Hyödynnä verkostot rekrytoinnissa – jos tiedät riskit

Hyödynnä verkostot rekrytoinnissa – jos tiedät riskit

Sosiaalisten verkostojen tärkeydestä työelämässä puhutaan paljon. Me kaikki olemme varmasti jossakin vaiheessa uraamme itse hyödyntäneet omia sosiaalisia suhteitamme saadaksemme ensimmäisen kesätyöpaikan tai palkatessamme uudeksi työntekijäksi jonkun, josta olemme kuulleet hyvää toiselta henkilöltä. Sosiaaliset verkostot avaavat monia mahdollisuuksia – mutta niiden hyödyntämisessä on omat sudenkuoppansa.

Näin rekrytoinnin näkökulmasta ennen vanhaan puhuttiin aina ”puskaradiosta” ja sen kautta löytyneistä henkilöistä. On siis selvää, että verkostoja on käytetty rekrytoinnin apuna jo pitkään kun on ollut tarvetta hyvälle varastomiehelle tai vaikka myyjälle. Pääasiallisesti rekrytointi on kuitenkin kautta aikojen perustunut työpaikkailmoituksiin erilaisissa medioissa. Ihmiset ovat hakeneet avoimia työpaikkoja ja prosessin päätteeksi tehtävään soveltuvin henkilö on valittu tehtävään.

Jo monta vuotta on puhuttu sosiaalisesta mediasta ja verkostoista rekrytoinnin välineenä. Aikaisemmat puskaradiot ja ylimmän johdon suorahakupalvelut ovat tulleet arkipäiväisiksi ja verkostoja hyödynnetään kaikilla osaamisaloilla sekä tasoilla. Monet yritykset käyttävät erilaisia sosiaalisen median kanavia rekrytointiin, monella on tuttuja entisistä projekteista ja hankkeista, tai vastaavasti opiskelukavereita.

Myös työntekijät ja hakijat verkostoituvat aktiivisesti – primääritavoitteenaan kerryttää laaja verkosto, josta jossain vaiheessa uraa voisi olla työnhaussa hyötyä. Mitä etuja ja haasteita verkostojen kasvu ja käyttö sitten tuovat?

 

Hyvän mielikuvan luominen muodostuu yhä tärkeämmäksi 

Vanha sanonta ”jos kumarrat toiseen suuntaan, näytät samalla takapuolta toisaalle – eli kannattaa niiata”, pitää tänä päivänä enemmän paikkansa kuin koskaan. Ihmiset vaihtavat työpaikkoja useammin kuin koskaan ja milloinkaan ei tiedä keneen tulee tulevaisuudessa urallaan törmäämään.

Hyvän mielikuvan jättäminen eri sidosryhmille on erittäin tärkeää. Tämä voi olla merkittävän hyödyllistä esimerkiksi erilaisissa asiakastilanteissa – sekä luonnollisesti työnhaussa. Vastaavasti huonon mielikuvan tai työjäljen muuttaminen on entistä vaikeampaa verkostoituneessa maailmassa. Työnantajan näkökulmasta verkostot luovat oivan mahdollisuuden pureutua ehdokkaisiin entistä paremmin.

Verkostoitumisen muotoja on myös tänä päivänä enemmän kuin koskaan – on LinkedIn ja sen alaryhmät, Facebook, alumniryhmät, erilaiset killat ja niin edelleen. Näitä kanavia ja verkostoja hyödyntäen  työantaja ja työntekijä löytävät toisensa aina vain useammin.

 

Tutun palkkaaminen voi tehdä tiimistä liian homogeenisen 

Verkostoitumisella on myös kääntöpuolensa. Voiko liian aktiivinen verkostojen hyödyntäminen olla toimialalle huono asia, jos henkilöt siirtyvät kilpailevien yritysten välillä (joskus jopa useampaan otteeseen)? Kyllä voi.

Joku on joskus myös sanonut, että vaikka hän hyödyntää verkostoja, hän uskoo kuitenkin myös perinteiseen hakuun, sillä pelkästään omien vanhojen kollegojen ja tuttujen palkkaaminen – ihmisten, joilla on kokemusta samoista organisaatiosta – saattaa muodostaa tiimeistä jopa liian homogeenisiä.

"Toimivaan tiimiin tarvitaan kuitenkin myös aina täysin uutta verta ja ajatuksia."

Monimuotoisuus tuo työyhteisöön huomattavia etuja. Kun työyhteisössä on eri ikäisiä, eri tavalla ajattelevia ja erilaisen taustan omaavia ihmisiä, syntyy uudenlaisia ja erilaisia toimintamalleja, joista yritys voi valita itselleen parhaimmat ja sopivimmat.

 

Käynnissä on työntekijän markkinat

Kaiken kaikkiaan uskon itse, että verkostojen merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan edelleen maailman muuttuessa vielä globaalimmaksi – myös työmarkkinoiden näkökulmasta.

Perinteinen ilmoittelurekrytointi ei kuitenkaan tule koskaan kuolemaan. Yrityksillä on jatkossakin tarvetta kertoa rekrytointi-ilmoittelulla myös yrityksen kasvusta, uusista investoinneista ja aluevaltauksista, tai muutoin kehittää työnantajamielikuvaansa.

Ennemminkin on mielenkiintoista nähdä miten sosiaaliset verkostot muuttavat jatkuvasti perinteistä vastakkainasettelua työnantaja – työhakija. Nyt myös työntekijöillä ja -hakijoilla on merkittävästi enemmän tietoa käytettävissään, kun he valitsevat tulevaa työpaikkaansa. Aikakausi, jolloin työnantaja yksipuolisesti valitsee työntekijänsä on varmasti jo ohi. Nyt valinnan tekee usein työntekijä.

 

Palkkaamisessa moni haluaa keskittyä ihmiseen, ei paperin pyörittelyyn. Katso webinaaritallenne palkkauksen digitalisaatiosta. 

Webinaaritallenne-palkkauksen-digitalisaatio-lataa-tasta

Aiheet: RekrytointiIT

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

New Call-to-action