Kun työnteKijän työkyky heikkenee, joutuu esimieskin tiukkaan paikkaan

KUN TYÖNTEKIJÄN TYÖKYKY HEIKKENEE, JOUTUU ESIMIESKIN TIUKKAAN PAIKKAAN

Työnantaja kohtaa tilanteita, jossa työntekijän työkyky on osittain alentunut. Miten tällaisessa tilanteessa kannattaisi toimia?

Alkuun lyhyt tarina Leenasta.

"Leena työskentelee helpdesk-tukipalveluissa, jossa hän vastaa noin 60 puheluun vuoronsa aikana. Puheluiden aikana hän kohtaa pulassa olevia asiakkaita, joilla on kiire päästä jatkamaan töitään, ja keskittyminen asiakkaisiin on vaikeaa työkavereiden puheen kuuluessa taustalla.

Leena alkaa vähitellen uupua hektiseen työympäristöönsä. Leena on tunnollisesti aina työpaikalla vuoronsa alkaessa, mutta puhelumäärät ovat tippuneet hiljalleen puoleen hänen normaalista tasostaan. Muutama kipakka palautekin on tullut asiakkailta ja työkaverit ihmettelevät, miksi Leena ei enää osallistu yhteisille kahvihetkille. Esimies ja työterveyshuolto alkavat selvittää asiaa ja käy ilmi, että Leena kärsii keskivaikeasta masennuksesta, jonka johdosta työkyky on osittain alentunut."

Osittain alentunut työkyky tarkoittaa sitä, että työntekijä pystyy terveytensä puolesta käymään töissä ja tekemään normaaleja työtunteja, mutta ei selviä kuitenkaan työstään entiseen tapaan. Työn laatu on heikentynyt tai työtahdissa pysyminen tuntuu haastavalta. Pitkiä sairauslomia ei ole taustalla, mutta esimies on huolestunut useista lyhyemmistä poissaoloista.

"Haastavimmat työkykyyn liittyvät keskustelut käydäänkin usein juuri näissä tilanteissa, joissa työntekijän työkyky ei ole täysin, vaan vain osittain alentunut."

Vaikka tilanne ei ole vielä niin heikko, että osatyökyvyttömyyseläke tai ammatillinen kuntoutus olisi terveydellisesti perusteltua, niin tilanne on työntekijälle hyvin kuormittava. Esimerkkinä tästä on selkäkipujen kanssa painiva hissiasentaja, joka kärsii katkonaisista yöunista, koska heräilee toistuvasti yön aikana vaihtamaan asentoa. Univajeen ja heikon palautumisen myötä pinna on kireällä sekä kotona että työpaikalla. Työntekijä joutuu myös lopettamaan rakkaan urheiluharrastuksensa, koska selkä ei enää kestä fyysistä rasitusta. Elämänpiiri kaventuu, ja säryt vaikuttavat mielialaan heikentävästi. Elämän laatu huononee.

"On myös kova paikka huomata, että oma työ, jossa on kehittynyt huippuosaajaksi, ei enää onnistu."

Työpaikalla tilanne, jossa vanhat tehtävät eivät enää suju työntekijältä samalla tavalla kuin ennen ja pinna on jatkuvasti kireällä, saattaa vaikuttaa osaamisen ja motivaation puutteelta, vaikka todellisuudessa kyseessä onkin terveydellisten haasteiden oireilusta.

 

Esimies – Kohtaa tilanne välittämällä

Mikäli vaihtoehtoista, terveydentilalle soveltuvampaa työnkuvaa ei löydy omalta työnantajalta tai työnkuvaa ei pysty tarpeeksi muokkaamaan, on aika pohtia muita vaihtoehtoja.

Moni työnantaja haluaa tällaisessa tilanteessa tukea pitkän työuran yrityksen palveluksessa tehnyttä työntekijää katsomalla läpi sormien näitä haasteita tai keksimällä liiketoiminnallisesti kannattamattoman työnkuvan, jonka mukanaan tuoma sosiaalinen stigma työyhteisössä saattaa vain todellisuudessa heikentää työssä jaksamista. Tämä ei ole kannattavaa kummallekaan osapuolelle.

