Kesätyökokemus sitouttaa nuoren työelämään

Blogi-kuva-Marita

Barona on yksi Vastuullinen kesäduuni -kampanjan pääyhteistyökumppaneista ja samalla myös yksi isoimmista kesätyönvälittäjistä Suomessa. Baronan henkilöstöjohtaja Marita Paajaste pitää onnistunutta kesätyökokemusta tärkeänä tavoitteena nuorten työntekijöiden sitouttamisessa työelämään. Parhaimmillaan kesätyö tarjoaa sekä kesätyöntekijälle että työpaikan tarjoavalle organisaatiolle mahdollisuuden kehittyä ja oppia uusia asioita.

Lue Maritan vinkit kesätyöntekijöiden esimiehille.

Onnistuneita kohtaamisia

Kaiken perustana onnistuneelle kesätyökokemukselle Marita pitää sitä, että sekä työntekijän että työnantajan odotukset kohtaavat.

”On tärkeää haastattelutilanteessa kertoa kesätyönhakijalle, mitä työ aidosti pitää sisällään. Samalla mainitaan tietyt perusasiat, kuten mistä mihin asti työtä tehdään. Usein kesätyöntekijä tulee ensimmäiseen työpaikkaansa, eikä välttämättä osaa itse kysyä kaikkia asioita”, Marita muistuttaa.

Kun kesätyöntekijä on valittu tehtävään, on myös hyvä sopia yllämainituista työsuhteen ehdoista kirjallisena, jotta molemmille osapuolille on selvää, mihin sitoudutaan.

”Asiat, jotka voivat tuntua meistä kokeneemmista työntekijöistä itsestäänselvyyksiltä, eivät ole sitä nuorille kesätyöntekijöille."

Työelämän pelisäännöt on hyvä käydä läpi kesätyöntekijän kanssa: ohjeistetaan monelta töihin tullaan, milloin omaa puhelinta voi käyttää ja koska pidetään ruokatauko. Nämä kaikki voidaan sisällyttää perehdytykseen, josta useimmiten vastaa työntekijän esimies.

"Itse pidän tärkeänä, että myös työyhteisö osallistetaan mukaan perehdytykseen. Käydään organisaatiossa yhdessä läpi, miten autamme kesätyöntekijöitämme onnistumaan omassa työssään", Marita sanoo. 

 

Panosta perehdytykseen

Marita näkee, että perehdytyksessä on hyvä huomioida kesätyöntekijän lähtötaso. Joku voi tarvita enemmän ohjeistusta ja tukea työhön perehtymisessä, joku toinen voi taas pärjätä vähemmällä neuvomisella. Kaikki tarvitsevat kuitenkin palautetta omasta työstään ja tunteen siitä, että "tyhmiäkin kysymyksiä" voi kysyä.

”Nuorilla kesätyöntekijöillä voi olla erilaiset odotukset palautteen annolle verrattuna vanhempiin työntekijöihin. Palautetta kyllä ehdottomasti odotetaan ja kaivataan, mutta myös mahdollisuutta arvioida omaa työskentelyään yhdessä esimiehen kanssa."

"Ihanteellisinta on, jos palautteen anto on kahdensuuntaista ja jatkuvaa koko kesätyöjakson ajan.” 


Maritan mukaan kyse ei ole mistään ihmeellisestä jutusta, vaan arkisesti siitä, että nuorelta kesätyöntekijältä kysytään päivittäin, mitä hänelle kuuluu ja miten työssä sujuu. Samalla voidaan nostaa esille konkreettisia esimerkkejä, missä nuori on onnistunut hyvin ja missä kohtaa hän ehkä voisi toimia toisin.

Palaute on dialogia

”Usein kiireessä käy niin, että palautetta annetaan vasta kesätyöjakson lopussa tai viimeisenä työpäivänä. Tällöin palautteen antamiseen ja saamiseen ladataan hirveästi odotuksia ja paineita. Samalla jää hyödyntämättä mahdollisuus kehittää sekä työntekijän että organisaation toimintamalleja. Kun palautekeskustelu on osa päivittäistä tekemistä, tulee niin rakentavasta kritiikistä kuin kiitoksen antamisesta luontevaa ja asiat menevät eteenpäin”, Marita sanoo.

