Koulutuspalveluilla tehdään tulevaisuuden osaajia

allu-blogi-kuva (1)

Ari Lähteenmäki työskenteli aikanaan rekrytointikonsulttina, jolloin hän teki myös paljon asiakastyötä. Asiakkaat kertoivat jo siihen aikaan paljon tarpeistaan, joihin ei suoraan löytynyt valmiita osaajia markkinasta. Ari lähti ratkomaan asiakkaiden osaajatarpeita kouluttamisen kautta ja nykyään hän vastaa Baronan koulutuspalveluista. Tässä blogissa Ari kertoo, kuinka kouluttamisella tehdään tulevaisuuden osaajia.  

Painekattilahitsaaja oli ensimmäinen rooli, johon lähdimme asiakkaan kanssa kouluttamaan. Asiakas tarvitsi tig-hitsaajia painekattilapätevyydellä ja koska tig-hitsareita oli muutenkin vähän, niin pätevyyden omaavia henkilöitä ei ollut käytännössä ollenkaan. Toteutimme heille ensimmäisen koulutusohjelman vuonna 2013 yhteistyössä koulutusorganisaation, julkisen sektorin eli ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa, josta syntyi ensimmäinen aihio rekrytoivien koulutusohjelmien toteuttamiselle.

Huomasimme samalla, että työhakijamarkkinassa oli paljon sellaisia hitsaajia, särmääjiä ja koneistajia, jotka olivat jo metallialalla, mutta heillä ei ollut asiakkaan tarvitsemaa tietyn osa-alueen koulutusta tai osaamista. Lähdimme taklaamaan tätä osaajien haastetta koulutuspalveluilla.  

MITEN YRITYS VOI KOULUTTAA ITSELLEEN OSAAJIA?

Palataan hetkeksi siihen, mitä rekrytoiva koulutusohjelma käytännössä tarkoittaa. Koulutusohjelman tavoitteena on löytää ja kouluttaa työntekijöitä räätälöidysti tulevaisuuden tarpeisiin. Koulutus kestää pääsääntöisesti 3-9 kuukautta ja antaa opiskelijoille pätevyyden tiettyyn ammattiin tai työtehtävään. Baronan koulutuspalveluissa vastaamme koko projektien hallinnasta ja koulutusohjelman räätälöinti toteutetaan Baronan projektijohdolla, Baronan koulutusverkoston, julkishallinnon sekä asiakkaan kanssa.

Tämän lisäksi asiakkaan tarpeen mukaan voidaan toteuttaa esimerkiksi täsmäkoulutus, joka toteutetaan työsuhteen alussa (minimissään 10 päivää) ja koulutusmuodolla haetaan valmiimpaa alan osaajaa tai oppisopimuskoulutus, jossa voidaan houkutella uusia työntekijöitä yritykseen ja kouluttaa heitä tehtävään työsuhteen aikana.

METALLIMESTARI – SUOMEN RAUTAISIN METALLIALAN REKRYKOULUTUS

Vuonna 2014 käynnistimme Etelä-Pohjanmaalla metallialan täydennyskoulutusohjelman, jonka brändäsimme Metallimestari -rekrykoulutukseksi. Paikallisen TE-toimiston ennätyskävijämäärä koulutusohjelman infotilaisuudessa oli aikaisemmin ollut 7 ihmistä, mutta kun Metallimestari -koulutusohjelmasta järjestettiin ensimmäinen vastaavaa tilaisuus, jota markkinoitiin, oli huoneessa 150 tuolia ja ne kaikki täyttyivät.

Metallimestari konsepti koostui siitä, että haimme koulutukseen mukaan alueen kärkiyrityksiä, joilla oli samankaltaisia osaajatarpeita ja yhdistimme näistä yhden koulutusryhmän kerrallaan.  Tästä syntyi räätälöity koulutuskonseptimme, jolla nykypäivänäkin niputamme paikallisten yritysten samankaltaiset tarpeet yhdeksi koulutukseksi. Olemme laajentaneet konseptin valtakunnalliseksi ja onnistuneita koulutuksia on järjestetty ympäri Suomea. Olemme konseptin kautta työllistäneet jo satoja uusille urille teollisuuden alalla.

