<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1316592211688349&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Janne Isosävi: Reaaliaikainen palkanmaksu mahdollistuu - ymmärrätkö jo miten saat siitä hyödyt irti?

JANNE ISOSÄVI: REAALIAIKAINEN PALKANMAKSU MAHDOLLISTUU - YMMÄRRÄTKÖ JO MITEN SAAT SIITÄ HYÖDYT IRTI?

Palkanlaskenta siirtyy koko ajan pois paperiprosesseista kohti digitaalisia ratkaisuja, jolloin yksikkökustannukset laskevat ja työstä maksaminen muuttuu reaaliaikaiseksi. Mitä positiivisia mahdollisuuksia tämä antaa suomalaiselle työelämälle ja miten voimme muutosta hyödyntää? Digitaalisaation kelkkaan kannattaa hypätä viimeistään nyt, jotta varmistat tulevaisuuden kasvun!  

Paperiprosesseista kohti reaaliaikaisuutta

Vielä 15 vuotta sitten palkanlaskenta oli käytännössä excel-lomakkeiden kanssa pelaamista. Tuntikirjaukset lähetettiin faksilla työmaalta palkanlaskennalle, jossa palkanlaskija suoritti manuaalisesti palkanlaskennan. Toimistolle saapuneen paperin reunaan palkanlaskija merkitsi TES-tulkinnat ja tämän jälkeen hän siirsi luvut exceliin ja teki laskennan manuaalisesti. 

Iso muutos on vuosien saatossa tapahtunut siinä, että digitaaliset työkalut hoitavat yhä enemmän palkanlaskentaa palkanlaskijoiden apuna. Palkan reaaliaikaista maksamista estävät oikeastaan enää ohjelmistoalustojen keskinäiset integraatiohaasteet, kuten esim. Verohallinnon tai TVR:n järjestelmiin. 

 


Maksamme palkkaa myös toisillemme


Tänä päivänä on tavallista se, että maksamme toisillemme palkkaa kodin aputöistä, jotka saatettiin entisaikaan tehdä talkoilla. Kotitalousvähennyksen ja uusien digipalveluiden ansiosta yksityiset ihmiset pystyvät teettämään toisilla ihmisillä töitä ja hoitamaan laillisen palkanmaksun helposti. Tämä käytäntö on yleistynyt, koska moni erityisosaaja, vaikkapa huippumuurari, tekee mieluummin hommansa suoraan palkkatyönä, kuin alkaa käyttää aikaansa yrityksen pyörittämiseen.

Isommassa kuvassa tämä tarkoittaa, että asetelma osaajien työmarkkinoilla kääntyy koko ajan enemmän työntekijävetoiseksi. Hyvän ja osaavan työntekijän tuntipalkka nousee, kun hän voi myydä suoraan osaamisensa ilman välikäsiä ja turhia kulurakenteita.

Esimerkiksi muurari, joka on osaava käsityöläinen, tuntee oman arvonsa lisääntyvänä kysyntänä. Muurari kykenee hinnoittelemaan työnsä paremmin ja voi käytännössä valita työnsä. Tätä muutosta edesauttaa se, että me kaikki voimme käyttää digitaalisia alustoja niin osaamisemme myynnin kuin markkinoinkin apuna.

"Tieto omasta osaamisesta leviää tehokkaasti ja asiakkaat löytävät osaavan tekijän – työn kohtaanto tehostuu ja nopeutuu."


Muutos ei koske ainoastaan talkootöinä tai vapaa-ajalla tehtäviä töitä, vaan yleistyy nykypäivän työelämässä laajemminkin. Esimerkiksi asiantuntijarooleissa toimivat henkilöt saattavat työskennellä samanaikaisesti useissa eri projekteissa ja eri työnantajilla, usein limittäin ja eri pituisissa projekteissa. Näissä tilanteissa työntekijä myy osaamistaan oman aikataulunsa ja työnantajien kysynnän mukaan: usein töitä tehdään edelleen kuukausipalkalla, toisinaan projektiluontoisesti tai joskus useita projekteja limittäin. Osaaja saattaa olla puolitoista vuotta yhdellä työnantajalla perinteisin termein vakituisesti, mutta jatkaa siitä puoli vuotta lyhyempiä projekteja toisille, kunnes taas siirtyy seuraavaan kahden vuoden projektiin.

