Kulutammeko maahanmuuttajataustaiset osaajat puhki ennen kuin heidän kykynsä huomataan?

korkeakoulutetutmaahanmuuttajat

Katuja, kauppakeskuksia ja rappukäytäviä puhdistavat ihmiset, joilla on paljon muutakin osaamista. Postia jakaa ihmisiä, joilla olisi kokemusta ja motivaatiota tehdä paljon muutakin. Tiedän tämän, koska työskentelen näiden ihmisten kanssa valmentajana siinä vaiheessa, kun heidän kroppansa on kulunut raskaasta työstä ja on aika etsiä uusi työ.

Kuulemissani – ja erikseen tätä tekstiä varten pyytämissäni – tarinoissa on keskenään paljon yhteistä: isoimpana asiana se, että Suomeen muuttaneen ihmisen syvin ja laajin osaaminen jää käyttämättä. Kerron teille fiktiivisen tarinan, jossa yhdistyy kuulemani aidot kokemukset.


Ulkomailta muuttaneen opettajan matka siivoojaksi Suomessa

Nimetään päähenkilö Fadiksi, samannimisiä on Suomessa 71 tai vähemmän. Fadi saapuu Suomeen opiskelemaan englanninkieliseen AMK-koulutusohjelmaan. Kotimaassaan Nigeriassa hän on tehnyt opettajan työtä noin kolme vuotta ja ennen sitä opiskellut kandidaatin tutkintoa vastaavan, kolmivuotisen tutkinnon. Suomessa hän opiskelee kokonaisen AMK-tutkinnon tekniikan alalta ja valmistuu tavoiteaikataulussa kiitettävin arvosanoin.

”Opintojen aikana hän saa jonkin verran uusia kavereita, mutta suomalaisten kanssa tuntuu olevan vaikeaa solmia syvempiä ystävyyssuhteita.”

Koulusta valmistumisen jälkeen Fadi alkaa hakea koulutustaan vastaavaa työtä. Hän on tehnyt päättöharjoittelun englanninkielisessä organisaatiossa, mistä on saanut erittäin hyvää palautetta ohjaajiltaan ja muulta työyhteisöltä. Hän hakee erittäin toiveikkaana auki olevaa työpaikkaa, johon hänellä olisi hyvää osaamista ja työkieli olisi englanti, joka on Fadilla sujuva. Hän ei kuitenkaan saa paikkaa. Syyksi kerrotaan, ettei Fadi osaa suomea.

Hän ei ole ehtinyt opiskella opintojensa aikana tarpeeksi hyvin suomea, koska opinnot ovat englanniksi ja vievät paljon aikaa.

”Lähes kaikki alan työpaikkailmoitukset ovat suomenkielellä, mikä hankaloittaa työnhakua.”

Hänen pitää hakea uutta oleskelulupaa työnhakua varten ja siihen täytyy osoittaa, että saa tarpeeksi toimeentuloa. Oleskeluluvan aikaraja alkaa kuitenkin täyttyä ja rahat loppua. Fadi hakeutuu siivoojaksi ja pääsee työhön nopealla aikataululla. Alkaa ura siivoojana ja joissain tapauksissa se päättyy siihen, että keho alkaa oireilla.

 

Hukkaammeko korkeakoulutetut osaajat katukuvaan?

Tämänkaltainen tarina on hyvin tyypillinen, kun saamme ulkomaalaistaustaisen asiakkaan ammatilliseen kuntoutukseen. Asiakkaan osaaminen on suhteellisen korkeaa ja koulutus on kokonaan tai osittain Suomesta hankittua, mutta hän ei ole saanut työpaikkaa Suomesta, vaikka on hakenut ahkerasti koulusta valmistuttuaan.

Haasteiksi suomalaisille työmarkkinoille pääsyssä nähdään ensisijaisesti kieli, mutta myös suomalaisten ennakkoluulot varsinkin kehittyvistä maanosista kotoisin olevia ammattilaisia kohtaan. Usein maahanmuuttajataustainen ihminen joutuu pakon edessä työskentelemään suorittavissa, matalapalkkaisissa töissä, jotta saisi jäädä maahan. Motivaatio päästä omaa koulutusta vastaaviin työtehtäviin ammatillisen kuntoutuksen kautta on useimmiten todella suuri.