Maritan mielestä näin kannattaa toimia myös epäselvien kysymysten kohdalla. Jos esimies kannustaa kesätyöntekijää kysymään ja myös itse kysyy tältä, mietityttääkö joku työtehtävään tai työyhteisöön liittyvä asia, on helpompi puuttua asioihin ennen kuin niistä ehkä kehkeytyy jotain isompaa.

”Jos nuori kesätyöntekijä jättää tulematta jonain aamuna työpaikalle, on hyvä ensin selvittää, mistä on kysymys. On molempien etu, että asiat aina selvitetään kunnolla ja pystytään rakentamaan luottamusta puolin ja toisin.”

Maritan mukaan ei ole harvinaista, että kesätyöntekijä voi olla puhtaasti tietämätön siitä, millä perustein töistä voi jäädä pois. Joskus taas taustalla voi olla työyhteisössä tapahtunut asia, nuoren oma tunne siitä, ettei pärjää töissä tai esimerkiksi henkilökohtaiset asiat.

Pidä kiinni kesätyöntekijöistäsi

”Kesätyöntekijä tarvitsee työelämäkoutseja eli esimiestään ja työkavereitaan, jotka jaksavat auttaa ja opastaa työntekemisessä. Kesätyöntekijän ikä ja koulutustausta eivät suoraan kerro hänen työelämätaidoista. Nykyään ei ole harvinaista, että ensimmäistä kesätyöpaikkaa hakee 25-vuotias korkeakouluopiskelija”, Marita sanoo.

Entä jos kesätyöntekijä ylittää organisaation odotukset ja on selkeästi erittäin osaava ja motivoinut henkilö? Kuinka paljon kesätyöntekijälle voi antaa vastuuta ja vaativia tehtäviä?

”Näistä pitää aina sopia kesätyöntekijän kanssa erikseen. On tietysti valtavan hienoa, jos kesätyöntekijä kokee oppivansa työssä uusia asioita ja tuntee onnistuneensa. Hyvä kesätyöntekijä kannattaa myös palkita kirjoittamalla hänelle työtodistus, jossa onnistumiset on erikseen mainittu ja lupauduttu hänen suosittelijaksi. Vielä parempaa on molempien kannalta, että nuori voi halutessaan tulla myös seuraavana kesänä samaan paikkaan tai organisaatioon töihin”, Marita hymyilee.

Kesätyöntekijät ovat loistavia suosittelijoita

Mistä esimies sitten tietää, että kesätyöntekijälle on jäänyt kesätyöstä hyvä fiilis?

”Sanoisin, että omaa onnistumistaan voi helposti mitata sillä, onko kesätyöntekijä halukas tulemaan uudestaan kesätöihin ja suositteleeko hän kesätyöpaikkaansa myös kavereilleen."

"Hyvistä kesätyöntekijöistä kannattaa pitää kiinni monestakin syystä. He ovat paitsi erinomaisia seuraavan kesän työntekijöitä, joilla on jo kokemusta organisaatiosta, myös tulevia, mahdollisesti pitkäaikaisia työntekijöitä”, Marita sanoo ja lisää, että aina voi kysyä kesätyöntekijältä itseltään, minkälainen tunne tai ahaa-elämys kesätyöstä jäi. Mitä uutta hän oppi?

Eikä pikku juttu ole sekään, jos nuori jakaa onnistuneen kesätyökokemuksensa somessa. Se, jos mikä välittää organisaatiosta todella painavan ja myönteisen viestin ulospäin.

Teksti: Katriina Sahlman, Barona | Kuva: Niko Jekkonen, T-Media


miten voimme auttaa kesärekrytoinneissanne?

Jätä yhteystietosi alla, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä:

Aiheet: RekrytointiTyöelämäKesätyö