Vaatii esimieheltä rohkeutta ottaa esille uuden sopivamman työn mahdollisuus ja sen etsintä, sekä järjestää tukea siihen. Esimiehen kannattaa tuoda esiin, että uuteen, sopivampaan työhön suuntaaminen on yksi mahdollinen etenemispolku, joka kannattaa selvittää – lopputulos voi yllättää positiivisesti. Jos työntekijä kokee asemansa uhatuksi, hän usein taistelee pitääkseen kiinni vanhasta tehtävästään entistä voimakkaammin. Kun perusturvallisuus on kunnossa ja keskusteluyhteys toimii haastavassa tilanteessa, on työntekijän helpompi ponnistaa uudelle uralle.

 

Työntekijä kohtaa muuttuneen työmarkkinan

Uuden, paremmin terveydentilalle sopivan työn löytäminen vaatii erityistä rohkeutta myös itse työntekijältä. Hänen tulee kohdata muuttunut työmarkkina. Tässä roolisi työnantajana on suuri: sinun tulee kannustaa ja antaa uusia vaihtoehtoja. 80-luvulla suoritettu radio- ja televisioasentajan tutkinto ansioluettelossa ei takaa automaattisesti uutta työtä ja moni kokee olevansa ”liian vanha” kouluttautumaan uudelleen. Tutkintotavoitteinen kouluttautuminen on harvan kohdalla edes järkevää, mutta erilaiset aikuiskoulutusvaihtoehdot vauhdittavat uralla nopeasti sellaisiin tehtäviin, joissa uusille tekijöille on kysyntää.

Eräs 55-vuotias päällikkötehtävissä kemianteollisuudessa työskentelevä nainen huomasi työnhaun yhteydessä, että järjestelmäosaamista kysytään joka työhaastattelussa. Hän päivitti aikuiskoulutustahon kurssitarjonnalla itselleen tarvittavat analytiikkatyökalut. Työnhakua oli helppoa jatkaa uusien taitojen kanssa eikä uusi työpaikka jäänyt saamatta järjestelmäosaamisen puutteen takia.

 

Kaikki osaaminen käyttöön

Vaikka työntekijän peruskoulutus olisikin jo vanhentunut,  kannattaa huomioida, että työuralta, vapaa-ajalta tai omista kiinnostuksenkohteista on todennäköisesti huomaamatta karttunut monenlaista osaamista, jota pystyy jatkossakin hyödyntämään. Esimerkiksi eräs 35-vuotias myyjänä toiminut nainen hyödynsi vapaa-ajan kiinnostuksenkohteitaan uudelle uralle suunnatessaan. Hän halusi hakeutua fyysisesti kevyempiin toimistotöihin ja opiskeli hyvinvointiin ja liikuntaan painottuvan liiketalouden perustutkinnon. Hän työllistyi koulutuksen jälkeen liikunta-alan tapahtumatuottajaksi.

Uuden, sopivamman työn kohtaaminen vaatii kieltämättä rohkeutta ja saattaa kuulostaa työläämmältä vaihtoehdolta molemmille osapuolille. Rohkeus kuitenkin kannattaa. Työntekijälle uusi työ tarjoaa enemmän vaihtoehtoja kehittyä ammatillisesti ja halutessaan luo mahdollisuuden ihan uuden, ehkä jopa mielekkäämmän, uran rakentamiseen. Ennen kaikkea se mahdollistaa paremman elämänlaadun. Työnantaja tekee taas näin suuren palveluksen huipputyöntekijälleen ohjaamalla uusiin tehtäviin, jossa työkyky on 100 – ei 50%. Rohkeus siis kannattaa.

Mikä neuvoksi, kun työntekijän mielenterveys ei kestä? Webinaari 2.10.!

 New call-to-actio

 

Aiheet: TyöhyvinvointiHR

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New call-to-action