On valitettavaa, että vasta ammatillisen kuntoutuksen asiantuntija saattaa olla ensimmäinen, joka on ihan aidosti kiinnostunut maahanmuuttajataustaisen ihmisen osaamisesta ja haluaa auttaa tätä pääsemään osaamista vastaaviin tehtäviin.

 

Anonyymi rekrytointi ja ilmainen kielenopetus voisivat auttaa

Meillä on paljon tehtävää esimerkiksi yhdenvertaisessa rekrytoinnissa. On ollut ilo huomata, kuinka esimerkiksi anonyymit rekrytoinnit (mm. HOK-elanto, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit) ovat asettaneet etusijalle työnhakijan osaamisen – iän, sukupuolen tai etnisen taustan sijaan. Tällaista kehitystä toivoisin ehdottomasti lisää rekrytointiprosessiin.

Tätä juttua varten haastattelemani kolme maahanmuuttajataustaista asiakasta kertoivat kaikki, kuinka kokivat etnisen taustansa olevan esteenä koulutusta vastaavan työpaikan saamisessa. Tätä ongelmaa on esiintynyt paitsi kehittyvistä maanosista tulevien ihmisten tarinoissa, myös romani- ja venäläistaustaisten asiakkaiden kertomuksissa.

Kielitaito ja sen puute on toinen asia, jonka vuoksi koetaan syrjintää. Kotoutumisprosessin yhteydessä tarjotaan kielikoulutusta, jonka tavoitteena on B1.1-tason osaaminen (toimiva peruskielitaito). Jostain syystä kieli ei kaikilla pääse kehittymään tuon tasoiseksi tai paremmaksi.

Osa asiakkaistani kertoo, että Suomessa on haastavaa saada suomenkielistä keskusteluseuraa natiivipuhujista. Suomalaiset vaihtavat mielellään kielen englanniksi, kun kohtaavat heikompaa suomea osaavan ihmisen. Tässä teemme karhunpalveluksen, kun vastapuoli opettelee puhumaan samaa kieltä. Minna Vanhala-Harmanen ehdottaa kirjoituksessaan, että kaikille maahanmuuttajille tulisi tarjota ilmaista kielenopetusta niin kauan kuin on tarpeellista. Olen hänen kanssaan samaa mieltä. Yhteiskunnan valtakielen osaaminen helpottaa kotoutumista ja näin ollen yhteiskunnan toimintaan osallistumista.

Toisaalta, voisiko näiden taitajien kieli- ja kulttuurista taitoa hyödyntää vaikkapa kokemusasiantuntijoina uusille maahanmuuttajille heidän kotoutumisprosesseissaan tai vientiteollisuudessa? Viestintä ulkomaille sisältää ja vaatii parhaimmillaan kielitaidon lisäksi myös kulttuurista osaamista.

Kun ihminen saa kokemuksen osallisuudesta, hän kokemusteni mukaan todennäköisesti lähtee myös osallistumaan ja tuo osaamistaan ja kehittymishaluaan esille. Hukkaamme aivan valtavan määrä osaamista ennakkoluulojemme taakse. Kotoutuminen ja maahanmuuttajataustaisten ihmisten osaamisen löytäminen on kaksisuuntainen prosessi. Maahanmuuttajataustaisilta vaaditaan kieli- ja kulttuuriosaamista, mutta myös meiltä valtaväestön edustajina vaaditaan, että annamme ihmisille tilaisuuksia näyttää osaamisen ja kehittää sitä. 


Voit myös katsoa alta webinaarin, jolla on avaavaa keskustelua heikommassa asemassa olevien työnhakijoiden (esim. kielitaidottomat) työllistämisen merkityksestä yhteiskunnan näkökulmasta. 

New call-to-action

Aiheet: Kansainvälisyys

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New Call-to-action