Johtaminen on yksilön oman intressin sovittamista tiimin yhteiseen tavoitteeseen

Johtaminen on yksilön oman intressin sovittamista tiimin yhteiseen tavoitteeseen

Janne Heikkilä Barona Asiakaspalveluratkaisuista ja lentopallovalmentaja Lauri A. Hakala pitivät webinaariin urheilumaailman ja työelämän yhtäläisyyksistä. Webinaarin isona viestinä kuului, että työelämän kannattaisi oppia urheilumaailman tiimien rakentamisesta. Tänä päivänä myös johtaminen on muuttunut enemmän valmentamiseksi. Lue alta kiteytetysti mitä webinaarissa keskusteltiin ja lataa itsellesi webinaarin tallenne.

Lentopallopiireissä hyvin tunnettu Lauri A. Hakala on valmentanut 15 vuotta päätoimisesti lentopalloa kahdeksassa eri maassa. Mitä webinaarin aiheeseen, eli johtamiseen tulee, kautta aikain ihmistä on ohjannut kaksi draivia; yhteistyö muiden kanssa sekä oman edun tavoittelu ryhmän sisällä. Täten johtajan on syytä huomata yksilön oma intressi itsekkyyteen, jonka kautta yksilö parantaa omia asetelmia ja statuksia tiimissään.

 

"Alaiset tietävät missä on johtajan huomio. He tarkkailevat sitä jatkuvasti."

 

Laurin mukaan johtaminen on käytännössä paljon vaikeampaa kuin teoriassa. Johtamisen suurin haaste on ajan antaminen kohtaamiselle ja läsnäololle. Laurin oma oppi on, että hän pitää tarkkaa kirjaa siitä, että on varmasti muistanut puhua oman joukkueensa jäsenille. Toinen johtajan vaikeus liittyykin suoraan puhumiseen ja sanojen "kyllä tai "ei" sanomiseen.

LauriHakala_Barona.png

Mekanismit ja rutiinit synnyttävät tiimin välistä yhtenäisyyttä ja lisäävät tiimiläisten keskinäistä kunnioitusta. Koska mittaamme jatkuvasti, missä toisen huomio on, eritoten johtajan on syytä saapua jokaiseen tilanteeseen täydellä huomiolla. Pelkästään jo hyvässä kättelyssä tapahtuu silmiin katsomista ja läsnäoloa, eli juuri sitä huomiota mitä alaisetkin kaipaavat.

 

Ihmistuntemus johtamisessa

Johtaminen lähtee oman tiimin tuntemisesta. Meidän jokaisen persoonallisuutta pystytään mittaamaan, jos vain haluamme sitä, mutta Laurin mukaan meidän persoonallisuutemme sisältää myös paljon joustavuutta. Vaikka jokainen yksilö on erityinen, valmentamisessa mennään jossain määrin ihmisten tiettyjen ja yhteisten käyttäytymismallien mukaisesti. 

Lauri jaottelee johtamisen näkökulmasta ihmiset janalle, jolloin toisessa ääripäässä on herkkiä tiimipelaajia ja toisessa päässä kilpailuhenkisiä yksilöitä. Tämän ymmärtämisen jälkeen huomataan, että tiimi kaipaa molempia ääripäitä. Hyvän ihmistuntemuksen kautta tiimiä pystytään täydentämään ja roolitukset alkavat löytyä.

"Uutena johtajana täytyy selvittää käytössä olevat toimintatavat ja arvot. Oman haavoittuvaisuuden kautta ansaitaan luottamus."

 

Parempi vuorovaikutus ja läsnäolo syntyvät aina lähelle päästämisestä. Työelämässä ja urheilumaailmassa lähelle pääsyn jälkeen ihmiset alkavat kertoa omista tuntemuksistaan myös johtajalle. Kenenkään johtajan pätevyys ei tule esiin, elleivät alaiset tunne, että heistä välitetään. On kuitenkin muistettava, että tuloksellisuus ajaa kuitenkin meitä priorisoimaan asioita. Joskus on vain pakko keskittyä asioihin, joista saadaan eniten hyötyjä nopeallakin aikataululla.

 

Paine on sitä mitä tunnet, kun et tiedä mitä teet 

Webinaarin kohokohta liittyi jossain määrin paine-termin purkuun ja siitä käytävään keskusteluun. Niin urheilussa kuin työelämässä tekijät kokevat paineita. Vaikka painetta koetaan, se ei tarkoita sitä, ettemme tulisi suoriutumaan tehtävistämme. Laurin mukaan saamme äidinmaidossa kolmasosan paineensietokyvystä, mutta loppua osaa pystymme itse kehittämään.

 

"Johtajan toden puhuminen lisää turvallisuuden tunnetta ja hänen oma pää pysyy selvänä. Totuus tekee vapaaksi ja silloin on vähemmän muistettavaa." 

 

Paineita ja sen kokemista voidaan myös ryhmän sisällä ehkäistä sillä, että virheidenkin sattuessa yleinen hyväksyntä ja kunnioitus säilyvät. Johtajan oma reaktio vaikuttaa huomattavasti yleiseen turvallisuuden tunteeseen sekä ryhmässä että yksilön sisällä.  

 

LUE TEESIT ja katso loput tallenteesta

Vajaan tunnin mittaisessa lähetyksessä Laurin kokemus valmentamisesta pääsi valloilleen. Aiheesta olisimme hyvin voineet pitää heti perään toisenkin lähetyksen, mutta päätimme, että jatkamme keväällä seuraavan lähetyksen merkeissä. Yksi mahdollisuus on kutsua Lauri paikalle Baronan toimistolle puhumaan johtamisen teemoista.

Aivan lähetyksen lopuksi Lauri jakoi käyttöönsä vielä omat teesinsä johtamiseen.

  1. Puhu totta
  2. Ole läsnä ja kuuntele
  3. Luo turvaa
  4. Janoa palautetta
  5. Etsi faktat

Kiitos Laurille pääsystä vieraaksi ja Baronan Ruotsin toimistolle tiloista! 


Tästä pääset katsomaan koko lähetyksen:
 New Call-to-action

Aiheet: AsiakaspalveluTuottavuus

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

urheiluvalmentaminen_työelämä