Kun kaikki työkyvyttömyysriskit ovat tiedossa, syntyy mielenrauhaa

Kun työkyvyttömyysriskit ovat tiedossa, syntyy mielenrauhaa

Eilen oli imurointipäiväni. Huomasin, että eteisen maton alla oli huomattavasti enemmän hiekoitussepeliä kuin olin luullut. Sepeliä, jolla on ollut tärkeä tehtävä liukastumisten ehkäisyssä jäisellä jalkakäytävällä, mutta nyt sitä oli paikassa, jossa se ei toteuta sille tarkoitettua tehtävää, päinvastoin. Mitä teen? Tiedostan riskin ja kohteen, otan oikean työvälineen, kohdennan tekemiseni oikeaan paikkaan, mittaan tuloksen ja raportoin siitä vaimolle.

Tätä ajatusmallia voi soveltaa yrityksen työkyvyttömyysriskien kokonaisuuden hallinnan toteuttamisessa. Etsitään ja kartoitetaan kaikki riskit, sovitaan mittarit, selvitetään jokaisen riskihenkilön tilanne, suunnitellaan parhaat jatkotoimenpiteet ja viedään suunnitelma maaliin.

Työkyvyttömyysriski on yritystasoinen käsite, jolla tarkoitetaan vaaraa siitä, että työntekijä joutuu työntekijän eläkelain (TyEL) mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, josta aiheutuu kustannuksia yritykselle ja työeläkeyhtiölle. Työkyvyttömyysriskejä hallitsemalla yritykset säästävät työkyvyttömyys- ja sairauspoissaolokustannuksissa. Työkyvyttömyysriskin mittari on oikeastaan euro.

-Jyri Juusti, 9.9.2016 Selkeyttä käsitteisiin, Varma

 

Ajantasainen, kohdennettu ja järkevä työkyvyttömyysriskien hallinta on liiketaloudellisesti kannattavaa. On aivan sama kenen tai miltä kantilta asiaa katsotaan, järkevässä riskienhallinnassa kaikki ovat voittajia – sekä yksittäiset henkilöt, yritykset että yhteiskunta.

 


Kaikki tai ei mitään

Työssäni kysyn usein asiakkailtani, saavatko he halutessaan päivitetyn tiedon kaikista yrityksen työkyvyttömyysriskeistä. Jos vastauksessa on yhtään epärointiä, kysyn uudestaan. Työkyvyttömyysriskejä arvioidessa on saatava käyttöön kaikki tieto.

Tiedätkö sinä yrityksen päättäjänä kaikki työkyvyttömyysriskinne? Eli esimerkiksi niiden henkilöiden tilanteen, jotka eivät ole enää yrityksenne palveluksessa, mutta näkyvät työeläkeyhtiön listoilla mahdollisena työkyvyttömyyseläketapauksena ja näin voivat jatkossa vaikuttaa suurestikin yrityksesi työeläkemaksuihin? Sinun tulisi siis tietää, mitä ihmisille kuuluu, sekä nykyisille työntekijöille että entisille. Tai koetko tämän asiana, johon haluaisit reagoida, mutta et tiedä miten tai yrityksessäsi ei ole siihen sopivaa resurssia?

 

Kysymyksesi: voiko näille riskeille tehdä jotain? Vastaukseni: kyllä niille voi! Riskien hallinta ei ole tähtitiedettä, mutta se vaatii laajaa näkemystä.

 

Työkyvyttömyysriskien hallinta on nimittäin monitahoista toimintaa: siihen vaikuttavat useat eri tekijät ja toimijat. Näitä toimijoita ovat muun muassa yksilö ja hänen lähipiirinsä, esimies, työnantaja, edunvalvojat, työterveyshuolto, työeläkeyhtiö, vakuutusyhtiö ja Kela.

Kun tuohon kokonaisuuteen lisätään työmarkkinaosaaja, saadaan laaja toimijoiden rypäs, joka luo hyvän pohjan toteuttaa hyvää ja tuloksellista työkykyriskienhallintaa alusta loppuun saakka. Ratkaisevana tekijänä on saada selville näiden kaikkien toimijoiden näkökulmat ja asiaan liittyvät faktat. Niiden kautta tästä saadaan tiedon avulla johtamista, jolloin tekemiselle voidaan asettaa tavoitteet ja mittarit. Mittareista yksi parhaista ovat eurot!  

Pörssiyhtiön henkilöstöhallinnossa näiden asioiden kimpussa työskennellessäni näin, kuinka paljon asioiden eteen voidaan tehdä: minkälaisia liiketoimintaa sekä yksilöä tukevia ratkaisuja voi löytää. Ratkaisut voivat tuoda konkreettisia eurosäästöjä.

Työkyvyttömyysriskien hallintaan ei tarvita muuta kuin halua ja rohkeutta nostaa asia esille, oikeat ja riittävät resurssit, suunnitelma ja selkeät tavoitteet. Ja toki on oltava aitoa kiinnostusta työkykyriskien hallintaan sekä vastuunkantoa yrityksen johdosta lähtien.

On siis järkevää ja tuloksellista katsoa sinne maton alle – tietää, eikä luulla – ja toimia. Itsestään ne hiekoitussepelit eivät sieltä lähde.

Kun kaikki riskit ovat tiedossa, hallinnassa ja seurannassa, syntyy mielenrauhaa ja  tietää tehneensä kaikkensa.

Ilmoittaudu 18.10. pidettävään webinaariin, jossa keskustellaan työkykyjohtamisen parhaista käytännöistä! 

New Call-to-action

Aiheet: TyöhyvinvointiHR

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New Call-to-action