Kuusi vinkkiä parempaan työkykyjohtamiseen

Kuusi vinkkiä parempaan työkykyjohtamiseen

Hyvä työkykyjohtaminen on äärimmäisen tärkeää yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan näkökulmasta. Baronan webinaarissa 19.10. Tiedon henkilöstöjohtaja Hanna Reijonen ja Lassila & Tikanojan työhyvinvointipäällikkö Päivi Tyni kiteyttivät parhaita käytäntöjä ja neuvoja työkykyjohtamiseen.  

Vuonna 2016 lähes 20 000 henkilöä jäi työkyvyttömyyseläkkeelle ja tekemättömän työn kustannukset olivat 3,5 mrd euroa – puhutaan siis yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta. Työkykyjohtaminen tulisikin olla jokaisen yrityksen asia, kuten Työkyvyn ja talouden forumissa kiteytettiin.  

Sekä L&T:llä että Tiedolla on panostettu eri keinoin työkykyjohtamiseen jo useamman vuoden ajan. Siksi oli ilo saada Päivi Tyni ja Hanna Reijonen vieraiksi webinaariin, jonka tavoitteena oli antaa työkaluja parempaan työkykyjohtamiseen. Keskustelussa nousikin esiin kuusi hyvää keinoa kehittää työkykyjohtamista: 

1) Tue hyvää esimiestyötä 

Kaikkien panos on tärkeää, mutta esimiehellä on suuri vastuu huomata työkykyhaasteet ajoissa. Tue organisaatiosi esimiehiä seuraamaan työn sujuvuutta ja kehittämään työtapoja. Varmista, että esimiehilläsi on riittävät työkalut huomata työkykyhaasteet ja tarttua tilanteisiin: heidän tulisi tietää oma roolinsa ja mistä voi kysyä apua. Tiiviistä yhteistyöstä työterveyshuollon ja työeläkeyhtiöiden kanssa on hyötyä.

2) Johda tiedon avulla

Tavoitteiden, mittareiden, toimeenpanon ja seurannan olisi hyvä perustua tietoon. Ole myös kriittinen tiedon suhteen: perinteiset mittarit, kuten sairauspoissaolot ja  työkyvyttömyyseläketilastot saattavat näyttää hyviltä, mutta se ei saa johtaa harhaan. On paljon piilevää riskiä, joka pitää hoitaa ennaltaehkäisevästi. 

3) Hyödynnä teknologiaa, joka ei katso peräpeiliin, vaan auttaa eteenpäin  

"Tarvitaan etenkin reaaliaikaisesta tietoa ja mittareita, miten ihminen voi", toteaa Hanna Reijonen. Työntekijöille tulisi tarjota työkaluja oman hyvinvoinnin itsenäiseen seuraamiseen. Muista varmistaa toimenpiteiden vaikuttavuus. 

4) Kehitä toimintamalleja eteenpäin

Hyvänä pohjana työkykyjohtamiselle on myös uudistuvat toimintamallit, joiden avulla työkykyä ja hyvinvointia voidaan tukea ja seurata. "Olemme pyrkineet uudistumaan ja hyödyntämään verkostojemme kykyä innovoida, ja itse olemme tietty olleet moottorina niin, että keksimme myös itse parhaita keinoja vaikuttaa työkykyyn”, Päivi Tyni kertoo L&T:n tavoista. 

5) Luo kulttuuri, jossa on turvallinen olla ja ihmiset huolehtivat toisistaan

Matala kynnys keskustella asioista, empaattisuus sekä kollegoista huolehtiminen ovat tärkeitä. Kokemukset välittämisestä ja auttamisesta tukevat organisaatiokulttuuria ja turvallisuuden tunnetta ja korostuvat varsinkin verkostoituvassa työelämässä. 

6) Panosta työympäristöön, jossa voi kohdata muut ja tehdä töitä eri tavoin

Tietotyössä energiasta 1/3 energiasta tulee unesta, ravinnosta ja liikunnasta, mutta 2/3 muodostuu sitoutumisesta, onnistumisen kokemuksista ja suhteista työpaikalla. "Näistä puhutaan vähemmän, mutta niihin tulisi panostaa ja niihin voi jokainen vaikuttaa", toteaa Hanna Reijonen.

Lisäksi on tärkeää, että mahdollistetaan erilaiset tavat tehdä töitä niin, että esimerkiksi on mahdollisuus tehdä keskittymistä vaativaa työtä. 

Aseta tavoitteeksi, ettei ihmisten tarvitse tulla töihin, vaan he haluavat tulla.

Webinaarissa keskusteltiin myös asiantuntijatyön ja raskaan työn erilaisista tarpeista työkykyjohtamiselle. Lataa tallenne tästä: 

New Call-to-action

Aiheet: HR

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New Call-to-action