Kuinka uusi myyjä otetaan vastaan ja sitoutetaan tiimiin?

barona_blogi_B2B_paakuva_myyja_perehdytys-1

Uusi työntekijä tuo aina uutta osaamista, persoonaa ja ideoita työyhteisöön. Siksi työntekijää ei kannata tarkastella vain tuloksen tekijänä vaan paljon kokonaisvaltaisemmin - työntekijä on satsaus yrityksen tulevaisuuteen. Riittävän monipuolinen perehdytys luo hyvät perusteet sille, että yrityksen ydinarvot ja kulttuuri on sisäistetty oikein. Lisäksi riittävä perehdytys antaa hyvän pohjan työntekijälle luoda  uutta. 

Uusi myyjä pääsee elämään heti todeksi yrityksen tarinaa konkreettisesti, sillä myyjä on käsinkosketeltavasti läsnä yrityksen palveluiden, ratkaisujen ja tuotteiden parissa. Usein myyjä alkaa lisäksi heti ensimmäisestä päivästä lähtien  ideoimaan valmiin tuoteperheen rinnalle uusia ratkaisuja. Siksi onkin tärkeää, että annamme uudelle myyjälle aidon mahdollisuuden synnyttää näitä parhaita innovaatioita - mutta yrityksen omaa ja aiempaa kulttuuria kunnioittaen.

Kaikki tämä lähtee perehdyttämisestä. Ja kun uusi myyjä ymmärtää uuden työpaikkansa kulttuurin merkityksen, perehdyttäminen onnistuu kuin itsestään.

Mitä asioita myyjän pitäisi ymmärtää työkulttuurista?

Perehdyttämisen merkitys on työsuhteen alussa ja  päivittäisessä arjessa valtava, koska se luo raamit ja puitteet tekemiselle ja jalkauttaa myyjän konkreettisesti työnsä ytimeen. Tätä perehtymistä voisi tukea entisestään antamalla enemmän arvoa kulttuurisille asioille, jolloin hyvinkin pienillä panostuksilla saisimme uuden myyjän arjen paremmin rullaamaan. Uuden myyjän kannattaa käydä yhdessä esimiehen kanssa syvälliset keskustelut siitä, kumpi on ensin tärkeämpää; olla osa aiempaa kulttuuria vai onko tehtävänä luoda täysin jotain uutta?  

Uuden työyhteisön  hengen ja toimintamallien ymmärtäminen on ensimmäinen askel sitoutuneeseen työsuhteeseen. Toisekseen myyjän olisi tärkeää oppia ymmärtämään työkavereita ja kulttuuria, minkä kautta ansaitaan luottamus ja luodaan pohja dialogille yrityksen sisällä. Vasta kolmanneksi tuodaan omat lahjat mukaan yrityksen käyttöön. Ajan kanssa tekemiset vaihtuvat ja pian iso tavoite, yhdessä asiakkaan kanssa innovointi, alkaa toteutumaan. 

mikä on esimiehen rooli perehdyttämisessä?

Uusi myyjä ei kykene alkuun välttämättä työskentelemään täysin itsenäisesti. Myynnin perehdyttämisessä pitäisi olla malttia käydä esimerkiksi viisi kertaa kokeneen myyjän mukana asiakkailla. Siinä näkee hyvin sen maailman, minkä osaksi liitytään. Jokainen työ vaatii yksilöltä huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta, mutta esimiehen tehtävä on antaa yksilölle aikaa ja turvallisuutta tutustua rauhassa asioihin. 

Alun keskusteluissa käydään myös läpi myyjän kanssa, kuinka nopeasti tuloksia ja tavoitteita aletaan odottamaan. Yleensä neljän kuukauden irtisanoutumisaika määrittelee jonkun ajanjakson, mutta muitakin tapoja näihin löytyy. Näitä alun "mittaamisia" ei saisi koskaan pelätä liikaa, vaan oman persoonan aitous ja tekemisen taso kannattaa pyrkiä säilyttämään.

Ohjenuorana voi käyttää kolmea apukysymystä, jotka avaavat työntekijän motivaatiota, minäkuvaa työssään ja kiinnostuksen kohteita. Näiden kolmen kysymyksen avulla avautuu uusia uria jutella syvällisesti:

Mistä kaveri on kotoisin?
Mitkä hänen omat intohimonsa elämää kohtaan ovat?
Millaisilla tavoitteilla työelämää tehdään?

Tätä mallia olisi hyvä saada skaalattua kaikkeen johtamiseen, sillä läsnäolo ja kohtaaminen toimivat johtamisessa kuin huume.

New call-to-action

Aiheet: RekrytointiMyyntiMyyntityöPerehdytys