Työ ei myöskään enää ole sidottu fyysisesti tiettyyn paikkaan, eikä työaika ole selkeästi määriteltävissä. Kannettavalla tietokoneella ja mobiiliyhteyksien avulla töitä voi tehdä kahvilasta tai kesämökiltä ja projektit eivät selkeästi erotu toisistaan vanhalla kellokorttimallilla: otat välillä puhelun tai pikaviestin, joka liittyy yhteen projektiin, vaikka oletkin kirjoittamassa esitystä toiseen projektiin.

 

Muutoksen taustalla yritysten verkottuminen

Työnantajayritys on myös erilainen verrattuna vanhaan teollisuuslaitokseen: yritys tuottaa yhä useammin immateriaalisia palveluita ja myös sen tulovirrat tulevat erilaisista projekteista eri asiakkaille – myös immateriaalisesti. Yrityksen taseessa ei enää useinkaan ole perinteisiä niin sanotusti kovia tuotannontekijöitä kuten tuotantolaitoksia tai välituotevarastoja.

Projektien sisältö ja tarvittava henkilöstön kompetenssi vaihtelevat, työ ei ole vain vakiintuneen tuotantoprosessin seuraamista kuukaudesta toiseen. Yritys toimii yhdessä muiden, usein eri maissa toimivien, yritysten kanssa joustavasti eri projekteissa ja tekee itse välillä enemmän ja välillä vähemmän projektien kokonaisuuksista. Työnantajalla ei enää välttämättä ole varsinaista fyysistä toimipistettä: yritys voi olla asiantuntijoiden verkosto ja tekijät ovat projekteja tehdessään asiakkaan tiloissa, tai tekevät työtä kotoa käsin internetin kautta.

 

Henkilöstön muutos

Työpaikat ovat viimeisen 10 vuoden aikana syntyneet pieniin yrityksiin, eivät isoihin yrityksiin (Lähde: Tilastokeskus, grafiikka: Suomen Yrittäjät). Siksi vanhan mallinen järjestelmä ei auta tulevaisuuden työllisyyttä ja talouskasvua – isojen raskaan teollisuuden korporaatioiden aika on ohi.

 

Mitä tämä tarkoittaa?

Muutos on jo johtanut siihen, että erilaisten digitaalisten alustojen merkitys niin itse työn kuin yrityksen tukijärjestelmien (palkanmaksu, kirjanpito, verotus ja niin edelleen) pyörittämisessä on kasvanut. Vielä on matkaa täysin reaaliaikaiseen työsuhteen, palkanmaksun ja taloushallinnon pyörittämiseen, mutta kaukana se ei enää ole.

Joka tapauksessa nyt pitää rohkeasti tarttua toimeen niin työllistäjien, työntekijöiden, lainsäätäjien sekä perinteisten työmarkkinajärjestöjen, jotta voimme hyödyntää yhteiskuntana tämän muutoksen positiivisesti. Suomi voi toimia digitaalisen murroksen esimerkkimaana!

Onko yritykselläsi tarjota riittävän joustavia työllistymisen malleja muuttuvan työelämän tarpeisiin? Palkkauksen digitalisaatio –webinaarissa keskustelemme tästä aiheesta. Miten palkataan tulevaisuuden osaaja – ja millä työkaluilla? Tule kuulolle torstaina 15.6. klo 9.00!


Janne Isosävi, founder & partner, Palkkaus.fi / Salaxy.com

Tavoitteena pienyritysten palkkauksen ja taloushallinnon helpottaminen. Intohimona digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen: uusien mahdollisuuksien löytäminen, uuden liiketoiminnan synnyttäminen ja olemassa olevien liiketoimintamallien vieminen digitaaliselle aikakaudelle. Tehdään työelämästä parempaa ja palkitsevampaa kaikille!

 Webinaaritallenne-palkkauksen-digitalisaatio-lataa-tasta

Aiheet: RekrytointiTulevaisuuden työIT

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

Lataa-webinaaritallenne-miten-kansainvalistetaan-digitaalinen-palvelu