KOULUTTAMISELLA VASTATAAN TULEVAISUUDEN OSAAJATARPEISIIN

Jo vuonna 2015 tiedostimme, kuinka osaaminen tulee muuttumaan ja kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Aloitimme tiiviimmän yhteistyön erilaisten koulutusorganisaatioiden ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa, ja nyt olemme rakentaneet koulutuspalvelumme yhteistyön kautta katsomaan tulevaisuuteen ja reagoimaan yritysten tarpeisiin pitkällä tähtäimellä.

”Mitä koulut eivät kouluta, niin me pyrimme tämän mallin kautta kouluttamaan.”

Meidän tehtävänämme on taata koulutuspalvelun kautta, että haastavammatkin roolit saadaan täytettyä. Osaamisen muuttuessa yritysten tuleekin kouluttaa entistä enemmän ja näemme, että kouluttamisen tulisi mennä entistä yrityslähtöisemmäksi ja jopa tehtävälähtöisemmäksi. Meidän tehtävämme on ratkaista yhdessä koulutusorganisaatioiden kanssa näitä haastavia toimeksiantoja juuri tiettyyn tarpeeseen sopivalla kokonaisuudella.

Esimerkiksi asiakkaamme Valmet Automotive autotehtaalla Uudessakaupungissa tarvittiin robottiprosessihoitajia hyvin spesifillä osaamisella ja tällaisia osaajia mikään koulu ei pystynyt kouluttamaan. Pystyimme kouluttamaan Valmet Automotivelle juurin oikeanlaista osaamista, kun neuvottelimme koulutuskumppanimme kanssa heidän mahdollisuuksistaan vastata tarpeeseen ja investoida laitteisiin, jotta he pystyivät kouluttamaan asiakkaallemme juuri oikeanlaista osaamista. 

Nykypäivänä moni muukin yritys on investoimassa robotiikkaan ja investoinnin tehokasta käyttöä varten on pohdittava myös investoinnin vaatima osaaminen.

YHTEISTYÖSSÄ JULKISEN SEKTORIN KANSSA

Olemme yhdessä ELY-keskuksen ja TE-toimistojen kanssa lähteneet ratkaisemaan kohtaanto-ongelmaa laajasti eri alueilla. Koska yritykset eivät noudata julkisen sektorin tapaan aluerajoja, olemme pyrkineet rakentamaan ELY-yhteistyötä niin, että myös ELY-alueiden rajoja hälvennettäisiin. Julkisen sektorin avulla olemmekin päässeet muokkaamaan koulutushakua maakuntarajojen ulkopuolelle ja pyrkineet edistämään työvoiman liikkuvuutta ympäri Suomen. Esimerkiksi Valmet Automotiven robottiprosessihoitajan koulutukseen saimme hakemuksia jopa 44 eri paikkakunnalta.

Koulutuspalveluissamme yritys on aina keskiössä. Kartoitamme kanssanne tarpeen ja pyrimme yhdessä katsomaan tulevaisuuteen ja kouluttamaan osaajia tulevaisuuden tarpeisiin. Kun lähdemme rakentamaan koulutusta yhdessä, niin huolehdimme mukaan oikean koulutuskumppanin sekä vastaamme yhteistyöstä julkisen sektorin kanssa teidän tarvettanne ajatellen.

KIINNOSTUITKO?

Lue lisää koulutuspalveluista täältä.

Voit olla myös suoraan yhteydessä: ari.lahteenmaki@barona.fi / +358 40 581 3253

Katso video Baronan koulutuspalveluista:

 

Aiheet: KoulutusTyöelämäteollisuus