseen, lataa webinaaritallenteemme. Mukana Reetan kanssa etätyön johtamisen asiantuntija Ulla Vilkman

Lataa tallenne: Etä- ja joustotyön johtaminen

Aiheet: Työhyvinvointi

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

Katso tallenne: Etä- ja joustotyön johtaminen